YES! NU KOMMER UNDSKYLDNINGERNE

Alberta
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

I den canadiske delstat Alberta er der sket det usædvanlige, at statsministeren offentligt har undskyldt for forfølgelsen af de uvaccinerede under den erklærede pandemi.

Statsministeren i Alberta udtrykker dyb beklagelse overfor dem, der – og jeg citerer-  “på upassende og uretmæssigt vis er blevet udsat for diskrimination på baggrund af deres vaccinestatus”. Hun undskylder også overfor de statsansatte, som blev fyret fra deres job på grund af deres vaccinestatus og byder dem velkommen i deres tidligere stillinger, såfremt de ønsker det.

Til denne store nyhed er der kun at sige hurra og Gud ske tak og lov. Nu venter jeg så med spænding på at se samme slags undskyldning overalt i den vestlige såkaldt civiliserede verden fra politikere og regeringer, der uretmæssigt og ulovligt planlagde og eksekverede de autoritære tiltag i forbindelse med pandemien. 

Også danskere var udsat for diskrimination 

Også de uvaccinerede danskere bør se en undskyldning, selvom restriktionerne var en anelse mildere her end fx i Canada. Også danskere var udsat for diskrimination – ikke mindst i kraft af et samlet folketings billigelse af og deltagelse i et hårdhændet psykologisk pres imod de uvaccinerede. Politikere fra stort set alle partier udtrykte fjendtlige holdninger til de uvaccinerede og havde forskellige diskriminerende udtalelser og forslag til, hvordan man kunne gøre livet så svært for dem som overhovedet muligt. 

Der forelå ikke dokumentation 

Baggrunden, for at regeringer nu ser sig tvunget til at undskylde overfor de uvaccinerede, er, at Pfizers repræsentant Janine Small under høringen i EU-parlamentet indrømmede, at mRNA-vaccinen aldrig var blevet testet for, om den standsede smittespredning. 

Dette betyder, at alle diskriminerende tiltag mod de uvaccinerede var aldeles uberettigede. Der var nemlig intet videnskabeligt belæg for, fx at udstede vaccinepas eller indføre begrænsninger i bevægelsesfriheden for de uvaccinerede, fordi der ikke forelå dokumentation for, at vaccinen reelt stoppede smitte. 

Efter gennemførelsen af den globale massevaccinationskampagne fik vi i real time bekræftet, at de eksperimentelle mRNA-indsprøjtninger netop ikke standser smitte, da vaccinen ikke er neutraliserende, og de vaccinerede derfor spreder virusset ganske som de uvaccinerede. 

En anden stor nyhed

En anden stor nyhed, som er værd at nævne, er, at en dommer i staten New York har dømt, at alle, der blev fyret fra deres job for ikke at ville tage vaccinen, skal genindsættes i deres stillinger og have løn for den periode, de uretmæssigt har været bortvist fra deres jobs.

Nyhederne fra Alberta og New York kunne antyde, at de falske vaccine-narrativer begynder at smuldre, og de 2 tilfælde kommer med sikkerhed til at danne præcedens.  

Jeg forventer derfor nu i første omgang at se undskyldningerne rulle for senere at se politiske hoveder rulle i det retsopgør, som nødvendigvis må finde sted efter regeringernes 2 år lange kriminelle overgreb på deres respektive befolkninger.

Del artiklen her: