SKROTMENNESKER

Del artiklen her:

Ole_Hasselbalch.jpg

I Vollsmose: ”Vi ser katte, der har fået revet ben og hoveder af. Vi har katte, hvor man har prøvet at rive skindet af, fået prikket øjnene ud eller har brækket ben og ryg.”

Jeg har set katte, der har fået revet ben af og øjne ud … Det værste var et kuld killinger, der krøb rundt med deres indvolde hængende ud, fordi de havde fået maven skåret op.”

I Roskilde”Natten mellem den 1. og 2. oktober 2014 brød tyrkeren sammen med en anden ind i soveværelset hos ægteparret, som ejer et autocenter. De forlangte at få adgang til en boks, medens de ifølge retsreferatet råbte: ’Vi skal have dine penge,’ og ’Vi skal have pengene i boksen.’ De var begge maskerede og bandt ægteparret med gaffatape, tog kvælertag på dem og slog og sparkede dem både i hovedet og på kroppen, ligesom de truede med at skyde dem. Den ene af dem havde ifølge det ene af ofrene, hustruen, en våbenlignende genstand under armen. Manden hev de ud af soveværelset og mishandlede ham i en sådan grad ude i gangen, at han ifølge retsreferatet ’ikke kunne se på grund af de slag, han havde fået i ansigtet.’ På et tidspunkt hev de også hustruen ud af soveværelset. Hun havde forinden selv fået løsnet sine fødder. Om det syn, der mødte hende, da hun så sin mand, fremgår det af retsreferatet, at ’Hun så nu Erik (hendes mand, red.), der lå i gangen. Hun troede først, at Erik var død. Erik var forslået og lå stille. Den buttede gerningsmand (tyrkeren, red.) gik ud i køkkenet og hentede et glas vand, som han hældte i hovedet på Erik, så der kom lidt liv i ham.’ Herefter begyndte de at slå løs på hustruen og truede med at voldtage hende med det formål at få ægtemanden til at åbne boksen, hvilket han i sin tilstand ikke var i stand til.”

Sådanne historier er blevet dagligdag. Hvorfor har vi den slags skrotmennesker i landet?

Elisabeth Arnold, MF Radikale Venstre, Jyllands-Posten 10/10 19: ”Kan et par hundrede familiesammenførte indvandrere om året true det danske samfund? Nej, selvfølgelig ikke! Så sårbart er det danske velfærdssamfund ikke!”

Ritt Bjerregaard, MF, Socialdemokratiet, Jyllands-Posten 27/10 1991: ”Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den”.

Arne Piel Christensen, Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Jyllands-Posten, 27/11 1991: “På det seneste er en særlig ondsindet myte dukket op igen, nemlig at de flygtninge, vi modtager, ikke er ’rigtige’ flygtninge, men som de betegnes med et noget krænkende udtryk er ’bekvemmelighedsflygtninge’.

Hans Skov Christensen, direktør Dansk Industri, Politiken, 11/1 2000: ”… jeg er træt af at høre på den indre svinehund og alle dens griseavlere. Alle de fortvivlede forsøg på at omdefinere næstekærlighedsbegrebet og krumspringene for at få almindelig indskrænkethed og egoisme til at lyde af anstændig politik.”

Ole Espersen, MF Socialdemokratiet, Folketinget 13/10 1987, Folketingstidende spalte 331: ”Skal man have en generøs flygtningepolitik, som Det radikale Venstre… gør sig til talsmand for, tror jeg, man må være villig til ikke blot at lukke grænserne op – det er hurtigt, det er nemt, og det er i sig selv billigt, det kræver bare en lovændring – men man må også være villig til at yde de økonomiske bevillinger, der bliver nødvendige.”

Hans Gammeltoft-Hansen, formand for Dansk Flygtningehjælp, i foredrag i Juridisk Forening, 28.9.1981: ”Principper og regler bør udformes på den gunstigste måde for enkeltindividerne, hvilket her vil sige udlændingene, der berøres direkte af udlændingelovgivningen.”

Birthe Rønn Hornbech, Venstre, Berlingske Tidende 24/9 1989: ”Den danske Forening … har lavet et helt urealistisk regnestykke, der hævder, at flygtninge koster Danmark 10-12 milliarder kr. om året. Vores tal viser, at det tal er alt for højt.”

Mimi Stilling Jakobsen, Centrumdemokraterne, Politiken 8/10 2014: “Jeg må bare sige, at for mig at se er det højdepunktet af kynisme. At man kan komme i tanke om, at krigsflygtninge skal flygte uden deres familie, det er helt ude i hampen. Jeg fatter ikke, man vil være det bekendt.”

Marianne Jelved, MF, Radikale Venstre, Jyllands-Posten 8/8 2004: ”Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.”

Morten Kjærum, direktør Det Danske Center for Menneskerettigheder, B.T., 17/1 2000: “Menneskerettighederne er til for at beskytte de allersvageste. … Vi behøver ikke at rende efter ulveflokken. Man er dansker, hvis man har dansk statsborgerskab. Det kan man ikke begynde at gradbøje.”

Kirsten Lee, MF Radikale Venstre, Aalborg Stiftstidende 22/9 1990: ”Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygter f.eks. på grund af fattigdom, fra at få opholdstilladelse hos os.”

Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet, statsminister, under Holocaustkonferencen i Stockholm i januar 2000: “Rotterne kommer ganske vist op af nye huller for tiden, men man bekæmper dem bedst med oplysning, information og undervisning.”

Poul Schlüter, Konservative, statsminister, Berlingske Tidende 4/8 1985: ”Jeg ved godt, at mange danskere er ængstelige for at åbne grænser kunne føre til, at Danmark bogstaveligt talt blev oversvømmet af f.eks. en halv eller en hel million mennesker udefra. Det ville skræmme folk, men sådan går det jo ikke. I øjeblikket udgør flygtningene 0,3 procent af befolkningen.”

Bent Østergaard, Dansk Flygtningehjælp, i pjecen Det passer ikke (1988): “Der er ingen sammenhæng mellem det relativt beskedne antal arbejdstagere af udenlandsk herkomst og de meget store arbejdsløshedstal”.

Og mange flere der ikke ser eller ikke vil se sammenhængene og konsekvenserne. Hvad er de?

Frygteligt naive? Komplet ansvarsløse? Amoralske? Landsforrædere?

Læserne må vurdere.

Del artiklen her: