Dansk Samling politianmelder ‘Læger uden grænser’ for hjælp til menneskesmuglerne

Del artiklen her:

29.6.17

Pressemeddelelse

Politianmeldelse af ’Læger uden grænser’ – organisationen støtter menneskesmugling

Organisationen Læger uden grænser er gået fra at være en humanitær organisation til aktivt at hjælpe menneskesmuglere. Det gør Læger uden grænser ved at sejle helt tæt til den libyske kyst i Middelhavet for dér at samle migranter op fra synkefærdige både.

Disse synkefærdige både sendes af sted fra den libyske kyst, fordi menneskesmuglerne og migranterne ved, at Læger uden Grænser er i nærheden.

Der er ikke tale om, at Læger uden Grænser ”tilfældigvis” er i farvandet ud for den libyske kyst, i hvilket fald Læger uden Grænser selvfølgelig ville være juridisk og moralsk forpligtede til at hjælpe nødstedte. Der er i stedet tale om, at Læger uden Grænser helt bevidst sejler tæt op ad kysten, hvilket menneskesmuglerne og migranterne naturligvis er klar over.

Den slags aktiviteter ville være kriminelle, hvis det var enkeltindivider, der udførte dem. Men dobbeltstandarden er åbenbart blevet en del af virkeligheden også på dette område.

Det er en menneskelig pligt at hjælpe et menneske i nød. Men hvis dette reelt var Læger uden Grænsers ærinde, ville de jo sejle dem den anden vej – hjem, hvor de kom fra – den korteste rute til sikkerhed. Frem for alt: Det ville omgående stoppe de livsfarlige sejladser.

Denne reelle assistance til menneskesmuglerne er ulovlig, og derfor har formand for Dansk Samling, Morten Uhrskov Jensen, foretaget en politianmeldelse.

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen

Pressekontakt:

Morten Uhrskov Jensen tlf. 81 75 40 14  &  Lone Nørgaard tlf. 36 30 54 84 mobil: 51 90 93 99

landsformand@dksamling.dk                        koordinator@dksamling.dk

 

Del artiklen her: