BANEBRYDENDE DANSK FORSKNING

CampbellManniche
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

3 danske forskere skaber bølger internationalt med deres forskningsartikel: Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine

Det var en stor glæde for mig at se de 3 danskere Max Schmeling, Vibeke Manniche og Peter Riis Hansen vække så megen opsigt blandt forskere, der ligesom dem ønsker at se sandheden om mRNA-indsprøjtningerne bragt frem i lyset.

Dr. Campbell, som efter selv at have slugt den røde pille nu ivrigt forfølger sandheden om, hvad der egentlig er foregået de seneste 3 år, anser danskernes forskning for at være et godt gedigent stykke videnskabeligt arbejde – se Campbells interview med dr. Vibeke Manniche her.

Jeg har aldrig nogensinde set Campbell så oprevet, som da han for sine seere gennemgår den danske forskningsartikel. Han bruger ordet “outrageous” flittigt i forbindelse med, at myndighederne tydeligvis har svigtet borgerne, hvilket, som det kan ses sort på hvidt, har ført til sygdom, invaliditet og død. Campbell ville personligt aldrig have rørt vaccinen med en ildtang“, hvis havde han kendt til de data, som ligger til grund for danskernes forskning.

Vi ved jo, at sandheden er ilde hørt

Vi ved jo, at sandheden er ilde hørt, og der er naturligvis ingen undtagelse i tilfældet med den danske artikel. De 4 største og mest prestigefyldte (tilsyneladende også mest korrupte) videnskabelige tidsskrifter, afviste forskningsartiklen, som de 3 danskere har arbejdet på i et helt år, og som deres sandhedssøgende kolleger i udlandet betragter som god videnskab. Tidsskrifterne, som vi nu godt ved, ikke er helt fine i kanten, yder en betragtelig indsats for, at sandheden om mRNA-indsprøjtningerne fortsat skal være ilde hørt.

The Lancet deltager i et cover up

Videnskabspublikationer som fx The Lancet, der var en af dem, der afviste danskernes artikel, agerer i disse tider som redskab for ganske andre interesser end befolkningernes ve og vel. De har deltaget i et cover up af, at oprindelsen af SARS CoV-2 var en laboratorielæk – et produkt af gain of function research – og ikke en naturligt udviklet virus. Og ikke mindst har de udgivet mængder af artikler, der skulle miskreditere de billige generiske behandlingsmidler som ivermectin og hydroxyklorokin, således at “vaccinerne” skulle fremstå som absolut eneste mulighed, og dermed har de medvirket til, at en nødgodkendelse kunne gennemtvinges.

Som dr. Pierre Kory bl.a. dokumenterer i sin bog “War on Ivermectin”, er de få videnskabelige artikler, der viser, at ivermectin ikke er virksomt overfor COVID-19, gennemsyret af forfatternes intere$$ekonflikter. Det er disse artikler, der igen og igen er blevet lagt vægt på, og ikke de hundreder af andre forskningsresultater og lægers erfaringer fra den virkelig verden, der fortæller, at ivermectin i høj grad er virksomt og, ifølge Kory, kunne have afsluttet denne pandemi.

Dr. Kory afslører, at de medicinske videnskabspublikationer mere tjener som PR-agenter for big pharma end som formidlere af uplettet, objektiv forskning. Hans tidligere forståelse af, at der nok var en smule korruption hist og her, er i dag erstattet af erkendelsen af, at big pharma kører hele svineriet.

Det er fortvivlende, at dygtige og ærlige forskere, som de nævnte danskere, skal kæmpe imod de videnskabelige tidsskrifter for at få bragt forskningsresultater, der har menneskehedens største interesse, frem i lyset. Vi må se i øjnene, at vi har brug for helt nye kanaler til at fremme den ægte ukorrumperede videnskab.

Tak til Schmeling, Manniche og Riis Hansen
Tak til Schmeling, Manniche og Riis Hansen for at bringe os et skridt nærmere sandheden om, hvad der egentlig er foregået de seneste 3 år.

Del artiklen her: