METODEN ER ’NUDGING’ – DER KAN OVERSÆTTES TIL MANIPULATION

Nudging
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

At verdens befolkninger under den fabrikerede coronakrise blev udsat for propaganda og manipulation, er der næppe et eneste oplyst menneske, der kan være i tvivl om. Selv har jeg imidlertid været i tvivl om, hvorvidt manipulationen var mere eller mindre tilfældig – altså om den var et produkt af politikeres og bureaukraters egen umiddelbare angst og panik eller en egentlig organiseret manipulation.

Igennem denne video har jeg imidlertid lært om de såkaldte “nudging units”, som er grupper af eksperter i menneskelig adfærd, der arbejder for regeringer verden over. “To nudge” betyder “at puffe”, og disse nudging units rådgiver regeringer i, hvordan de kan manipulere befolkningerne, altså puffe dem i en bestemt retning og derved opnå ønskede adfærdsændringer uden at skulle besvære sig med demokratisk debat og lovgivning.

Former en befolknings forståelse, tro og adfærd

Udøvelsen af nudging betegnes af dr. Tögel og dr. Petkova også som “soft power”, hvor brug af nøje udvalgte fraser som fx “safe and effective” gentaget igen og igen kan forme en befolknings forståelse, tro og adfærd på en måde, hvor man omgår individets frie vilje og ønske om at tage selvstændige beslutninger.

Den første “nudging unit” blev oprettet under den britiske regering i 2010, og den fik så stor succes, at andre lande hurtigt fulgte efter. Ifølge dr. Petkova eksisterer der i dag omkring 400 af disse enheder beskæftiget med avanceret psykologisk manipulation af befolkningerne.

Hører ikke hjemme i et demokrati

Filosofien bag anvendelsen af disse manipulations-enheder er, at almindelige mennesker er for dumme til at vide, hvad der er godt for dem. De mennesker, der udgør magteliten, mener simpelthen, at det er for farligt at lade den enkelte træffe sine egne frie valg, og de har derfor indtaget en vi-alene-vide-position, hvor det anses for værende moralsk forsvarligt at udøve sofistikeret manipulation af masserne.

Min egen erfaring fra en dialog med en af vore egne folkevalgte bekræfter, at eliten ser sig selv som absolut bedrevidende, og det er derfor ikke overraskende, at dem vi bliver regeret af benytter sig af psykologisk manipulation for at få os til at træffe de “rigtige beslutninger”. De to forskere, der interviewes i videoen, udtrykker begge, at brugen af disse nudging units ikke hører hjemme i et demokrati.

De autoritære corona- og indsprøjtningstiltag

Det er værd at overveje betydningen af disse nudging units i forbindelse med corona- og indsprøjtningsmenageriet. Fra dr. Campbell kender vi til den 77. brigade, som af den britiske regering blev sat ind imod enhver fagmand, lægmand eller politiker, der gik imod regeringens corona- og indsprøjtningspolitik. Og med denne afsløring af regeringers brug af bevidst psykologisk manipulation begynder jeg at forstå, hvordan man egentlig har kunnet sælge de perverse, autoritære corona- og indsprøjtningstiltag. Det er også begyndt at dæmre for mig, hvordan man med stor succes kan sælge et så menneskefjendtligt og civilisationsdestruerende narrativ som det åbenlyst idiotiske CO2-hysteri – metoden er nudging.

Det er ganske orwellsk.

Del artiklen her: