MEDIEUDVIKLINGEN: DR GLORIFICERER SIG SELV. GID VI KUNNE SIGE FARVEL TIL INDOKTRINERINGS-MASTODONTEN

Danmarks Radio
Del artiklen her:

Af Helle Andersen. 

DR har lavet en rapport om medieudviklingen 2020. 

DR skriver indledningsvis, at ”de velfungerende medier og medieøkosystemer vi har i Danmark, er ikke en selvfølge”. Her er TO påstande: Dels at medierne er velfungerende, dels at de skal værdsættes (da de ikke er en selvfølge og kun -underforstået og antydet – skyldes en helt ekstraordinær indsats fra DR).

Der er ingen dokumentation for, at de danske medier er velfungerende.

Der siges senere i indledningen, at ”der er et behov for velfungerende, uvildige og uafhængige medier”. Det kan ingen være uenig i – men intet om, hvorvidt DR kan anses som et velfungerende, uvildigt eller uafhængigt medie, som befolkningen både benytter og har tillid til.

En spørgeundersøgelse, der kunne belyse om folk har tillid til DR, kunne belyse dette. Men der er ingen tillids-undersøgelse.

Pludselig springer chefen for medieforskningen i DR over i at tale om, at folk har tårnhøj tillid til myndighedernes udmeldinger. Som om DR er en myndighed? Eller håber forfatteren, at den tillid smitter af på DR? 

Det har ikke meget med reel forskning at gøre
Mystikken breder sig. Det har ikke meget med reel forskning at gøre.

Så får fake news en omtale samt medier i diktaturer. Igen nævnes, at det er værd at glæde sig over, at vi lever i et land med stor tillid til medierne (og igen er påstanden om tillid ikke dokumenteret med fx en spørgeundersøgelse). 

Indledningen til ”Medieudviklingen 2020” harmonerer meget, meget dårligt med denne undersøgelse (link: https://journalisten.dk/stort-dyk-i-tilliden-til-danske-medier-det-springer-virkelig-i-oejnene/ : 

”Danskernes tillid til medierne er faldet. Sådan lyder konklusionen i hvert fald i den nye undersøgelse Digital News Rapport fra Reuters Institute, der årligt sammenligner landes nyhedsforbrug og blandt andet kigger på tilliden til medierne.

Siden sidste år er tilliden til nyhedsmedier i Danmark dalet fra 57 procent til 46, svarende til 11 procentpoint. Kun overgået af større nedgang i Chile, Hong Kong og England”.

DR’s fortsatte tab af seere til andre kanaler
Derefter indeholder DR´s medieforskning ”Medieudviklingen 2020” en for DR sørgelig gennemgang af deres fortsatte tab af seere til andre kanaler og streamingtjenester. 

Læs og konstater, at de mange milliarder (3,7 mia. tvangsudskrevet licens) til DR ikke har givet et velbesøgt, dansk sagligt medie, som folk har tillid til.
Der er færre og færre, der besøger DR, og flere og flere streamer. TV2 fortsætter med at tage seere fra DR (side 6 ses udviklingen over de sidste 4 år).
   DR har nu kun 33 procent af seerne, og det er et brat fald siden 2017.  Farvel til den store mastodont. Lad os følge deres vej ud af scenen. Daglig brutal indoktrinering giver ikke tillid.

Del artiklen her: