DEL 10 – AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Spirituality
Del artiklen her:

Af Erik Refner, senior.

SPIRITUALITET

[Klummer på NewSpeek er udelukkende udtryk for skribentens mening]

Den 1. februar 2023 offentliggjorde NewSpeek den første af en række artikler om spiritualitet. Med denne DEL 10 er min serie kommet til vejs ende.

I den første artikel ”Vesten synger på sidste vers” nævnte jeg, at det forestående Vestlige sammenbrud for en stor del har sine rødder i Vestens åndelige forfald. Jeg nævnte også, at dette forfald ikke skyldtes vores større og mere indsigtsfulde forståelse af os selv, men at det i mere end 100 år har været en bevidst og veludført plan, hvis formål er at få ”den hvide race” i knæ – for ikke at sige udryddet.

Anser du dig selv for helt eller delvist irreligiøs, eller mere specifikt for afkristnet, mener du at gudsfornægtelse er det eneste fornuftige og har du efter mange overvejelser valgt ateismen, er der en meget stor sandsynlighed for, at dette valg i al ubemærkethed er blevet indpodet i dit tankesystem og ikke, som du måske tror, er resultatet af din personligt frie og rationelle beslutning.

Mit formål 
Mit formål med disse artikler var, at gøre dig opmærksom på, at den gængse ”kristendom” endnu ikke i dag er kommet ud over sandkasse-stadiet. Som min viv sagde går ingen vel hele livet i deres barnetøj – på et eller andet tidspunkt vælger de en lidt større og mere voksen model. Endnu er barnetøjet ikke aflagt, men tiden er måske ved at være inde til dette ”ham-skift”?  Givetvis har mange følt det så snævert og ubekvemt, at de har forladt kristendommen.

Jeg har forsøgt at give dig en ny indfaldsvinkel til spiritualitet, så du måske for første gang i dit liv bliver opmærksom på, at der findes en ”voksen-tro”, som går helt ind til kernen i din ”sjæl”, til sandheden om hvem du i virkeligheden er.
Dette burde være kristendommens formål, men har vist aldrig været det hos andre end gnostikerne, som ikke havde brug for hverken kirker eller præster. Denne ”voksen-tro” er kun en ”tro” indtil dagen, hvor lærdommen er blevet til mesterskab og sand viden er opnået. Læser du Thomas-evangeliet, vil du forstå, at Jesus var gnostiker, og hans eneste mål var at lære sine disciple ”kunsten”.

Jesus’ vej fik Paulus dog hurtigt afsporet med opbygningen af en magtliderlig statskirke og et præsteskab med boglig Erasmus Montanus-”lærdom” så langt fra Jesus’ mål, som nattens mørke er fra dagens lys. Uden det sande mål for øje er det dog ikke så underligt, da der skal meget mere mod til at turde dykke ned i vores ”sjælsmørke” end at ende sine dage i krig.

Du, som har en ”videnskabelig” indstilling til denne verden, vil lægge mine og tusindvis af andre lignende personlige erfaringer i brokkassen som ”uvidenskabelige”. Ingen af os er i stand til at opfylde de rådende kriterier for, hvad der er/ikke er videnskabeligt – altså gentage ”forsøget” i en uendelighed og få præcis det samme resultat (uden alt for meget ”slinger i valsen”).

Åbenbaringer kan ikke gentages med samme resultat
Åbenbaringer kan ikke gentages med samme resultat – hvilket videnskaben forlanger for at det kan stemples som ”sandt” og ”rigtigt”. Grunden hertil er den enkle, at oplevelserne er ubeskrivelige, og alle mennesker derfor vil ”beskrive” dem ud fra deres personlige erfaringer og livsindstillinger. En anden stor forhindring er, at denne verden ikke har ord, der kan beskrive det ubeskrivelige.

Ét er dog sikkert, oplevelserne indeholder altid en ophøjet, fredfyldt tilstand af tidløs, uforanderlig og ubetinget Kærlighed.

Jeg ret sikker på, at alle mine ”medsammensvorne” kan nikke genkendende til efterfølgende punkter, hvis sandhed jeg kan bevidne ud fra personlige oplevelser:

1. Gud eksisterer

2. Sandheden om dig og mig findes ikke i denne verden

3. Omend ”sovende” findes der i alle mennesker en åndelig, en evig del, en Kærlighed, som aldrig kan forgå

4. Denne vores åndelige halvpart er vores virkelig Selv, den del af os som Gud har skabt

5. Den fysiske verden, inklusiv vores krop, har intet at gøre med Gud, eftersom Han er Ånd og kun skaber som Sig Selv – Ånd

6. Gud har ikke forladt os. I sin kærlighed til os, har Han sendt os Sine ”stedfortrædere” – Helligånden og Kristus – som altid kalder på os om at komme Hjem

7. Vi skal af egen fri vilje beslutte at komme Hjem, da Kærlighed ikke kan tvinge eller forcere os til noget som helst, eftersom tvang er det modsatte af Kærlighed

8. Ethvert menneske, vil – på et eller andet tidspunkt, i et eller andet liv – træffe valget, at komme Hjem

9. Vi er så heldige, at der findes åndelige vejledere, og mennesker, som er villige til at hjælpe os på denne i begyndelsen vanskelige vej

10. Vi er i stand til at lære voksen-spiritualitet, da vore dage for første gang i historien indeholder alle nødvendige hjælpemidler

11. Det eneste, som kræves af os, er nu kun vores villighed til at lære

12. Uanset vores meninger og jordiske tro er vores rejse Hjem rejsen til os Selv, til sandheden om os.

Ven og vejleder, broder og frelser

tag min hånd og led mig Hjem

indgyd mig modet

og let min rejse til mig Selv

fortæl mig om Kærligheden som venter

om lyset – det altgennemtrængende –

om den eneste sandhed, virkeligheden,

om vore brødre som vil prise min Hjemkomst

om Guds Kærlighed til os med tro på fortabelse

Ét i Gud for altid

således er det og således vil det ske.

Alle mine bedste ønsker til dig på din vej Hjem.

Erik

P.S.: Er du parat til at få din julenisse-tro korrigeret er du velkommen til at skrive til mig. Min private mailadresse står at læse i de gratis bøger, du kan få tilsendt ved blot at skrive til mig. Ingen af disse bøger er længere at købe. De findes nu kun som pdf-filer.

Titlerne er:

1. ”En Dansk introduktion til Et Kursus i Mirakler”

2. ”Dine regler – din virkelighed” (findes også i en engelsk udgave)

3. ”Your Rules – Your Reality”

4. ”En forunderlig fortælling om vejen Hjem”. Den handler kortfattet om min opvækst, mit liv før og efter min åbenbaring, og en hel del om A Course in Miracles.

ACIM – A Course in Miracles, som jeg har henvist til flere gange, er det fuldkomne værk for alle vesterlændinge, der ønsker at komme Hjem. Ikke ét ord i denne bog er i modstrid med min åbenbaring.

Lærebogen består af en teoretisk del, en arbejdsbog med 365 lektioner, en manual for lærere samt nogle småskrifter. Beslutter du dig for at give dig i kast med dette værk, vil jeg anbefale dig at læse den engelske originaludgave. Den er skrevet i et meget smukt sprog, store del er i blankvers (”To be, or not to be; that is the question”), som ingen nok så god oversættelse kan hamle op med. Da oversætterne desuden ikke kender den dybere mening med, hvad de oversætter, bliver slutresultatet ofte volapyk.

ACIM får de sidste ord:

Enhver god lærer håber at give sine elever så meget af sin egen lærdom, at den dag oprinde, hvor de ikke længere har brug for ham. Dette er lærerens eneste sande mål. Dog er det umuligt at overbevise egoet herom, for det strider imod alle dets love. Men husk; love er oprettet for at beskytte kontinuiteten i det system, som lovgiveren tror på. Det er således naturligt for egoet at forsøge at beskytte sig selv, når du en gang har lavet det, men det er ikke naturligt for dig at ønske at adlyde dets love, medmindre du tror på dem.

***

Du har mulighed for at stille spørgsmål til mig via mail om ting, du ikke forstår eller gerne vil have uddybet. Den eneste betingelse er, at dine spørgsmål og mine svar kan offentliggøres i NewSpeek, hvis red. finder, at de har almen interesse.

Mailadressen kommer her: QAnewspeek@vivaldi.net og vil fremover være at finde under de tekster, jeg skriver om spiritualitet.

Del artiklen her: