TYSKLAND: 60 UAFHÆNGIGE LÆGER OG VIDENSKABSFOLK OFFENTLIGGØR VACCINE-ANALYSER

vaccination
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Tysk rapport afslører ubehageligt indhold i mRNA-vaccinerne. Titlen på rapporten er SUMMARY OF PRELIMINARY FINDINGS – (SAMMENDRAG AF FORLØBIGE FUND), og det første afsnit (det, som almindeligvis benævnes abstrakt), har overskriften: 

COVID-19-vaccinations-programmer skal stoppes øjeblikkeligt

En tysk arbejdsgruppe bestående af 60 uafhængige læger og videnskabsfolk offentliggjorde den 6. juli 2022 de foreløbige resultater af deres analyser af indholdet af mRNA-vaccinerne. (Gruppen består af uafhængige videnskabsfolk, herunder læger, fysikere, kemikere, mikrobiologer, farmakologer og alternative behandlere, støttet af advokater, psykologer, analytikere og journalister).

Det er en omfattende rapport, som jeg naturligvis ikke kan gengive her. Skønt den er på engelsk og handler om noget fagspecifikt, vil jeg dog mene, at alle kan have noget ud af at skimme den. 

Giftige substanser

Her vil jeg blot bringe nogle få vigtige punkter fra artiklens opsummering (i min oversættelse):

  1. Giftige substanser blev fundet i samtlige prøver af COVID-19-vacciner – uden undtagelse.
  2. Blodprøver fra alle vaccinerede individer viste signifikante ændringer.
  3. Jo større stabiliteten er på lipid-nanopartiklerne, desto hyppigere er bivirkningerne.

Efter disse punkter følger en uddybning af hvert enkelt punkt. Her punkt 1:

 I alle prøver af COVID-19-vacciner, uden undtagelse, blev fundet komponenter, som ved hjælp af flere målingsmetoder viste sig:

– at være i kvantiteter, som ifølge medicinske guidelines er giftige

– ikke at være deklareret af producenterne som værende tilstede i vaccinerne

– at være metalliske

– at være synlige under mørkefeltsmikroskop som klart afgrænsede komplekse strukturer i forskellige størrelser

– kun delvist at kunne forklares som krystallisering gennem en degraderingsproces

– ikke at kunne forklares som forurening ved produktionsprocessen

Det er som sagt for omfattende at skulle oversætte det hele ord for ord, så her kommer med mine egne ord et lille udpluk af, hvad arbejdsgruppen skriver.

Rektangler, kvadrater og spiraler

De fandt, at alle vaccinerede, sammenlignet med en uvaccineret kontrolgruppe, havde betragtelige ændringer i deres blod. Ændringerne var også tilstede hos folk, der ikke havde haft bivirkninger. Komplekse strukturer, man fandt i vaccinerne, blev også fundet i blodet hos de vaccinerede – og må jeg her tilføje, at ændringerne altså ikke, som man kunne tro, handler om en konstatering af tilstedeværelsen af bestemte kemiske stoffer (som fx hvis man havde ledt efter antistoffer), men derimod den chokerende synlige forskel observeret under mikroskop.

Forskerne fandt både metalliske fremmedlegemer og synlige ændringer i blodet hos de vaccinerede.

Fremmedlegemerne, som havde former som krystalliske rektangler, kvadrater og spiraler har aldrig før været fundet i menneskeblod.

Der er en klar deformering af cellemembranen i erytrocytter (røde blodlegemer), som ellers kun forekommer hos kronisk syge mennesker.

Man observerede, at blod, som ellers kan være levende på et objektglas (mikroskop-glas) i flere dage, kun overlevede i få timer – altså en ekstrem hurtig nedbrydningsproces i forhold til uvaccineret blod.

De vil spredes i hele kroppen

Arbejdsgruppen beskriver ændringerne i blodet som meget bekymrende, da ingen ved, hvor de metalliske fremmedlegemer ender. Og så alligevel: Den i vaccinerne anvendte teknologi får arbejdsgruppen til at konkludere, at fremmedlegemerne vil spredes i hele kroppen.

Rapporten er lang og udførlig og med fotos og link til videoer, som enhver også uden gode engelskkundskaber kan forstå – billederne taler deres tydelige sprog.

Del artiklen her: