POLITISERET VIDENSKAB OG CENSUR

BretWeinstein
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Med coronaens indtog er videnskaben for alvor blevet politiseret. Den har altid til en vis grad været det, men nu er det da gået helt galt. De forskere, som sætter ærlighed og menneskehedens ve og vel højere end magt, penge og ønsket om at rette ind til højre efter magthavernes dagsorden, har i dag trange kår.
Forskere og læger over hele verden rammes for tiden af en aldeles uhørt censur, som ellers kun finder sted under totalitære regimer (og det er ikke en overdrivelse).

Bret Weinstein & Heather Heying 

Nogle af dem, som lider under censuren, er ph.d.-biologerne Bret Weinstein og hans kone Heather Heying. Deres ‘Darkhorse Podcast’ udsættes for censur fra YouTubes side, bl.a. fordi de har formastet sig til at nævne Ivermectin – et middel, som har vist sig meget effektiv imod coronavirus, og som ifølge flere eksperter, som fx dr. Pierre Kory, helt kunne overflødiggøre de eksperimentelle og, efter alt at dømme, farlige vacciner.

Heather og Bret giver løbende analyser af de reelle videnskabelige data omkring sygdommen og mulige behandlingsløsninger – et foretagende, som i enhver anden situation ville blive betragtet som nobelt og velment. 

Wikipedia tilsværter Bret Weinstein 

Foruden YouTubes censur har Wikipedia bidraget med en tilsværtning af Bret Weinstein for at have ytret holdninger og fremlagt facts, som ikke stemmer overens med det, som magthaverne ønsker, skal fremstå som sandheden. 

Wikipedia skriver blandt andet, at ”Weinstein har fejlagtigt har påstået, at spikeproteinet, som er produceret ved eller indeholdt i vaccinerne, er meget farligt og giftigt.”
Problemet med Wikipedias udsagn er, at det er forkert. Spikeproteinet ER giftigt, og Wikipedia har dermed spredt misinformation – netop det, som Weinstein beskyldes for at gøre. 

Voldsom modstand mod Ivermectin fra de amerikanske myndigheder

I Weinsteins interview med dr. Pierre Kory berettes det, at midlet Ivermectin, som primært har været anvendt imod involdsorm, er et meget billigt og gennemprøvet medikament, som har været administreret i flere milliarder doser over mange årtier. 

Korys forening af frontlinje-læger FLCCC møder imidlertid voldsom modstand fra de amerikanske myndigheder, når de forsøger at få Ivermectin ind i varmen som behandling og forebyggelse af COVID-19.

Dr. Kory forsøgte i samarbejde med opfinderen af mRNA genterapien, dr. Robert Malone, at udgive en afhandling, som dokumenterer Ivermectins fortræffelighed i bekæmpelsen af COVID-19.
På trods af deres egen høje akademiske status og deres samarbejde med andre topforskere på projektet blev udgivelsen af afhandlingen forpurret af indflydelsesrige forskere, der støtter myndighedernes bestræbelser på at eliminere ethvert alternativ til vaccinerne.

Dr. Malone er blevet slettet på LinkedIn

Dr. Malone er blevet slettet på LinkedIn, enhver omtale af Ivermectin fjernes fra Facebook, og som nævnt censurerer YouTube også indhold, der modsiger regeringernes dagsorden. Man spørger sig selv, hvad i alverden det er, der foregår.

Grundlaget for nødgodkendelsen bortfalder

En ting, som er blevet diskuteret på Weinsteins podcast, er det faktum, at vaccinernes nødgodkendelse er opnået på baggrund af et ”tilsyneladende” fuldstændigt fravær af behandlingsmidler mod COVID-19.

Med Ivermectins dokumenterede effekt bortfalder grundlaget for nødgodkendelsen af de eksperimentelle vacciner. Vi har nu i hvert fald 3 midler:  Ivermectin, Hydroxyklorokin og Fluvoxamin, som læger har så gode resultater med, at der ingen lovlig grund er til at spille russisk roulette med verdens befolkning. 

Mistanke om skjulte motiver

Når politikere og ”sundheds”-bureaukrater fortsat insisterer på vaccinerne som eneste vej ud af den såkaldte epidemi, vækker det mistanke om skjulte motiver.
Mistanken bliver bestemt ikke mindre, når vi ser massiv censur udøvet mod ærlige læger og videnskabsfolk, som kan fremvise sikre og gennemprøvede midler, der uden tøven burde erstatte vaccinerne. 

*** 

Om Ivercmetin: 

https://odysee.com/@FrontlineCovid19CriticalCareAlliance:c/FAUCI:f 

Del artiklen her: