WHO VIL ÆNDRE PRÆMISSERNE FOR DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE

SpreadTheWord
Del artiklen her:

Af James Roguski. 

[NewSpeek har modtaget nok en oversættelse om WHO. I denne omgang af en artikel af James Roguski, der kan deklareres som ekspert i det rænkespil, WHO (World Hell Organisation) har gang i]

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har en Komité til revision af det internationale sundhedsregulativ – en slags WHO-grundlov, som planlægger at mødes i hemmelighed fra mandag den 9. januar 2023 til fredag den 13. januar 2023. Komiteen (på engelsk forkortet til IHRRC) vil arbejde på at færdiggøre det nu 46 sider lange dokument, der indeholder forslag til ændringer af Det Internationale Sundhedsregulativ (IHR – Det Internationale Sundhedsregulativ).

De foreslåede ændringer vil:

  • Ændre WHO’s overordnede karakter fra en rådgivende organisation, der blot fremsætter henstillinger, til et styrende organ, hvis proklamationer vil være juridisk bindende. (Artikel 1) 
  • Stærkt udvide anvendelsesområdet for IHR (Det Internationale Sundhedsregulativ) til at omfatte scenarier, der blot har “potentiale til at påvirke folkesundheden”.
  • Se bort fra “respekten for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder”. (artikel 3)
  • Give WHO’s generaldirektør kontrol over produktionsmidlerne gennem en “tildelingsplan for sundhedsprodukter” for at kræve, at de udviklede deltagende lande skal levere pandemibekæmpelsesprodukter, som de får besked på. (artikel 13A)
  • Give WHO beføjelse til at kræve lægeundersøgelser, bevis for forebyggelse, bevis for vaccine og til at gennemføre kontaktopsporing, karantæne og BEHANDLING. (artikel 18)
  • Indføre et system med globale sundhedscertifikater i digitalt eller papirformat, herunder testcertifikater, vaccinecertifikater, forebyggelsescertifikater, helbredelsescertifikater, formularer til lokalisering af passagerer og en sundhedserklæring for rejsende. (artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 samt bilag 6, 7 og 8)
  • Omdirigere uspecificerede milliarder af dollars til det farmaceutiske hospitals-nødindustrielle kompleks (Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex) uden ansvar. (artikel 44A)
  • Tillade afsløring af personlige helbredsoplysninger. (Artikel 45)
  • Stærkt udvide Verdenssundhedsorganisationens mulighed for at censurere det, som de anser for at være misinformation. (Bilag 1, side 36)
  • Skabe en forpligtelse til at opbygge, levere og vedligeholde IHR-infrastruktur på indrejsestederne. (Bilag 10)

Den 76. Verdenssundhedsforsamling er planlagt til at finde sted fra søndag den 21. maj 2023 til tirsdag den 30. maj 2023. For at de foreslåede ændringer kan blive behandlet på den 76. Verdenssundhedsforsamling, skal de indsendes til Verdenssundhedsorganisationen mindst 4 måneder i forvejen.

IHRRC planlægger at indsende disse ændringsforslag til WHO senest søndag den 15. januar 2023.

Det internationale sundhedsregulativ er gældende, juridisk bindende international lov. Hvis de foreslåede ændringer forelægges på den 76. Verdenssundhedsforsamling, kan de vedtages med et simpelt flertal af de 194 medlemslande. 

I henhold til de allerede vedtagne regler for det internationale sundhedsregulativ skal medlemslandene ikke træffe yderligere foranstaltninger, hvis de foreslåede ændringer vedtages. Der vil ikke være behov for afstemninger eller underskrifter fra de nationale ledere.

KILDER:

De foreslåede ændringer til det internationale sundhedsregulativ:

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

100 grunde til at #StopTheAmendments

jamesroguski.substack.com/p/100-reasons

Hjælp med at sprede budskabet:

jamesroguski.substack.com/p/help-spread-the-word

Kontakt James Roguski på 310-619-3055 for yderligere oplysninger.

Kilde: https://jamesroguski.substack.com/p/alternative-media

Del artiklen her: