STRØTANKER OM VÆRDI, HVERDAGSLIV OG KONTROL

Nexit
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

“Money makes the world go round”, siger sangen, men er det nu sandt? 

Det er min overbevisning, at det, der i virkeligheden får verden til at køre, er de interesser, talenter, gaver og normer, som Gud har lagt i hvert eneste menneske, og som gør alle til unikke individer. Landmanden, skolelæreren, lægen, maskinmesteren og violinisten er fx havnet i deres respektive erhverv, fordi det netop er det arbejde, de trives med, og som inspirerer dem, og på en mere eller mindre udefinerbar måde siger dem noget.

Vi skal intet eje

Klaus Schwab og hans kumpaner i WEF har en plan om, at vi intet skal eje, men at vi alligevel vil være lykkelige. Lykken skal angiveligt opnås gennem et chip-implantat i hjernen – en avanceret udgave af “Soma” – lykkepillen fra Huxleys “Fagre ny Verden”. Vi skal intet eje – det vil sige den almindelige borger, ikke eliten – den skal selvfølgelig eje hele molevitten. 

Borgerne i samfundet tilfører værdi til pengene 

En valuta har ingen iboende værdi, men får udelukkende tilført sin værdi, når den almindelige borger udfører sit arbejde. Papirpenge og digitale blip får kun lov at repræsentere værdi, fordi den almindelige borger accepterer, at den for tiden eksisterende valuta kan bruges til at udveksle værdien af ens eget arbejde med værdien af andres arbejde. Hvis intet arbejde blev udført, ville valutaer ingen værdi have.

Den siddende magtelite skaber valuta ud af den blå luft, men den kan ikke tilføre værdi til valutaen, det kan kun den almindelige befolkning gøre. Og det er her, de forskellige interesser, talenter, gaver og normer kommer ind i billedet.

Schwab og globalisterne vil indføre en verdensomspændende digital valuta og en UBI (universal basic income). I deres naivitet betragter de valuta som noget, der har iboende værdi, og overser fuldstændigt, at det er borgerne i samfundet, der tilfører værdi til pengene, og at borgerne, for at samfundet kan fungere, derfor skal have incitament til at udfolde sig med arbejde, interesser og hobbyer – det vi kalder “at ha’ et liv”. 

Den globale elite er dermed afhængig af masserne – den store samling af unikke individer, der med deres gudgivne interesser og talenter tilfører værdi til de papirlapper og digitale blip, vi er blevet vænnet til at betragte som penge.

Den globale elite vil eliminere det virkelige og håndgribelige liv 

WEF vil fjerne de essentielle motivationsfaktorer, som får verden til at fungere. Hvis vi intet må eje, er incitamentet til at arbejde, skabe og udvikle succesfulde forretninger, opdage, pleje og udvikle talenter forduftet. Hobbyer og interesser er noget, vi vil blive hindret i at dyrke, for hobbyer og interesser kræver energi og udleder CO2 – uanset om det er gamle biler, heste, både eller camping, man brænder for.
Kort sagt: WEF og den globale elite vil eliminere det virkelige og håndgribelige liv og erstatte den dybe mening og glæde, det giver, med en kunstig frembragt lykke induceret af en chip i hjernen.

Som parasitter eller kræftsvulster 

WEF vil skabe et globalt samfund, hvor dine gudgivne interesser, talenter og værdier er noget, eliten skal kontrollere 100%. Problemet er bare, at eliten saver den gren over, den selv sidder på. Det er nemlig massernes frie entreprise og menneskelige stræben, der får verden til at fungere. Eliminerer man den menneskelige stræben, destruerer man det sammenhængende samfund, som reelt understøtter Schwab og den globale elite, som jo intet skaber selv, men derimod som parasitter eller kræftsvulster henter næring fra deres produktive omgivelser.
Eliten sidder med andre ord på toppen af en kransekage, som den lige nu har travlt med at regulere og kontrollere til døde. Det absolut kontrollerede samfund er nemlig en utopi inspireret af den gud, som den globalistiske elite bekender sig til, Lucifer, bedre kendt under navnet Satan. Lucifer troede, han kunne blive som Gud, og forblændet af sin egen stolthed forstod han ikke, at han selv var skabt af Gud og dermed i sidste ende afhængig af Gud. 

Grænsen er nået

Den kontrol- og styringsliderlighed, som Schwab og hans kumpaner er besatte af, ville ikke have noget sted at udfolde sig, hvis der ikke var en verden med gudskabt menneskelig stræben, kreativitet og fri entreprise, som de kunne hygge sig med at regulere og kontrollere. Men globalisternes forsøg på at skabe et verdensomspændende diktatur vil helt sikkert mislykkes, for muligheden for regulering af og kontrol med mennesker har en grænse – en grænse, som nu er nået – ligesom da Romerriget døde af bureaukrati, depravation og en devalueret valuta. 

Af ingenting kommer ingenting, og netop ingenting er præcis, hvad globalisterne og deres fader Satan kan skabe. Alting kommer ultimativt fra Gud, og Lucifers tjenere har blot for en tid fået mulighed for at administrere dette alting. Nu har deres ambitioner om den fulde kontrol imidlertid nået sin grænse, hvorfor det, vi ser udspille sig på verdensplan, er det ondes selvdestruktion i et orgie af løgne og korruption.

Det onde kan ikke opretholdes uden det gode

Det onde er et derivat af det gode og kan derfor ikke opretholdes uden det gode. Med andre ord, Schwab og hans globalistkolleger er afhængige af det selvsamme gudskabte gode, som de så indædt bekæmper, hvilket naturligt sætter en grænse for, hvor langt de kan nå med deres sindssyge planer. 

Og med sindssyg mener jeg – ja, sindssyg – for det er i sandhed kun folk med en skrue løs, der tror, de skal regere hele klodens befolkning og gennem deres klimafup og pandemibedrag styre dit og mit liv (og død) ned i mindste detalje. 

Hvis vi tænker på Hitler, tænker vi på en gal mand, men det kniber øjensynligt for mange danskere at se, at WEF er en samling af nøjagtig ligeså megalomaniske personer som østrigeren med det lille overskæg – og med en ligeså pervers dagsorden. 

Del artiklen her: