OLE HASSELBALCH – EN HÆDERSMAND

OleHasselbalch
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard, hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling.

Ole Hasselbalch er død. Hans liv blev en lang kamp mod de mørke kræfter, som han så før stort set alle andre og gav et navn, men sandheden er som bekendt alt for ofte ilde hørt.

I årtier forsøgte Ole Hasselbalch at rive sløret fra danskernes øjne og sandsynliggøre vores deroute, hvis vi fastholdt ”flygtninge”-politikken. Til trods for udskamning, hadefulde angreb og forfølgelse gav han aldrig op, og selv da han lå på sit yderste, arbejdede han på dokumentationen af indvandringens konsekvenser. På Den Danske Forenings hjemmeside ligger pdf.filen ”Fakta om indvandringen” opdateret af ham oktober 2019.

Ole Hasselbalch var altid på den rigtige side
Ole Hasselbalch var utroligt klartskuende, fremsynet og altid på den rigtige side: 

”Når muligheden for at få statsanerkendt aflad og komme i det gode selskab trænger sig på, er der så meget andet, der glider i baggrunden.” (Viljen til modstand, s. 9)

”(…) menneskevennerne savner til gengæld noget vigtigt. De har ikke kendsgerningerne på deres side.” (ibid., s. 60)

”Jeg er ofte blevet fremstillet som fanatisk anti-muslim. Det er jeg ikke. Jeg vil til hver en tid forsvare muslimers ret til at missionere her i landet, til igennem overtalelse af forsøge at overbevise os om det rigtige i deres lære. Og lad det være sagt med det samme: Også Islam rummer jo mange træk, som er smukke.
   Men jeg vil ikke byde mine efterkommere, at de mister retten til selv at bestemme, hvad de må tro og tænke, blot fordi jeg af slaphed ikke fik sagt fra over for noget, som ikke er mission, men invasion, ikke kulturudveksling, men landovertagelse og kolonisering. Den dag, hvor deres ret til at vælge er gået tabt, fordi vores politikere har lukket alt for mange ind, som ikke forinden har turdet eller gide undersøge hvem var, da vil jeg kunne stå fri og kunne sige: Jeg gjorde, hvad der var muligt for at undgå dette!” (ibid., s. 38).

Ja, det gjorde Ole Hasselbalch. Utrætteligt, uselvisk og myreflittig.

Et privilegium at have fået lov til at kende Ole Hasselbalch
Jeg var så heldig at få et lidt mere personligt kendskab til Ole Hasselbalch i forlængelse af udgivelsen Der var et yndigt land – en beretning om truslen mod Danmark (2014) forfattet sammen med Lars Hedegaard og Mogens Camre.

Ole Hasselbalch var et menneske, for hvem jeg nærer den dybeste agtelse. Han var en hædersmand, aldeles ubestikkelig, og udstyret med en integritet, modstandskraft og kampvilje, der aftvinger den største respekt.

Wikipedia
Wikipedia kan man i den alt for korte opsats om Ole Hasselbalch læse:

Ole Hasselbalch (født 26. april 1945, død 26. november 2019) var en dansk jurist og forfatter. Han var formand for Den Danske Forening fra 1990 til 2000.

I 2017 blev Hasselbalch udnævnt til æresmedlem i Grundlovsforeningen Dansk Kultur.

I 2019 blev Hasselbalch tildelt Niels Ebbesen Medaljen af Niels Ebbesens Venner.

Biografi

Udgivelser

Ole Hasselbalch skrev en lang række bøger og artikler om jura (især arbejdsret og foreningsret) og samfundsforhold. Han skabte med sin licentiatafhandling Ansættelsesret fra 1975 denne juridiske disciplin og bandt med disputatsen Arbejdsretlige Funktioner (1979) og bogen Den Danske Arbejdsret (seneste udgave 2009) arbejdsrettens forskellige grene sammen i denne juridiske disciplins moderne form. Hasselbalch blev fra midten af 1980’erne kendt for sin kritik mod den førte indvandringspolitik. Desuden skrev han om den påvirkningsoffensiv, Warszawapagten førte under Den Kolde Krig, de såkaldte aktive forholdsregler, der blev udført med henblik på at få Danmark løsrevet fra NATO.

***

Wikipedia-teksten fortæller næsten intet om den kamp for fædrelandet og det danske folk, som Ole Hasselbalch udkæmpede siden midt-firserne. Men han er en af Danmarks store mænd, også selv om han aldrig i levende live i den brede offentlighed fik den hæder og ære, han fortjente. 

Fem udsendelser på NewSpeek med Ole Hasselbalch
Lad mig runde af med en henvisning til den første af i alt fem udsendelser med titlen ”Jeppe Juhl møder Ole Hasselbalch”. Interview-rækken giver et godt indtryk af Ole Hasselbalch som person, og af det stof og den støbning, han var gjort af.

Jeg kan kun opfordre alle til at lytte til ham, læse hans bøger og artikler og gå aktivt ind i kampen for (resterne af) Danmark og det danske folk. For der skal mange til at fylde Ole Hasselbalchs sko ud. 

Del artiklen her: