VENSTREFLØJEN TIER, NÅR DENS STORMTROPPER ANGRIBER BORGERLIGE DEMONTRATIONER

Del artiklen her:

Når borgere i Danmark forsvarer deres land, mødes de af rungende tavshed fra venstrefløjens ledere.

Af Peter Qvistgaard, journalist

I mit lange liv har jeg fulgt det politiske liv. Og undret mig.

Især, når det gælder politiske demonstrationer. Når det er venstreorienterede demonstranter, er der ingen ballade. Og aviserne dækker dem og begivenheden med pæne ord. Men når det gælder borgerlige demonstranter, er der ballade, og aviserne kalder dem for ”højreradikale ekstremister” – uagtet, at det er ganske almindelige (primært ældre) borgere, som bare forsøger at bevare deres danske kultur.

I min optik har jeg altid troet på, at folketingsmedlemmer – uanset, deres politiske observans, ikke går ind for fysisk vold. Men det gør venstrefløjens ledere åbenbart. Hvis mit udsagn er forkert, vil jeg gerne underkaste mig, såfremt jeg får dokumentation for, at disse såkaldte ledere er gået ud og undskyldt deres stormtroppers uheldige optræden. Jeg har indtil nu ikke fundet nogle beklagelser fra dem.

Hvor var venstrefløjens ledere, da en lille flok ældre danskere via Den Danske Forening mødtes på Ørbæk Kro på Fyn i vistnok starten af halvfemserne for at drøfte muslimernes indflydelse på vort land? Jeg kan svagt erindre, at kroen blev omringet af ovennævnte stormtropper, og dens vinduer blev smadret. En hændelse, som bevirkede, at hverken kroejeren eller andre kroer/hoteller i fremtiden turde lægge lokaler til disse pensionister, undskyld ”højreradikale ekstremister”. Men rungende tavshed fra venstrefløjens ledere.

Hvor var beklagelserne fra dem, da et folketingsmedlem (Pia Kjærsgaard) gik gennem Nørrebro og (naturligvis) blev forulempet af vore såkaldte kulturberigere?

Hvornår har venstrefløjens ledere protesteret, når borgerlige demonstrationer siden den gang har tilladt sig at bruge deres ytringsfrihed, mens de blev chikaneret af venstrefløjens stormtropper?

Hvor er venstrefløjens ledere, når de såkaldte BZ-stormtropper gang på gang udøver ”venstreorienteret” vold mod andre, der ikke lige har den samme indstilling som dem?

Hvor er de venstreorienterede ledere, når en borgmester fra Odense bliver chikaneret af muslimske bander?

Og hvor var i øvrigt protesterne fra de venstreorienterede ledere, da 49 kristne i Egypten her den 9. april i år blev dræbt af muslimer?

Og hvorfor forsvarer venstrefløjen ikke det eneste land i Mellemøsten, der lige som os kæmper for demokratiet, nemlig Israel, som er omgivet af millioner af muslimer, som allerede i deres barndom lærer, hvordan de skal slå jøderne ihjel?

De humanistiske, venstreorienterede ledere har det jo med at forsvare hele verden, altså lige bortset fra Israel og de vestlige lande.

Folketingsmedlemmer har qua deres stilling en pligt til at beskytte den danske befolkning samt udbrede landets humanistiske indstilling til hele verden. Men det faktum har de venstreorientere ledere overset.

I deres kamp for at indoktrinere den danske befolkning gælder åbenbart alle kneb – også de voldelige. Til gengæld er disse voldelige ledere altid humanistiske, når de optræder på TV.

Åbenbart er deres motto: – Vi er offentligt de pæne ledere over for befolkningen. Men de borgere, der modsætter sig vor indoktrinering, skal undertrykkes med vold – altså uden at vi selv er indblandet.

Præcis den samme taktik, som Hitler, Stalin, Mao og andre diktatorer gennem tiderne har valgt.

Tager jeg fejl, hører jeg gerne fra lederne af venstrefløjen.

Del artiklen her: