MARIA ZAKHAROVA, EN KVINDE I HJERTET AF MAGTEN I RUSLAND, DEL 2

MariaZakharova
Del artiklen her:

[Et interview med russisk politiker i det franske magasin Le Point gengivet af Dominique Delawarde – og lettere redigeret].

Le Point: Har Rusland i de seneste ni måneder lykkedes med at udvikle relationer til lande uden for Vesten?

Maria Zakharova: I alle disse år har vi virkelig forsøgt at se mod Vesten. I dag ønsker vi at have harmoniske og rolige relationer med alle dem, med hvem det er muligt at oprette relationer på lige fod med gensidig respekt og fordele. 

Et “multi-vektor koncept” var begyndt at blive implementeret, da Primakov kom til udenrigsministeriet (Evgueni Primakov var udenrigsminister fra 1996 til 1998, før han blev premierminister, red.anm). Før ham havde vi kun øje for Vesten. (Andrei Kozyrev var udenrigsminister mellem 1990 og 1996, red.anm). Kozyrev udtalte endda følgende sætning: “Det vil være umuligt for Rusland at have interesser, som vil afvige fra USA’s”. Ja, det sagde han.

De, som regerede i Rusland i årene 1990 havde det indtryk, at de kunne reducere antallet af russiske ambassader i verden, og det gjorde de! De betalte ikke løn til embedsmændene i ministeriet eller sendte dem på andre opgaver. Primakov insisterede på vores nationale interesser og på nødvendigheden af et stærkt diplomati. Han sørgede for, at folk fik deres løn, og at ambassaderne ikke manglede noget. Det var på det tidspunkt, at Rusland begyndte at knytte tættere bånd til lande uden for Vesten. I dag er disse lande Asien, Afrika og Latinamerika, og det er netop dem, som ikke indtager anti-russiske holdninger. Og de repræsenterer dog halvdelen af verdens lande! …..

De våben, som De i Vesten sender til Ukraine, befinder sig allerede på det sorte marked i Europa.

Le Point: Fører Vesten efter Deres mening en anti-russisk politik?

Maria Zakharova: Jeg vil ikke sige, at det så meget er en anti-russisk holdning, som en antinational holdning, som de vestlige ledere har i forholdet til deres egne befolkninger. Og hvad kan vi gøre ved det? Selvfølgelig ønsker vi at blive opfattet som normale mennesker, som er objektive og positive, men hvad skal vi gøre? For det første er det dem selv, europæerne, de ødelægger det for, og til sidst er der ikke længere ressourcer eller de muligheder, som Rusland kunne byde på, og der er ikke længere fred i Europa.

Donbass har stået i brand siden 2014, men ingen tog sig af det. Og ingen er klar over, at alle de våben, som er blevet sendt til Ukraine, er ved at blive solgt i dag på det sorte marked i Europa. ….

Jeg lykønsker Dem med alle de såkaldte “eliter”, som De har modtaget fra Nordafrika og Mellemøsten. Det er ikke folk, som ønsker at arbejde eller studere. …. I dag supplerer I dem så med folk fra Ukraine.

Le Point: De mener krigsflygtninge?

Maria Zakharova: Ja det kalder I dem jo. Mange lider under den humanitære situation i hjemlandene, det er sandt. Men det er ikke mennesker, som vil bidrage med noget i Europa. De vil kun hænge på!

Ja, de har behov for støtte og bolig, og de udnytter den politiske situation, som de har forstået at benytte sig af ….. 

De smukke værdier om tolerance har mistet deres betydning. Det har skabt selvtilfredshed, mens tolerancen overhovedet ikke gælder respekten for andres meninger eller det at kunne lytte til andre med et andet livssyn. Det har skabt kaos.

Le Point: Ville De også udtale Dem sådan, hvis vi stod foran krigens begyndelse i 2022?

Maria Zakharova: Absolut! Det har vi sagt i årevis. ….. 

Ved en Nato-generalforsamling i 2015 i Syrien sagde Putin: “Hvis De er enige med mig i, at Islamisk Stat eksisterer, må vi stå sammen mod dem – som vi stod sammen i 1941, da vi slog Hitler, fordi De ikke havde set det komme i tide. Så lad os stå sammen igen og vinde over Islamisk Stat”. Halvdelen af publikum gjorde nar, den anden halvdel hujede…

Men det kollektive Vesten var andre steder i tankerne nemlig der, hvor der var gas og olie. De, …., kommer kun der, hvor der er ressourcer. 

Le Point: Mener De, at Vesten først er vågnet op pga. konflikten i Ukraine? 

Maria Zakharova: Vesten er som bedøvede. Og EU er lidt som Titanic. Vandet kommer ind fra alle sider, men orkesteret fortsætter med at spille. …..

Le Point: Medierne og de vestlige ledere har tolket tilbagetrækningen af de russiske tropper fra Kherson som et nederlag. Kan De overbevise os om, at det var noget andet?

Maria Zakharova: Vi har ingen intentioner om at overbevise nogen om noget som helst. Tidspunktet for at forsøge at overbevise nogen er passé. Det er andres problem, hvordan de vil se på det. ….  Det hele drejer sig om våbenleverancer, og diskussioner under de nuværende vilkår er nytteløse. Det har vi forsøgt i otte år, og vi har forsøgt ved hjælp af vestlige ledere at få Kiev til at respektere Minsk-aftalerne. Men i disse otte år har de vestlige ledere intet gjort, og så skulle vi tale med dem nu? [man bør bemærke, at Frankrigs og Tysklands præsidenter var til stede ved indgåelsen af Minsk-aftalerne].

Jeg forstår, at De ikke har ondt af os russere, men jeg forstår også, at De ikke engang har ondt af dem selv. Tænk på alle de våben, De leverer. Og har De glemt alle de terrorhandlinger, som i disse år bliver begået på Deres jord? De finder Dem i det hele, og ingen gør sig klart, at det er blevet et internt politisk problem.

Teknologisk set har USA tabt i forhold til Kina både økonomisk og finansielt og på visse punkter også som civilisation. … USA har tabt på grund af deres økonomi, som er baseret på dollaren. Deres gæld er gigantisk, og deres økonomi er kun virtuel og ikke virkelig. Lyt til Trump. Da han sagde “make America great again”, betød det, at USA måtte vende tilbage til en ægte økonomi. ….

Var forholdet mellem Rusland og USA lettere under Trump end nu under Biden?

Maria Zakharova: Slet ikke. Især ikke fordi Trump blev beskyldt for at have særlige forbindelser til Rusland …. Kan man kalde det “lettere”?

Le Point: Men er det ikke mere kompliceret i dag med Biden?

Maria Zakharova: I dag er det sjovere … Nej, jeg spøger. Men det, der sker nu, er absurd. Valget med Biden som vinder i 2020 foregik ret vildt og ikke ordentligt. Amerikanerne sagde det selv. Læs meningsmålingerne, ifølge hvilke befolkningen ikke selv troede på resultatet. Og hvilken ytringsfrihed taler vi om, når man lukker Twitter kontoen for en fungerende præsident? Kun fordi han støttede de liberale ideer.

Trump vandt i 2016, fordi han forstod at tale direkte til vælgerne interesse (…) Til gengæld så vi, hvordan nogle europæiske ledere havde forbindelse til Hillary Clinton som Francois Hollande for eksempel. Men de mener åbenbart, at de har særlige rettigheder. …..

Men spørger man dem om, hvem der definerer “det rigtige demokrati”, vil de dog svare “det samlede Vesten” …. 

fortsættes ….

Kilde: https://reseauinternational.net/maria-zakharova-une-femme-au-coeur-du-pouvoir-russe/

Del artiklen her: