TVUNGEN VACCINATION ER IKKE TILLADT – STRIDER MOD NURNBERG-KONVENTIONEN

CDC rapport
Del artiklen her:

Fastslået i Europarådets resolution 2361 af 27. januar 2021

Kilde: https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Af Christer Ericsson, NyaTider.se, 7. 2. 2021 

christer.ericsson@nyatider.nu

(Oversat fra svensk af Erik Refner, der har tilføjet en note markeret Note 1)  

Europarådet underskrev den 27. januar d.å. resolution 2361, hvori det hedder, at vaccinationer i medlemslandene ikke må være obligatoriske. Desuden må de, som fravælger vaccination, ikke på nogen måde diskrimineres.

Dette stopper effektivt de planer, som for eksempel Danmark har, for indførelse af “vaccinepas” til at styre, hvem der har lov til at rejse eller besøge bestemte steder. 

Beslutningen går så vidt som til at kræve, at medlemslande som Sverige (og Danmark) aktivt skal informere borgerne om, at de har denne ret. 

Dette kan alle borgere i medlemslandene nu henvise til som gældende. Formentlig er det årsagen til, at de officielle og statsstøttede medier i Sverige og Danmark ikke har nævnt det med et ord, og at Europas øvrige regeringer blot lader som om resolutionen ikke eksisterer.

Mange har den senere tid været bekymrede over, om vaccination ville blive obligatorisk. Dette er foreslået i flere lande, dog ikke i Sverige, hvor loven hidtil har forbudt ufrivillige medicinske indgreb (Note 1). Mere akut er spørgsmålet om, hvorvidt regeringer kan udøve så stærkt et pres på befolkningerne, at det bliver næsten umuligt at leve uden at udsætte sig for denne eksperimentelle vaccine. 

Som vi nævnte ovenfor, ønsker Danmark for eksempel at lade vaccinepasset være afgørende for, om man kan få adgang til indkøbscentre, sportsbegivenheder, offentlige pladser, kollektiv-transport, eller om man for eksempel kan få tilladelse til at rejse til udlandet. 

Heldigvis har Europarådet nu sat en stopper for disse planer. Det ser ud som om, de ikke har set mulighed for at handle anderledes, eftersom ufrivillige medicinske eksperimenter er forbudt i den internationalt gældende Nürnberg-konvention.

Europarådet (Council of Europe) er en mellemstatslig europæisk samarbejds-organisation med 47 medlemsstater, som trods navn og samme flag er skilt fra EU. Organisationens beslutninger er ikke juridisk bindende, men henstillingerne til medlemslandene bliver næsten altid efterlevet. For eksempel foreslog den svenske regering så sent som i november sidste år, at Sveriges love skulle ændres for at tage hensyn til Europarådets konvention om IT-kriminalitet.

 Skærmbillede fra CDC’s rapport over vacciners bivirkninger inklusive dødsfald. (CDC er Amerikas Centers for Disease Control and Prevention.)

Efter en debat den 27. januar d.å. vedtog Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) resolution 2361. Den fik titlen ‘Covid-19 vacciner: etiske, juridiske og praktiske overvejelser’. Debatten fandt sted under PACEs vinter-session den 25.-28. januar.

Beslutningen beskriver kort de problemer, som Covid-19-pandemien har forårsaget med deraf følgende arbejdsløshed, økonomisk tilbagegang og fattigdom. Det nævnes også, at der er en vis mistillid blandt de europæiske befolkninger, som står foran at skulle vaccineres. Beslutningen indeholder forskellige anbefalinger om – hvordan man opnår at så mange som muligt bliver vaccineret, men også noget helt uventet – nemlig klare bestemmelser om, hvordan og hvem som skal vaccineres.

Punkt 7.3 i resolutionen påbyder alle medlemslande at sikre, at borgerne er informeret om, at Covid-vaccination IKKE (den eneste ord som i hele denne fire-siders lange resolution er skrevet med store bogstaver) er obligatorisk, og at ingen borger må presses – hverken politisk, socialt eller på anden måde – til at blive vaccineret imod deres vilje.

For det andet – og lige så vigtigt – skal medlemslandene sikre, at ingen bliver diskrimineret for ikke at blive vaccineret, hvad enten dette er på grund af mulige sundhedsrisici, eller fordi personen simpelthen ikke ønsker det.

Sidstnævnte er især interessant i betragtning af de officielle statsstøttede mediers og flere europæiske regeringers propaganda for indførelse af vaccinationspas, som de påstår er nødvendige.  

Den svenske regering meddelte den 4. februar, at den har besluttet at indføre et digitalt vaccinecertifikat, der vil være klar til sommeren. Men hvad skal det bruges til, hvis det er ulovligt at diskriminere dem som ikke har dette certifikat? 

Da den svenske regering den 29. januar på sin hjemmeside opsummerede de vigtigste punkter fra Europarådets vinter-session, blev dette – som er langt det vigtigste punkt i hele beslutningen – meget sigende ikke nævnt med et eneste ord. Dette er dog let at forstå, når man tænker på den helt uhørte propaganda for massevaccination, som ikke mindst regeringen og de statsstøttede medier har skruet op for – en propaganda der ikke engang er set i krigstid. 

På grund af Nürnberg-konventionen kunne Europarådet måske ikke have besluttet anderledes. Der findes nemlig vældig god grund til at antage, at eksperimentelle vacciner kan betragtes som et eksperiment på befolkningen. 

Hvad Moderna’s og Pfizer’s mRNA-vacciner angår, er der tale om aldrig før prøvede teknikker. De er ikke engang blevet testet på dyr, hvilket virksomhederne er tvunget til at gøre i alle normale tilfælde. Disse ”vacciner” er kun testet i meget kort tid, i et begrænset omfang og på meget få forsøgspersoner. ”Vaccinerne” strider derfor imod Nürnberg-konventionen, som blev stadfæstet i forbindelse med krigsforbryder-rettergangene efter anden Verdenskrig i den tyske by Nürnberg.

Konventionen består af ti punkter. Første punkt slår fast, at det er en absolut nødvendig forudsætning, at modtageren frivilligt accepterer at blive vaccineret. 

Allerede her ”knækker filmen”, for er det overhovedet muligt at tale om frivillighed, hvis man ikke har lov til at arbejde, ikke kan sende sine børn i skole, ikke kan rejse eller besøge indkøbscenteret, med mindre man underkaster sig og bliver vaccineret med en eksperimentel vaccine?

I konventionens femte punkt siges det, at der ikke bør udføres noget eksperiment, hvis der er grund til at tro, at død eller invaliderende skader vil forekomme. 

Ikke kun på et utal af sundheds- og kontrol-myndigheders hjemmesider kan vi læse, at præcis dette kan forventes – endog i temmelig stort omfang. Som følge af vaccinationerne er der allerede oplistet døde og alvorligt skadede mennesker. Samme mønster ses også hos det amerikanske folkesundhedsagentur CDC.

Det kan tænkes, at resolutionens punkt 7.3 et forsøg på ansvarsfraskrivelse, der senere kan henvises til, hvis skaderne og dødsfaldene fra vaccinationerne begynder at løbe løbsk. De kan så passende henvise til, at de “bestemt aldrig havde til hensigt at tvinge nogen”. 

For ligesom medierne og politikerne aldrig siger, at nogen dør af Covid – altid bare med Covidså har vi heller aldrig hørt, at nogen uden et vaccinepas vil blive forhindret i at rejse eller få adgang til offentlige pladser. Vi hører kun om hvad de, som har et vaccinationspas, kan få lov til. 

Den opmærksomme kan iagttage lignende handlingsmønstre mange andre steder rundt omkring i verden. Det gælder for eksempel hårdhændede politiaktioner – eller trusler om store af bøder – der skal skræmme folk til lydighed. Ligesom når du i poker bluffer dine modstandere til at ”lægge sig”, indikerer nævnte tilfælde, at systemet bluffer/skræmmer dig til underkastelse ved at foregive en magt, de ikke har. Ingen myndighed kan tvinge blot 10. – 20.000 enige borgere til noget som helst.

Svenskere, danskere og andre europæere kan fremvise nedenstående indrammede tekst som dokumentation, i fald de skulle blive udsat for pression til at tage en eksperimentel vaccine, eller hvis de diskrimineres med krav om at få et vaccinations-certifikat eller -pas. Opbevar denne tekst i din mobiltelefon eller på lignende vis, i tilfælde af at en myndighed skal mindes om Europarådets klare retningslinjer.

UDDRAG AF EUROPARÅDETS RESOLUTION 2361 (2021) VEDTAGET DEN 27. JANUAR 2021

7.3.1 sørg for, at borgerne informeres om, at vaccination IKKE er obligatorisk og at INGEN politisk, socialt eller på anden måde bliver presset til vaccination med mindre de selv ønsker det;

7.3.2 påse at ingen diskrimineres for ikke at blive vaccineret på grund af mulige sundhedsrisici, eller fordi de ikke ønsker at blive vaccineret;

ENGELSK VERSION

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;

– Bragt med tilladelse af Christer Ericsson, NyaTider.se www.nyatider.nu   

Note 1: Det er værd at huske på, at tyske læger som under 2. verdenskrig vaccinerede fanger uden deres samtykke med eksperimentelle vacciner, under Nürnberg-processen blev dømt til døden ved hængning. De mRNA-vacciner, som tilbydes i dag til at ”helbrede” os for corona-influenzaen, er netop eksperimentelle vacciner på linje med de tyske lægers. Hvis myndighederne trodser resolution 2351 og forlanger, at vi skal vaccineres, burde en livstids fængselsdom være i vente for de ansvarlige.

Del artiklen her: