TO SYNSPUNKTER PÅ HVORFOR TRUMP PROMOVERER DE EKSPERIMENTELLE COVID-19-INJEKTIONER – HVILKET SYNSPUNKT ER KORREKT?

TwoViews
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Jeg har fået på puklen for min artikel på på NewSpeek  ER DONALD TRUMP, TUCKER CARLSON OG PUTIN KONTROLLERET OPPOSITION? MEGET TYDER PÅ DET. 

Det er ikke mere forundringsværdigt, at debattører ikke magter at skifte perspektiv og forholde sig åbent og nysgerrigt til andre antagelser om verden end deres egne. Det er gået hen og blevet normen blandt det store flertal.  

Omvendt skal det ikke afholde fra at blive ved med at forsøge at holde vandene åbne og holde modstridende synspunkter op over for hinanden – for så efterfølgende at vurdere argumentationen og sandsynliggørelsen af de forskellige positioner. 

Det er fx øvelsen i videoen 2 Views on Why Trump is Promoting the Experimental COVID-19 Injections – Which View is Correct? 

Personligt er jeg ikke 100 procent afklaret.  Mennesker, hvis viden og dømmekraft jeg har stor tillid til, er af den opfattelse, at Donald Trump er en ’good guy’. Som fx Candace Owens. 
Andre, hvis viden og dømmekraft, jeg også har tillid til, mener, at Donald Trump er ’controlled opposition’/ kontrolleret modstand.  

Og nej. Det er ikke sjovt ikke at være sikker på noget som helst. Det er faktisk en belastning. Men en belastning det i dagens verden er nødvendigt at leve med. Altså for de vågne – hvilket ikke har det mindste med woke at gøre!  

***

Karsten Pultz og Peter Breggin
Karsten Pultz giver i sin artikel VORES TO HJERNEHALVDELE – OG FØLELSEN AF MAGTESLØSHED et bud på, hvorfor så mange har så svært ved at gøre op med et tankegods, der ikke indfanger realiteterne. 

For mig var det et godt redskab til at opnå en forhåbentlig (sic!) lidt større forståelse, især efter to af de folk, jeg har lyttet meget til – og læst! – er røget i konflikt med hinanden: Peter Breggin og Matthias Desmet. Lyt her: 

 Dr. Peter Breggin shares concerns over Dr. Malone and Matthias Desmet. 

Hvad vi ikke skal være blinde for er, at the Dark Side / ’kulten’ anvender mærkater (labels) til at mistænkeliggøre dem, de vil have diskrediteret.

Del artiklen her: