OPLÆG FRA LÆGEKONFERENCE I NORGE: MERE MISTANKE OM TURBOKRÆFT

UteKruger
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Den tyske læge dr. Ute Krüger, der arbejder som patolog i Sverige, fortsætter med at sætte fokus på mistanken om, at COVID-19-vaccinerne resulterer i flere og værre kræfttilfælde. Jeg har tidligere skrevet om dr. Krüger her.

I denne nye video holder hun et oplæg ved en lægekonference i Norge. Oplægget holder hun på letforståeligt svensk med tyske undertekster.

Her er en kort præsentation på tysk

Nu også uforklarlige tilfælde af kræft

Dr. Krüger fortæller, at hun fortsætter med at se både flere, værre og nu også uforklarlige tilfælde af kræft, som hun mistænker COVID-19-vaccinerne for at være skyld i. Desværre møder hun modstand både i Sverige og i sit hjemland, Tyskland, hvor hun enten ignoreres eller direkte chikaneres, når hun forsøger at stable en undersøgelse på benene med deltagelse af flere læger og patologer end blot hende selv.

De flere og værre tilfælde nævnte Krüger i interviewet, jeg tidligere har skrevet om. I foredraget her beskriver hun imidlertid et helt nyt og uforklarligt fænomen: kræft opstået flere steder simultant. Hun nævner specifikt en patient, hos hvem der var opstået brystkræft, lungekræft og kræft i bugspytkirtlen på samme tid – noget hun ikke har set før.

Vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind 

Ganske som det sker i andre tilfælde, hvor læger står frem med mistanke om vaccinernes skadelige virkninger, bliver også dr. Krügers kompetence nu betvivlet. Denne metode synes at være den foretrukne, når vaccinekritikere skal tvinges til at rette ind efter magthavernes ønske om at fastholde 100 % tillid til de eksperimentelle indsprøjtninger.

Et møde om patologens bekymrende fund, som en opmærksom og interesseret bureaukrat i sygehusvæsenet ville arrangere med deltagelse af Krüger og folk højere oppe i systemet, blev uden forklaring aflyst, og sagen kom ikke videre. En indberetning, hun havde gjort efter fundet af en myocarditis i forbindelse med en obduktion, resulterede i en reprimande, som gik på, at hun ikke var den ledende patolog i den pågældende sag, og at hun derfor ikke skulle indberette en mistanke om vaccineskade, som den ledende patolog ikke var enig i. At hun var indkaldt for, med sin erfaring og ekspertise, at assistere denne yngre, uerfarne patolog var åbenbart ligegyldigt – den yngre patolog havde tydeligvis den rigtige holdning i forhold til, hvad folk højere oppe i systemet ønsker – nemlig, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved COVID-19-vaccinernes sikkerhed. Krüger blev efterfølgende tvunget til at trække indberetningen tilbage.

Det er forbudt at påpege, at der er et problem 

Ute Krüger fortæller, at hun blev læge for at hjælpe folk, men at hun lige nu er ude af stand til at hjælpe, da systemet forhindrer hende i at udføre sit arbejde. Vi ser dette problem overalt i videnskab og medicin: at COVID-19-vaccinernes påståede sublime sikkerhed og effektivitet er en fredet hypotese, der ikke må betvivles. Det er klart, at et problem ikke kan løses, hvis det er forbudt at påpege, at der er et problem. 

En anden tysk læge, dr. Andres Sönnichsen, blev fyret fra sit professorat i evidensbaseret medicin, fordi han i forbindelse med corona-massetiltagene stillede alle de relevante spørgsmål, om hvorvidt disse (nedlukninger, masker, testning etc.) var baseret i evidens. Han gjorde blot det, han altid havde gjort, og som var hans jobbeskrivelse, nemlig at sikre, at medicin ikke bevæger sig ud i procedurer, der ikke er baseret på evidens. Sönnichsen kom således ligesom som hans kollega fra Oxford, Carl Heneghan, i vanskeligheder, fordi han passede sit arbejde. 

Jeg finder det svært at se, hvordan lægevidenskaben skal komme tilbage fra denne blindgyde af korruption andet end ved at starte helt forfra med nye folk i helt ny institutioner.

Del artiklen her: