PFIZER, SUNDHEDSSTYRELSEN OG DE GRAVIDE

Pregnant
Del artiklen her:

Af Erling Olesen. 

Pfizers egne vaccinesikkerhedsdata bekræfter, at 82-97 % af de gravide i deres testgruppe enten mistede barnet ved spontan abort eller ved fødslen. Altså tab af barnet.
Sikkerhedsdokumenterne blev Pfizer af en domstol i januar 2022 pålagt at offentliggøre.

På trods af de høje procenttal skriver Pfizer (Jf. Links, nr. 1):

“Der var ingen sikkerhedsvarsler (safety signals), der fremkom fra gennemgangen af disse tilfælde [ved brug af Covid-19 vaccine] under graviditet.”

Det vil sige, at et procentinterval fra 82-97 % er så lille, at Pfizer beskriver det som ingen sikkerhedsvarsler. En så “lille” procentsats, at den er ubetydelig.

Spørgsmålene hagler ned

Nu kommer det højst besynderlige.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i dag gravide at få Covid-19 vaccinen (jf. link 2).

Og spørgsmålene hagler ned.

Har Sundhedsstyrelsen overhovedet læst Pfizers sikkerhedsdata, før de godkendte Covid-19 vaccinen til gravide?

Eller har Sundhedsstyrelsen bare læst Pfizers konklusion, at der kun var en ubetydelig risiko?

Eller er der andre, som har truffet afgørelsen for Sundhedsstyrelsen?

Skulle Sundhedsstyrelsen bare levere en underskrift?

Har Sundhedsstyrelsen overhovedet noget at skulle have sagt vedrørende Covid-19?

Søren Brostrøm sidder i WHO’s bestyrelse 

Afslutningsvis skal det nævnes, at direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm (iflg. egne oplysninger på linkedin.com ) er speciallæge i Obstetrik og Gynækologi samt har en Ph.d. i Obstetrik og Gynækologi.

Obstetrik er læren om normale og sygelige forhold under graviditeten.

Søren Brostrøm er således ekspert i graviditet, og når Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at gravide bliver vaccineret mod Covid-19, må det være en gennemtænkt beslutning, hvor alle facetter er taget i betragtning. Man må også gå ud fra, at Søren Brostrøm har kendt alle Pfizers ovennævnte data.

Hvorfor beslutningen er taget, er op til den enkelte at filosofere over.

Måske skal svaret på den hovedløse beslutning findes i det forhold, at Søren Brostrøm den 28.maj 2021 blev indmeldt i WHO’s hovedbestyrelse* (link 3).

* [NewSpeek: WHO, ved vi i dag, står ikke for folkesundhed, jf. James Roguski]

Links  

1.

https://expose-news.com/2022/05/09/confidential-pfizer-docs-90percent-pregnancies-miscarried/  ( øverst er et felt til automat-oversættelse)

2.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Vaccination/Efter%C3%A5r/Notat_maalgruppe-gravide.ashx

3.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2021/direktoer-soeren-brostroem-indtraeder-i-whos-globale-bestyrelse

Del artiklen her: