VÅGN OP! WHO PLANLÆGGER ENDELIG SEJR OVER SUVERÆNE STATER

WHO
Del artiklen her:

Af Rhoda Wilson.  

[NewSpeek har modtaget nedenstående oversættelse fra Erling Olesen af en artikel af Rhoda Wilson, jf. link nedenfor. Der er indsat afsnit og mellemrubrikker for at lette læsningen på skærmen]  

I disse dage er WHO i færd med at forberede sin endelige sejr over suveræne stater.

En hemmelighedsfuld komité fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO ) har planlagt at mødes i fem dage. Formålet med disse møder vil være at færdiggøre deres rapport vedrørende de foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (IHR).

Disse møder vil ikke blive livestreamet. Forhandlingerne vil ikke være offentligt tilgængelige. Der er ikke planlagt nogen offentlig høringsperiode. Borgernes mening om disse ændringsforslag, vil der ikke blive taget hensyn til. 

Ændringerne forhandles af medlemmerne af International Health Regulations Review Committee (IHRRC). 

Magt kan opnås gennem en bindende international traktat 

En relativ enkel og billig måde at opnå magt og autoritet over store dele af verdenen på kan opnås gennem en bindende international traktat, der overfører suverænitet over visse anliggender fra individuelle nationer til et internationalt organ som WHO. 

For at fremme denne ambition tager WHO to skridt. Et skridt er til at ændre sine IHR’er. Og i tilfælde af at IHR-ændringerne ikke virker, vil WHO fæste lid til sin pandemitraktat.

Både IHR-ændringerne og Pandemitraktaten skal stoppes.

Læs mere  i linket om Pandemitraktaten:

Løgnene, myterne og milliarder af dollars der bliver brugt til at fjerne vores rettigheder og friheder gennem WHO’s Pandemitraktat.

https://expose-news.com/2022/12/23/lies-myths-billions-dollars-pandemic-treaty/

(øverst til venstre i linket er et felt som kan aktiveres til dansk oversættelse)

Hemmelige møder fra d. 9.-13. januar 2023

WHO’s IHRRC planlægger at mødes i hemmelighed fra mandag den 9.januar til fredag den 13.januar 2023. IHRRC vil arbejde på at færdiggøre det, der nu er et 46-siders dokument, der indeholder foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (IHR’s). 

Ændringerne er blevet indsendt af blot 14 nationer. Arbejdet udført af IHRRC er “fortroligt”, og man er direkte og kun ansvarlig overfor WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus. IHRRC planlægger at indsende sine ændringer til WHO den 15. januar 2023.

I videoen nedenfor, giver James Roguski, Oliver Lee LLoyd og Paul G et kort overblik over IHRRC og deres “private” møder. I videoen henviser de til en artikel udgivet af Prevent Genocide 2030, med titlen “Big problems with the Review Committee for the International Health Regulations Amendments”.

https://www.youtube.com/watch?v=uQbRxdqUAYs&t=33s

De foreslåede IHR-ændringer
1.  Ændre WHO’s overordnede karakter fra at være en rådgivende organisation, der blot fremsætter anbefalinger, til et styrende organ, hvis proklamationer vil være juridisk bindende (Artikel 1) 

2.  Udvide omfanget af IHR’erne kraftigt til at omfatte scenarier, der blot har et “potentiale”.

3.  Forsøge at fjerne “respekten for værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder”. (Artikel 3) 

4.  Give WHO’s generaldirektør kontrol over produktionsmidlerne gennem en “tildelingsplan for sundhedsprodukter” for at kræve, at udviklede stater, der er parter, leverer produkter til pandemibekæmpelse        som anvist. (Artikel 13A) 

5.  Give WHO bemyndigelse til at kræve lægeundersøgelser, bevis for profylakse, bevis for vaccine, og implementere kontaktopsporing, karantæne og behandling. (Artikel 18) 

6.  Indstifte et system af globale sundhedscertifikater i digital eller papirformat, herunder testcertifikater, vaccinecertifikater, profylaksecertifikater, genopretningscertifikater, formularer til passagersøgning og         en rejsendes helbredserklæring. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 og bilag 6, 7 og 8.) 

7. Omdirigere uspecificerede milliarder af dollar til the Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uden de skal stå ril regnskab. (Article 44A)

8.  Tillade videregivelse af personlige helbredsdata. (Artikel 45) 

9.   Udvide i høj grad WHO’s kapacitet til at censurere, hvad de anser for at være misinformation og desinformation.

10. Skabe en forpligtelse til bygge, levere og vedligeholde IHR-infrastruktur ved indgangssteder. (Bilag 10) 

Den 76. Verdenssundhedsforsamling d. 21.- 30. maj 2023
Den 76. Verdenssundhedsforsamling er planlagt til at finde sted fra søndag den 21. maj til tirsdag dag den 30.maj 2023. For at de foreslåede ændringer kan tages i betragtning und den 76. Verdenssundhedsforsamling, skal de indsendes til WHO mindst 4 måneder i forvejen.

IHRRC planlægger at indsende de foreslåede ændringer til WHO senest den 15. januar 2023.

IHR’erne er eksisterende juridisk bindende international ret. Hvis de foreslåede ændringer bliver præsenteret for den 76. Verdenssundhedsforsamling, kan de blive vedtaget med et simpelt flertal af de 194 medlemslande. 

I henhold til de allerede aftalte regler for IHR’erne, hvis de foreslåede ændringer bliver vedtaget, behøver medlemslandene ikke at foretage sig yderligere. Det amerikanske senat vil ikke være forpligter til at have en to-tredjedels stemmeafgivning for at give deres “råd og samtykke”. 

Der vil ikke være behov for underskrifter fra nationale ledere.

WHOsteps

***

Kilder 

The Exposé:  https://expose-news.com/2023/01/09/secretive-committee-to-amend-intnl-health-regs/    (øverst til venstre i linket er et felt som kan aktiveres til dansk oversættelse)

De foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer i WHO:  https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf?utm_source=substack&utm_medium=email

Hemmelige forhandlinger:  https://jamesroguski.substack.com/p/secret-negotiations

100 grunde til at stoppe WHO-ændringerne:

https://jamesroguski.substack.com/p/100-reasons?utm_source=substack&utm_medium=email

 Omdel de foruroligende oplysninger: 

https://jamesroguski.substack.com/p/help-spread-the-word?utm_source=substack&utm_medium=email

Del artiklen her: