MYROTVORETS: UDENRETLIGE HENRETTELSER – I EN VERDEN UNDER FORANDRING

Myrotvorets
Del artiklen her:

Af Bitten-Kirsti Nielsen. 

Uddrag af artikel. De to personer i interviewet står alene for artiklens synspunkter. Men jeg har valgt artiklen, da jeg mener, den har en oplysende værdi.

Interview med Dominique Delawarde* af journalist JLY (navnet opgives ikke her) om det delikate emne “Myrotvorets” eller udenretlige henrettelser i forbindelse med konflikten i Ukraine.

***

JLY til Delawarde: Har De nogensinde været ude for operationer som Myrotvorets, som er blevet praktiseret af de angelsaksiske sikkerhedstjenester og Nato?

DD: Udenretlige henrettelser, hvad enten de er forebyggende eller undertrykkende af politiske modstandere eller karismatiske personer fra den modsatte lejr, har altid eksisteret. Uden at gå tilbage til diverse “lejemordere”, der raserede fra det 11. til 13. århundrede, er et eksempel af nyere dato den israelske Mossad, som fra oprettelsen af den jødiske stat har gjort sig bemærket med jagten på krigsforbryderne …

I betragtning af de tætte forbindelser, som gennem tiderne er etableret mellem Mossad, CIA og M16, kan man gå så langt som at sige, at den israelske efterretningstjenestes indflydelse har været dominerende i denne form for aktion, som vi også er vidner til i dag.

Uden fortilfælde
Hvad der er uden fortilfælde, er omfanget af denne form for terrorhandling og dens åbenlyse og uhæmmede karakter og aktive medvirken fra de vestlige regeringer, som sikrer finansieringen og straffefrihed for dem, som praktiserer Myrotvorets. 

Man taler ikke længere om nogle få tusinder “mål” (for drab), men tæller nu titusinder. Og de er ikke begrænset til et enkelt land i verden, men er spredt på hele kloden. Fra at være noget rent “håndværksmæssigt” før i tiden er udrensning i dag ved at blive en “industri”. … Ukraine forsøger at lave den slags lister, men vil dog ikke alene kunne etablere dødslister for hele kloden og styre indsamling af publikationer fra hver modstander. 

Man ser klart, at bag Mossad, M16 og CIA og Nato er der stærke sponsorer, og for at kunne terrorisere masserne og få fat i målene (modstandere) er sponsorerne formentlig hårdt presset. For mig (DD) er der ingen tvivl om, at den neokonservative og globalistiske angelsaksiske diaspora står ved roret i den slags aktioner i dag. 

JLY: Hvilke mål forfølger aktørerne bag Myrotvorets, når de ikke alene inkluderer navne og kontaktoplysninger på de krigsførende lande, men også på personer af forskellige nationaliteter, som f.eks. er imod krigen i Ukraine?

Denne krig handler ikke kun om Ukraine
DD: Enhver må forstå, at denne krig ikke kun handler om Ukraine. Det er en krig mellem neokonservative globalistiske regeringer i Nato-medlemslandene, som ønsker at bevare deres verdensomspændende hegemoni, mod et Rusland, som forsvarer multipolaritet og hvert lands suverænitet, og som længe har været klar over, at Natos dagsorden var præcis det modsatte.

Det, som Nato-tilhængerne ikke har forstået, er, at Rusland ikke står isoleret i kampen for multipolaritet. De har støtte fra adskillige lande (heriblandt Kine, Indien, Pakistan og Nordkorea), som er stærke atommagter. Dertil kommer Latinamerika, Afrika og en stor del af Asien, men også inden for Nato-landene er der indflydelsesrige personer, som vil bevare suveræniteten, og som sætter sig imod unipolaritet under angelsaksisk hegemoni.

Det, som Myrotvorets-aktørerne forsøger at gøre for angelsaksernes konto, er at skabe frygt blandt “suverænisterne”, som sætter sig op imod de globalistiske neokonservatives projekt, der vil tvinge folk til at tie eller dæmpe sig og derved bidrage til at svække Ruslands position og den multipolære udvikling, som Rusland står for.

JLY: Mener De, at den ukrainske efterretningstjeneste har den fornødne kompetence til at samle den slags oplysninger på flere tusinde personer?

DD: Nej. Kun efterretningstjenester i store alliancer såsom Mossad, M16 og CIA kan opnå sådanne resultater takket være diverse antenner eller planetariske anlæg, men også og især takket være den aktive medvirken fra dem, som kontrollerer folk digitalt, på Facebook og via Google blandt andre ….

Det er en simpel kendsgerning, at den angelsaksiske, globalistiske diaspora befinder sig i hjertet af og i spidsen for Myrotvorets.

JLY: I flere år har foreninger, repræsentanter for organisationer og institutioner fordømt Myrotvorets-praksis og grebet ind og krævet sletning af de formidlede persondata eller har standset sådanne sider som cyber-kriminelle. Og alligevel fortsætter denne aktivitet. Så mens EU har forbudt russiske medier som Russia Today og Sputnik News i deres medlemslande siden marts 2022, så lader EU samtidig Myrotvorets-aktiviteter fortsætte og kriminelle grupper udpege journalister og personligheder på en sortliste….  

En neokonservati pro-Israel lobby
DD: Ja det er dobbeltmoral, ligesom dobbeltmoralen også har været en del af Natos gener siden 1990.
Omkring det tidspunkt begyndte de amerikanske neokonservative at få indflydelse i de amerikanske regeringer og gradvis i de europæiske regeringer. Således er det amerikanske udenrigsministerium totalt kontrolleret af en neokonservativ pro-Israel lobby, men biografier og CV’er af personer i administrationen viser en infiltrering i nøglesektorer i Biden-administrationen af neokonservative (i udenrigs-, finans-, justits- og indenrigsministeriet), og de er rådgivere for den amerikanske præsident.

For de neokonservative, som er det nye århundredes partisaner i amerikansk hegemoni, er alle midler lovlige for at opnå deres mål…  

Mike Pompéo: Vi løj, vi snød, vi stjal
Og lad os endelig huske Mike Pompéos erklæring, da han var udenrigsminister: “Da jeg var direktør for CIA, løj vi, snød, stjal .. det var, som om vi havde fået et kursus i, hvordan man gør”. 

Med personer af den slags i spidsen for vestlig regeringsførelse med støtte fra finansverden og medier konstaterer vi, at skabelsen og formidlingen af falske fortællinger er blevet reglen. Dette har været tilfældet for håndteringen af covid-krisen, og dette gælder for Nato-Rusland krigen i Ukraine.

For at gøre disse løgne troværdige må man selvfølgelig forbyde enhver alternativ historie, som ofte er mere overbevisende, da den kommer fra modstanderen eller endda fra ens egen lejr.

Forbuddet mod russiske medier og oprettelsen og finansieringen af Myrotvorets er en del af denne strategi med permanente løgne. Statslig velvilje over for Myrotvorets er statsterrorisme og totalitære metoder, som burde være fremmede for Vesten, som det altid tidligere har været.

Den gode nyhed er da også, at disse metoder afvises i dag af et meget stort flertal af verdens befolkninger på hele kloden. Den lille neokonservative globalistiske elite vil derfor have meget svært ved at lykkes med deres planer om unipolaritet ad denne vej, ikke mindst på grund af de mange landes ønske om multipolaritet heriblandt Putins Rusland.

JLY: Konflikten, som USA har kørt i Ukraine i hjertet af Europa siden 2000 efter rækken af de krige, de førte rundt omkring i verden …. synes at være et tegn på, at USA, som er tynget af gæld og en dollar, der fortsætter med at falde i værdi, ikke har andre valg end den totale krig for at udsætte det endelige tab af deres hegemoni.

DD: Man skal her huske, at denne konflikt blev påbegyndt og ført af en lille elite, som gradvis overtog USA’s ledelse med de neokonservative, som var stærkt knyttet til AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) og således til international højfinans og til mainstreammedierne i USA. 

De russiske oligarker
De russiske oligarker, som bragte Putin til magten i 1999, var forbundet med nogle af disse folk og håbede på, at Putin ville tjene deres interesser ….Men de russiske oligarker forregnede sig, for Putin lod disse interesser komme landet til gode … og sendte de mest genstridige oligarker i fængsel.

Dette kan forklare – for dem som ikke ved det – den forstærkede russofobi og modstand mod Putin inden for den internationale højfinans … da disse ser Putin som en hindring for at få fat i de uudtømmelige ressourcer i det enorme Rusland. 

De neokonservative angelsaksiske globalister
For de neokonservative angelsaksiske globalister, der kæmper for et unipolært hegemoni, er krigen i Ukraine en eksistentiel kamp for US-Nato i det nye årti.  

Disse US-Nato neokonservative har ikke forstået, at de ikke kunne isolere Rusland ved at true alle lande med sanktioner eller repressalier, hvis de ikke stod på deres side. Det er ikke lykkedes, og risikoen er til stede for, at deres ihærdighed indtil videre kan føre til en eskalering af krigen i Ukraine, som vil glide ud af kontrol.

JLY: Ved at åbne denne konflikt i hjertet af Europa er det lykkedes for USA at opdele Europa politisk. Ud over dette politiske og militære aspekt, hvad mener De er de vigtigste økonomiske og finansielle konsekvenser, som kan blive resultatet på lang sigt både for USA, for EU og for landene i SCO? 

USA havde to mål
DD: USA havde to mål i denne ultimative provokation mod Rusland og i Ukraine:

Det første mål var at skabe betingelser for at forhindre EU i enhver tilnærmelse til Rusland, hvilket ellers ville have ført til et magtfuldt Europa, “fra Atlanterhavet til Ural”, som ville gøre det til en stærk konkurrent. Dette mål er nu opnået, for denne krig vil løsrive EU fra Rusland permanent. Den vil have reduceret den økonomiske magt især for Tyskland og således have øget uafhængigheden af USA. De amerikanske neokonservative vil derfor ikke have mistet alt.  

Det andet mål var at isolere Rusland diplomatisk, politisk, økonomisk og militært for at underlægge sig landet og opdele det. Det blev en fiasko. Resultatet vil endda vende tilbage som en boomerang mod det globalistiske Vesten.

På det diplomatiske og politiske plan fik Rusland en del støtte i begyndelsen af operationen. Det var fra lande som Kina, Indien og Pakistan, som er tre atommagter, og som afstod fra at sanktionere mod Rusland. En stor den af Afrika (således Sydafrika og Magreb), Latinamerika (således Brasilien, Argentina og Mexico) og de asiatiske lande afstod også.
Dertil kom så de store internationale organisationer, som var blevet etableret på initiativ fra Rusland og Kina, og som har oplevet en stor tilgang af ansøgninger. Argentina, Indonesien og nogle Golf stater heriblandt Saudi Arabien har søgt om optagelse i BRICS, og ikke mindre end 15 ansøgninger er registreret til optagelse i SCO. 

Disse ansøgninger på dette særlige tidspunkt i historien er en politisk trodsig gestus over for den unipolære globalisme, som ønsket af Vesten, der kun tegner sig for 12% af planetens befolkning. De er også et tegn på, at USA-Nato-verdenen ikke længere imponerer den store verden, og at flere lande ikke tøver med at positionere sig mod unipolariteten på trods af trusler om sanktioner. Det vil have en forplantende virkning på andre lande og fremprovokere et tab af indflydelse og tillid til den unipolære verden under USA’s hegemoni.

På det økonomiske plan har G7 landene siden 2022 tabt det økonomiske overherredømme i købekraft til fordel for BRICS, som fra 2023 vil kunne tilsluttes af Argentina, Indonesien, Iran og Saudi-Arabien, hvilket vil mindske Vestens økonomiske førerskab.

——————-    

* Fransk general   

https://www.grasset.fr/leve-toi-et-tue-le-premier

https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U

https://www.france-irak-actualite.com/2020/04/mike-pompeo-et-l-arme-du-mensonge

Kilde: https://reseauinternational.net/myrotvorets-executions-extrajudiciaires/

Del artiklen her: