TYSKLAND FORBEREDER SIG PÅ KAPITULATION

GermanSoldier
Del artiklen her:

Oversat og redigeret af Bitten-Kirsti Nielsen. 

 

Forord til artiklen:

Peter Haisenko giver nedenfor sin analyse af Tysklands stilling i dag, hvis tvivlsomme medlemskab af Nato, han stille skarpt på. Haisenko indleder med en historisk baggrund for sit synspunkt med et citat af John Wheeler Bennett (1920-1975), historiker og højtstående konservativ embedsmænd i det engelske udenrigsministeriums efterretningstjeneste i London. Det interne notat er dateret 1944 og omhandler det mislykkede Stauffenberg komplot den 20. juli 1944.

Fra notatet:

“Det kan i dag bekræftes med rimelig sikkerhed, at Tyskland står i en langt bedre situation i dag, end hvis komplottet den 20. juli var lykkedes og Hitler havde været myrdet (…)

Det mislykkede komplot har skånet os for skuffelser, som kunne være opstået såvel her som i USA, mens udrensningen sandsynligvis fjernede adskillige personer, som ville havde voldt os vanskeligheder, ikke kun i tilfældet af komplottets succes, men også efter Nazitysklands nederlag, så de kunne fremstå med høj moral. ( …Gestapo og SS har gjort os en stor tjeneste ved at fjerne en god del af dem…). Således er fortsættelsen af den igangværende udrensning til vores fordel, da de mord, tyskere begår på tyskere, vil redde os fra rigtig mange ømtålelige situationer”.

*

Men for ikke at chokere sarte sjæle ønsker netavisen Réseau International (RI) ikke at bringe listen med henrettede personer efter det mislykkede komplot den 2. juli 1944, ej heller de nærmere omstændigheder i forbindelse med mordene. Det vil være tilstrækkeligt at sige, at stort set hele den tyske elite på det tidspunkt blev “udrenset”, hvilket bragte Tyskland i den dårlige situation, det er kendt for at være i dag.

* 

Herefter følger artiklen af Peter Haisenko. 

***

Uden at nogen egentlig gør sig det klart, sender Tyskland i dag budskabet til verden, at såfremt der udbryder krig i Europa, vil tysk jord ikke kunne forsvares. I kølvandet på tre tyske forsvarsministre med notorisk inkompetence vil Bundeswehr (den tyske hær: BW) befinde sig i en tilstand, hvor den ikke kan indgå i en kamp.

Faktisk viser det sig, at Bundeswehr ikke råder over mere ammunition end til to dage. Dette skyldes til dels, at Tysklands våben bliver udleveret til Ukraine. Men BW er ikke det eneste, der bekymrer, og i USA overvejes det, om leverancerne til Ukraine ikke har afvæbnet Tyskland. I øvrigt skal det også nævnes, at en øjeblikkelig stigning i produktionen af våben kun kan kompensere for tab af de allerede fremsendte til Ukraine i nogle år. Skulle det mon være grunden til, at USA vælger ikke ganske åbenlyst at kaste sig direkte ind i krigen?

Er det ikke mærkeligt at finde en stat, som er i færd med at overøse enhver, som gider lytte og således hele verden, om deres hærs beklagelige tilstand? Sådanne oplysninger ville normalt være noget, man skjulte for udenlandske efterretningstjenester, for det giver jo disse mulighed for at analyse den fare, som den omtalte hær ville være i tilfælde af en konflikt. En information, som burde være det mest hemmelige.

Forklar lige den der kan, hvorfor Berlin også spiller med åbne kort for ikke at sige lige så skødesløst? Er det en finte? Skal vi tro på, at der kun findes ammunition til to dage i Tyskland? En fælde over for en mulig angriber med det formål at lokke ham? Svaret er ifølge RI, at den hypotese kan udelukkes fra starten.  

Hvem styrer Natos hær i Ukraine?
Hvem styrer Natos hær i Ukraine?

Det korte af det lange er, at BW er i dårlig stand. De ubetydelige mængder High-Tech til rådighed ændrer intet, eller de er i hvert fald på vej til Ukraine. Spørgsmålet er så, hvem der vil kunne håndtere disse komplekse systemer, når de når frem til Ukraine, for det er et udstyr, som kræver et veluddannet personnel – hvilket ikke kan klares med et fingerknips.
Især ikke, da soldaterne kun har erfaringer med USSR-teknologier og nu skal til at klare sig med høj-tech Nato standarder og deres operationelle procedurer. Så hvem kan betjene disse systemer? Ville det være tyskere forklædt som civile efter USA’s eksempel, der i hemmelighed sender sine folk til Ukraine? 

Tag ikke fejl! Det ville være en casus belli, og det har Moskva allerede gjort klart.

Hvem anvender Nato-våben i Ukraine?

Derfor kan der stilles spørgsmål vedrørende de mål, forsvarsministeriet forfølger, når de her så henkastet bemærker, at Tyskland er uegnet til kamp. Kort sagt: BW har aldrig været tiltænkt rollen som et forsvar for Tyskland. Meningen var derimod, at de skulle virke som forpost mod USSR. 

Ifølge Nato-doktrinen ville det i tilfælde af større uheld kunne forventes, at mere end 2000 mål fordelt på hele det tyske territorium vil forsvinde i tilfælde af atombomber. BW skulle kun tjene som kanonføde i et hypotetisk angreb fra Øst, ganske som Ukraine gør det i dag. De ødelæggelser, som sker i Ukraine nu, ville altså kunne berøre Tyskland – medmindre der var tale om atombomber. Så ville situationen være en anden. Men eksistensen af BW ville ikke ændret på noget.

Nato kan ikke forsvare Tyskland, og det ønsker Nato heller ikke
Kun de dårligt oplyste vil hævde, at Tyskland skutter sig under Natos paraply, som BW står under. Dette er aldeles forkert! Det, som gælder for alle de andre Nato-medlemslande, gælder ikke for Tyskland, da Tysklands status juridisk set er en anden. Uanset om Tyskland er en del af Nato eller ej, så er Tyskland juridisk i en slags våbenstilstand både i forhold til Øst og Vest. 

Lad os ikke glemme, at Nato blev etableret for at “beskytte USA i Nato, holde sovjetterne ude og Tyskland nede”, som Natos første generalsekretær Lord Ismay Hastings udtalte det.

Hvis Nato skulle forsvare Tyskland, bør man læse paragraf 5 i traktaten omhyggeligt igen. Den erklærer, at forpligtelsen til gensidigt forsvar kun gælder, hvis et land bliver angrebet, og den tilføjer, at Tyrkiet integrerede sig pga. i sit forhold til Syrien. 

I april 2022 konkluderede det tyske parlaments videnskabelige tjeneste, at ikke kun levering af våben til Ukraine, men især træning af ukrainske soldater sandsynligvis vil kunne betragtes som en krænkelse af våbenhvilen med Rusland. Og da Tyskland ikke er under militært angreb fra Rusland, vil det betyde, at Tyskland bringer våbenhvilen med Rusland til ophør.

I den lidet sandsynlige hypotese, at USA skulle beslutte sig for at tilsidesætte Nato-traktaten og “forsvare” Tyskland, kunne det blive særdeles fatalt for Tyskland med ødelæggende krigshandlinger, hvor Ukraines nuværende smadrede jord ville være småting til sammenligning. Tyskland er hverken i stand til at føre krig eller til at forsvare sig selv.

Nedrustning – en strålende fiasko?
Lad os satse på, at der endnu eksisterer en håndfuld fornuftige folk i regeringen i Berlin, som er ganske klar over det, som her bliver nævnt.

Ville Tyskland kunne havne der igen, hvor de var efter 2. Verdenskrig, da Wehrmachts højtstående officerer – som havde været en del af modstanden mod Hitler – nu kæmpede for at forhindre Tyskland i at indgå en ny “fredstraktat” efter Versailles-traktatens model? I stedet for opfandt de den kolde krig ved at udsprede forfalskede informationer om URSS til USA og UK.

Ved at gøre det ændrede de Tyskland til USA’s frontlinje mod Moskva, så amerikanerne ikke havde andet valg end at tillade Tyskland at få magt.

Ved at erkende åbenlyst, at en hær ikke er i stand til at kæmpe, er mildest talt usædvanligt. Og hvorfor så erklære det i Tyskland? Kunne det have at gøre med et hemmeligt projekt, som stiler mod at forhindre den endelige udslettelse af Tyskland? Kunne det være for at varsko om en risiko for, at Rusland skulle erklære våbenhvilen for ophørt? Er Tyskland på nippet til at forny sin erklæring om ubetinget overgivelse? 

Argumenterne for denne hypotese er åbenbare. Allerede i det tyske forsvarsministerium erkender man, at hvis krigen bryder ud og uanset fjenden, så slutter den på to dage, for Tyskland har ikke ammunition. Med udsigt til en sådan “krig på to dage” vil ingen i Berlin – fraset de sindssyge – kunne nægte at kapitulere uden et eneste skud. 

Ikke kun Rusland, men også USA og UK sammen stadigvæk har retten til at udøve deres suverænitet over Tyskland, selv om Tyskland ville bryde våbenhvilen.

Redningen af vore liv vil afhænge af omfanget af en sådan kapitulation.

Verden har nået sit bristepunkt uden forhistorie. USA’s århundrede er forbi. Så det vigtigste er nu at vedblive med at forhindre en sammenkædning som den, der gik forud for Første Verdenskrig. Da UK stod over for imperiets sammenbrud, besluttede de, at de ikke ville gå hele nedturen alene, men i følgeskab med enhver konkurrent. 

Vil USA gøre det samme? 

Det kan man frygte, og de impulsive spillere i Kancelliet i Berlin arbejder utrætteligt på, at Tyskland og tysk industri – selv uden væbnet konflikt – bliver ruineret. Sådan likviderer man en økonomisk konkurrent til USA takket være deres indvandrerpolitik og deres forhold til Rusland.

Ligesom den tyske modstand mod Hitler eksisterer der da i dag en hemmelig modstand mod “De Grønnes” ufornuft og “socialisterne”? Forsøger højtstående embedsmænd og andre at afværge de slag, som regner ned over Tyskland, fordi de erklærer landet ude af stand til at føre krig? For disse personer ved udmærket godt, at hverken USA og endnu mindre UK nogen sinde ville blive deres “venner”.

Vil de forstå, at pga. verdensøkonomien er Tyskland ikke mere et saftigt bytte set fra USA’s synspunkt? Og vil de forstå, at lige som Ukraine kastes mod Rusland, forsøges Tyskland også kastet mod Rusland, hvorved den evige konkurrent vil være fjernet for evigt?  

Uanset hvilket scenarie man vælger, så er der kun én dør at gå ud af for tyskerne, nemlig kapitulationen for at undgå Tysklands fortabelse. Sådan ser jeg påstanden om, at Tyskland ikke kan holde stand i en krig i mere end to dage. Og sådan forberedes den offentlige mening til kapitulationen mod en krig som følge af handlingerne fra regeringen, som er blevet indsat i Berlin. Intet andet kan redde Tyskland. Så meget mere fordi vores overlevelse ikke er det højeste punkt på dagsordenen hos USA og især ikke hos UK.  

source: Ander Welt Online

***

Kilde: 

https://reseauinternational.net/la-republique-federale-allemande-se-prepare-a-annoncer-la-capitulation/

https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20222/die-brd-bereitet-sich-auf-die-kapitulation-vor/

Del artiklen her: