OPMUNTRENDE RETSSAGER

S-AfricanCourt
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Der er langt imellem de gode nyheder i denne tid, hvor corona-/vaccine-vanviddet synes at have det fuldstændige tag i verdens befolkninger. Fortvivl dog ej! For der er rent faktisk også gode nyheder; de dækkes bare ikke af mainstream-fake-news-medierne.

I Sydafrika indledes nu en retssag mod præsidenten 

I Sydafrika indledes nu en retssag imod præsidenten (med flere) for massetiltagene i forbindelse med den påståede pandemi. Udgangspunktet er, at SARS-CoV-2 aldrig har været isoleret og undersøgt af lokale forskere for at fastslå truslens omfang. Man har alene handlet på udsagn fra Kina og WHO, men har fejlet med hensyn til selv, gennem forsøg med det isolerede virus, at verificere, at der reelt var en trussel, som krævede de anvendte drastiske indgreb.

SARS-CoV-2-genomets RNA-sekvens, som er stillet til rådighed for verdens forskere, er computergenereret og har tilsyneladende ingen basis i et isoleret eksempel af virusset. Et sådant kunstigt ‘billede’ af virusset fortæller intet om en trussel, der kun kan fastslås eksperimentelt. Anklagen lyder altså på, at der er handlet uden substantiel evidens, men alene på forlydender fra fremmede lande og institutioner.

https://brandnewtube.com/watch/south-africas-high-court-set-to-discover-sars-cov-2-facts_VaKB24QIcra8HYl.html

Hvis den Sydafrikanske regering (og formentlig også alle andre landes regeringer, inklusive den danske) skulle have handlet lovligt, skulle den/de have haft adgang til det isolerede virus, så dets sygdomsfremkaldende egenskaber kunne være blevet undersøgt. Dette er ikke sket.

Et identisk søgsmål er allerede vundet i Spanien

Nyheden om den forestående retssag ved forfatningsdomstolen i Sydafrika er ikke den eneste og bedste nyhed. Et identisk søgsmål er allerede vundet i Spanien, hvor sundhedsministeren var blevet slæbt for retten af læger og advokater, som ønskede bevis for, at SARS-CoV-2 faktisk eksisterer som et isoleret virus. 

https://odysee.com/@Compr%C3%A9hensionholographique:6/BREAKING-NEWS!-SPANISH-HIGH-COURT-CONFIRMS-THAT-COVID-19-DOES-NOT-EXIST!-WITH-CHARLIE-WARD:b

Det hævdes i videoen, at Spanien er det niende land, hvor en sådan retssag har været gennemført og er blevet vundet. Hvis det virkelig forholder sig sådan, er det kun et spørgsmål om tid, før dominobrikkerne for alvor begynder at vælte, så vi kan få afsløret, hvad det egentlig er, der foregår.

”Krigen bliver ført af de herskende grupper mod deres egne” 

Hvis disse retssager faktisk demonstrerer, at SARS-CoV-2 ikke eksisterer som et isoleret virus, er det nærliggende at konsultere bogen ‘1984’, hvori det beskrives, hvordan krig effektivt kan bruges til at fastholde et diktatur: 

‘It does not matter if the war is not real’ – ‘Det spiller ingen rolle, om krigen ikke er virkelig’. Og et par citater mere fra bogen: ‘… eller om den kan vindes‘. Og: ‘Det er ikke meningen, at den skal vindes, den skal netop fortsætte i det uendelige’. 

Hvis det, der udspiller sig i hele verden, kører efter ‘1984’-manuskriptet, er det ikke en virkelig krig mod en virkelig fjende, altså imod SARS-CoV-2. Den virkelige krig føres af den regerende gruppe imod dens egne undersåtter – netop som der også står i ‘1984’: The war is waged by the ruling group against its own subjects.

Del artiklen her: