OKKULTOKRATISKE UDDANNELSESIDEALER

school
Del artiklen her:

Af Ib Klavsen.

Hvordan kan man opretholde et okkultokrati?  [Okkultokrati: Styre, hvis virkelige magtkilder er skjult. Læs mere her]

Det britiske kostskolesystem er grundlaget for det såkaldte Etonocracy. Ifølge Carroll Quigleys “Tragedy and Hope” er systemet karakteriseret ved tre negative mål:

1) Skolen giver ikke erhvervsmæssige færdigheder, der i sig selv kan udgøre et levebrød.

2) Skolen sigter ikke på at skabe og udvikle intelligens.

3) Skolen sigter ikke på at opdage sandheden. Den udruster primært sine elever med evnen til at være “en af os”, en sammensat kode af sprog og adfærd, accept af autoriteter, traditioner og “spillet”, hvor man skaber succes ved at acceptere sin rolle og funktion uden at tænke for dybt over tingene.

Målet er opsummeret fremragende af Gilbert og Sullivans admiral i “Pinafore”: Stå ej til søs, lad de andre stå, du får stribevis af kors og bånd og stjerner på.

Når man er medlem af den klub, er man ikke underlagt samme præstationskrav som andre. I det britiske system, hvor partilederen kontrollerer den valgkreds, hvor en kandidat opstilles – og kun den vindende kandidat får adgang til Underhuset – er det en fordel at være vænnet til at overleve på en højere magts nåde.

Det er også mere fleksibelt at operere med “fairness” lært i et kostskolesystem end at hænge sig i sandhed, hvilket giver den fastere moralsk holdning, som det britiske magtsystem anser for ‘sentimentalt’ og ‘ufleksibelt’.

ET MERE NUTIDIGT ELITE-UDDANNELSESSYSTEM
Der er imidlertid et mere nutidigt elite-uddannelsessystem. Nedenfor sammenlignes og analyseres kortfattet uddannelse ved de mest prestigefyldte private amerikanske skoler – herunder indhold og metoder – med almindelig skole / masse-skole.         

Det fundamentale faktum er, at man ikke kan kontrollere en befolkning af individer, som kan tænke selv. Enhver, der tror, at dette er en forenklet opfattelse, kan jo prøve at forklare, hvorfor man ikke kan drive flokke af katte, lige som man kan drive flokke af får.

Eliteuddannelse

Masse-skoleFormlen anvendt til at skabe en befolkning af kulfyrede hjerner

1

Et grundlag af viden om menneskets natur og sind baseret på studie af teologi, filosofi, historie, litteratur og jura – dette udgør det fundamentale grundlag.

Uafladelig og ureflekteret fjendtlighed overfor religiøs fortolkning af mening og betydningDarwinisme og psykologi anvendes som våben

Anvender tegneserie-version af “samfundsfag“, et katalog af ‘faktoider’ til erstatning for historiefortælling.

2

Stærk fortrolighed med alle aspekter af udførelse og anvendelse af praktisk sproglig færdighed: Stavning, læsning, skrivning og offentlig tale – indlært ved at skrive konstant og tale konstant – man lærer ved faktisk anvendelse. Dette er den eneste måde hvorpå man kan ændre væsentlige ting i verden.

Adskillelse af magtbeføjelser i et styre er baseret på det at nå frem til det bedste udtryk for sandhed på grundlag af dygtigt fremført argumentation – kun en nødsituation kan tilsidesætte dette – så et demokratisk system er per definition baseret på evnen til at kunne tale og skrive effektivt i et offentligt forum.

Fjernelse af træning i aktiv sprogfærdighed i skrivning og tale, hvilket ville sætte enkeltpersoner i stand til at overtale andre og danne viden-baserede interessefællesskaber.

Dette gøres ved at komplicere og afvise de simple staveøvelser, som giver stærk færdighed i læsning til alle.

Ordblindhed er i høj grad et således fremavlet fænomen.

3

Indsigt i de vigtigste institutioner – domstole, selskaber, militæret, regerings – disse udgør magt i praksis

Erstatning af detaljeret akademisk indsigt med en blandet kost af “humaniora”, fodbold og gymnastik, vejledning, osv., som indhold af en skoledag –

Eliminering af en fortælling af historie, der sammenkæder

Grundloven med historiske og samtidige begivenheder, som muliggør definering af hvad der gør danskere til danskere. Globalister opfatter identitet, der ikke er dikteret af globalister, som dæmonisk.

4

Systematisk og gentagen øvelse i anvendelse af høflighed og gode manerer. Høflighed og gode manerer er grundlag for alle fremtidige relationer, alliancer og adgang til personer og steder af betydning. Uden disse evner bliver en person sorteret fra alle sammenhænge af væsentlighed.

Slatten eller ingen disciplin i skolen kombineret med kulturelt anarki promoveret gennem musik og ungdomsidoler (afguder) – mangel på høflighed og dyder skaber masser af socialt retarderet bundfald – hvilket effektivt udelukker elever fra kredse, hvor beslutninger træffes.

5

Selvstændigt arbejde

Udvidelse af skoledagen og året til at opsluge selvstændig indsats og mulighed for at tilegne sig nyttig viden, der kan muliggøre selvstændig tænkning og erhvervsindtægt; i stedet tilføjes surrogater for denne viden i form af “værkstedstimer” (workshops på nudansk), som i praksis ikke giver stærke virkelige færdigheder.

6

Energisk fysisk sportsudøvelse er den eneste måde hvorpå at tilføre ynde og elegance til en person. Sådan ynde og elegance fører til magt og penge senere i livet. Ridning og klassisk dans giver en respektindgydende fysisk fremtoning for dem, som kan gøre disse ting godt. Sport lærer en person at håndtere smerte, og i praksis at håndtere pressede situationer.

Alle elever skal side stille i afgrænsede rum. I praksis er dette en øvelse i at udjævne eleverne med forudsigelige (og skadelige) resultater. En forsætlig modsigelse af almindelig sund fornuft, retorisk retfærdiggjort som psykologisk og social nødvendighed.

7

Træning af adgang til ethvert sted eller en given person. At give en elev den opgave at aftale et møde med borgmesteren udgør større indlæring end at læse en hel lærebog. Lær dine børn at henvende sig til enhver person, som han eller hun ønsker eller behøver.

Flytning af myndighed fra dem, som har den største personlige interesse i elevens udvikling, nemlig forældrene, ledende skikkelser i deres fællesskab, og eleverne selv, til en rangstige af fremmede, som i tiltagende grad er adskilt fra den lokale virkelighed.

Alle skolens forretninger overvåges og styres af en absolut abstraktion, den “standardiserede” prøve, som ikke har sammenhæng med noget virkeligt og meget nemt kan manipuleres til a skabe et ønsket resultat.

8

Træning af ansvar – af essentiel vigtighed. Gør dit barn ansvarlig for at passe et dyr, udføre ting i lokalsamfundet, påtage sig lederskab af en klub eller lignende. Sørg for altid at levere mere end forventet.

Afhængighed af tilrettelagt program: Flyt ansvaret fra eleven selv til fjerne magtskikkelser, hvis bemyndigelse og legitimitet består mest i bedømmelse efter deres egne regler og standarder.

9

Etablér en personlig standard af gode moralske, etiske og adfærdsmæssige værdier. Disse skal inspiceres jævnligt og omhyggeligt, især standarder i produktion (læs en bog om ugen, skriv et essay om dagen), standarder for adfærd, moralske standarder.

Frem dårlig moral – ‘Jens Jørgen Thorsen’-moral, især seksuel frihed, brug af stoffer til rekreative formål, og mangelfuld etik skaber skyld og skam, som i kombination med mangelfuld selvdisciplin gør personer nemme at underkaste politisk og anden kontrol. Film fra Epsteins ø giver mere magt end USA’s vælgere.

10

Kendskab til og fortrolighed med mesterværker inden for musik, malerkunst, skulptur, dans, design, arkitektur, litteratur og teater. Et afslappet og godt forhold til kunst er, ud over religion, den eneste måde til at stige op over dyrets materialitet i vore liv og komme i kontakt med vort højere selv.

Radikal udvanding af det akademiske indhold af det formelle curriculum, som gav elever et vist kendskab til seriøs litteratur, filosofi, teologi, osv. Dette medfører en hindring af dybt studie i økonomi, politik, eller religion.

11

Kraften i præcis og akkurat observering og optegnelse. Evne til at tegne er den bedste måde at skærpe sin evne til at se og opfatte.

Prop elever med MTV-lignende strømme af indtryk i bidder på få sekunder uden historiefortællende sammenhæng. Dette lammer deres evne til at observere og huske vigtige forløb af virkelige begivenheder, samt at analysere og fortolke dem. Basér uddannelse primært eller udelukkende på journalistisk materiale.

12

Træn evnen til at håndtere enhver slags udfordring, fysisk eller andet.

Programmér afhængighed ved at insistere, at elever behøver anerkendelse fra systemet for at lykkes. Indgiv en dyb følelse af, at en elevs egen styrke, mod eller evner er utilstrækkelige. Dette er selvfølgelig den fundamentale evne som skolen har, og som Johan Gottlieb Fichte opfattede og insisterede på at udnytte.

13

Indarbejd en vane af at udvise forsigtighed overfor forhastede konklusioner – dette er af vital vigtighed, når samfundet er under konstant pres til at drage forhastede konklusioner baseret på mediefremført propaganda og et haglvejr af falske oplysninger.

Lær elever ‘spontanitet’ i stedet for visdom, eftertanke og forsigtighed. Dette vil programmere elever til at være godtroende forbrugere, evne til at blive påvirket af propaganda som det fremføres i form af nyheder eller ‘ekspertudtalelser’.

14

Indarbejd konstant udvikling og vurdering af egen dømmekraft. Udøv dømmekraft, adskil mellem værdier, følg op og hold øje med egne forudsigelser for at måle og bedømme validiteten og præcisionen af dine egne forudsigelser.

Insistér på afhængighed og godkendelse fra systemets autoriteter, afvis elevens egen styrken, mod og viden som tilstrækkelig til at lykkes. Promovér en populariseret form for eksistentialisme – at handle er at leve, uanset grundlaget for handling.

BETYDNINGEN AF HISTORIE SOM EN SAMMENHÆNGENDE FORTÆLLING

Bemærk betydningen af historie som en sammenhængende fortælling. Sandhed kan kun kommunikeres i denne form. Det er ingen tilfældighed, at Paulus skriver til menigheden i Rom: “ For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror”.

Evangeliet er fortællingen om, hvem Jesus er, og hvad Han har udrettet. Historie er den fortælling, der skaber mening med vores liv og vores nation.
Det er ingen tilfældighed, at yderst få – og endnu færre amerikanere, som alle er vænnet til, at ti sekunders koncentration er tilstrækkeligt til at vide, hvad man behøver (som i MTV-videoer) – synes i stand til at forstå betydningen af Præsident Putins historiegennemgang på over tyve minutter som indledning til Tucker Carlsons interview.

Mennesker i Vesten er sjældent i stand til at fatte to hundrede års historie om det britiske imperiums krig mod Rusland, så det er nemt for Washingtons neo-konservative at forklare alt vedrørende Ukraine med: “Putin er ond”.

Sådanne retarderede forenklinger koster menneskeliv hver dag. Netanyahoo kalder beboerne i Gaza for amalekitter, for det retfærdiggør deres udryddelse i israeleres øjne. Kan du forklare det?

Det er interessant at reflektere over, hvor stor en del af ens egen dannelse indeholder elementer fra den venstre kolonne, hvilket vil placere en i samfundets øverste få procent – og hvor meget af ens dannelse domineres af elementer fra højre kolonne.

Overvægt af højre kolonne placerer en iblandt hoi polloi, den jævne befolkning, altså alle, der tænker i usammenhængende musikvideo-sekvenser uden mening.

Del artiklen her: