MARIA ZAKHAROVA, EN KVINDE I HJERTET AF MAGTEN I RUSLAND

MariaZakharova
Del artiklen her:

[Et interview med russisk politiker i det franske magasin Le Point gengivet af Dominique Delawarde].

Her er et virkeligt bemærkelsesværdigt interview med Maria Zakharova, som er talskvinde for den russiske udenrigsminister, lavet af det franske ugeblad Le Point. For en gangs skyld kan vi kun blive glædeligt overraskede over offentliggørelsen af et sådant dokument i et fransk ugeblad på nationalt niveau og i den generelle kontekst af et sandt russofobisk hysteri. 

Et synspunkt fra denne russiske kvinde, bliver endeligt gjort tilgængeligt for borgerne i vores land [Frankrig], som ikke er forblændet af krigspropaganda. Det er svært ikke at finde talrige konvergerende synspunkter i Maria Zakharova’s udtalelser.

***

Maria Zakharova, 46 år, har siden 2015 været talskvinde for den russiske udenrigsminister, og hun er den første kvinde, som beklæder denne post i magtens centrum. Hun er åbenhjertig og utrættelig i sin beslutning om at præcisere russernes syn på verden for os. Mødet uden tolk varede mere end en time i udenrigsministeriets mødesal i Moskva, dagen før den russiske delegation rejste til G20 mødet på Bali. 

Vant til situationen svarede Maria Zakharova på spørgsmålene uden at konsultere de noter, som hendes sekretær havde forberedt til hende. BBC bedømte hende for fem år siden til at være blandt de 100 mest indflydelsesrige kvinder i verden, men hun har ikke givet interviews til et vestligt medie i flere måneder. Oversættelsen af hendes ord er blevet omhyggeligt udført af os [han henviser formentlig til Reseau International] og er godkendt af ministeriet.

***

Le Point: Hvor mener De, Vesten er gået forkert i sit forhold til Rusland? Og især i krigen mellem Rusland og Ukraine? 

Maria Zakharova: Det hele begyndte i slutningen af 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne. Det var en tid, hvor man endnu kunne se forskel på Europa og USA. Før opløsningen af USSR var verden bipolar. Medlemslandene af Warszawa-pagten var begyndt at forlade pagten – en proces som havde taget sin begyndelse før Sovjetunionens endelige opløsning – og Sovjet var positivt indstillet med hensyn til foreningen af de to Tysklande, mens USA var imod …. 

Det var på det tidspunkt, hvor Europa begyndte at forstå, hvad det vil sige at være et ægte forenet Europa uden demarkationslinjer. Europa var begyndt at finde sammen. Også det så vi som en god idé. Så vi sagde: Fint, vi er med jer, find sammen! Integrer jer! Skab en fremtid sammen! 

Men det endte forfærdeligt. For “eliten”, “Deep State” osv. .. jeg ved det ikke helt …. forstod med et slag, at dette ville være et mareridt. Hvis Europa fandt sammen med os og havde adgang til de russiske ressourcer, ville Europa ikke kun være konkurrencedygtigt, men det ville betyde enden for dem [Deep State].

Først gav de udtryk for at være imod vores integration i Europa, og de afviste at ophæve visumpligt. Dernæst startede processen med at anlægge deres militærbaser og deres udstyr tættere på vores grænser. Så optog de nye medlemmer i Nato, men især skabte de dette historiske anti-russiske narativ. [MZ definerer ikke her, hvem “de” er].

Le Point: Hvornår tippede det over?

Maria Zakharova: I begyndelsen af 2000 da vi havde forstået, hvad det drejede sig om, spurgte vi: Øh, hvad … sig os lige en gang kammerater. Hvilken verden er I ved at konstruere? Det er os, som har åbnet os for Vesten og ikke omvendt! Europa har forfulgt sin plan om at integrere sig især økonomisk, og de har fået euroen og Schengen. For USA kom det som et ekstra chok, at dollaren ophørte med at være den eneste dominerende valuta [nu var der euro]. Dollaren hviler ikke på andet end sin egen gæld – intet andet. Euro er derimod sikret med omkring 20 vestlige landes økonomier foruden de østeuropæiske og nordiske landes økonomier. Undskyld os lige .. men det var altså en stærk økonomi, som på det tidspunkt i høj grad nød godt af de russiske ressourcer! …..

Stærke kræfter begyndte nu at underminere vores energipolitiske forbindelser med Ukraine, som nu er blevet det centrale punkt i denne politik. De ukrainske ledere kom med udtalelser om, at vi [russerne] var farlige, da vi ikke ville levere dem gassen gratis, og amerikanerne opfordrede europæerne til at købe deres. Europæerne svarede, at den var for dyr, og hvis de købte for dyrt, ville det påvirke den offentlige mening, for folk ville ikke være med … Så hæv skatterne, fik de europæiske ledere som svar”. Men skatterne er allerede for høje, var europæernes svar! Og skatterne er jo folket. …..

Ukraine er kun et redskab. Sådan er det! Og europæerne har to bananer i ørerne.

Le Point: Så for Dem er situationen ikke nogen nyhed?

Maria Zakharova: Hvilken nyhed? At Europa har lukket øjnene og stukket to bananer i ørerne? Alt dette skyldes jeres medier, som aldrig satte deres ben i Donbass i hele den periode med undtagelse af nogle få ……  og da tusindvis af mennesker døde, var der ingen kommentarer. [der henvises ifølge konteksten til angrebene på Donbass i perioden fra 2014 og frem]. Og ved De mon, at folk på Krim ikke siden 2014 har kunnet få visum til Schengen-landene? De ville ellers have kunnet fortælle om situationen.

[Herefter følger eksempler på vestlige journalisters fordrejninger af begivenhederne ved deres besøg på Krim].

fortsættes ….

Kilde: https://reseauinternational.net/maria-zakharova-une-femme-au-coeur-du-pouvoir-russe/

Del artiklen her: