SKAL HALAL VÆRE HARAM? KOMMENTAR AF SENNELS

Del artiklen her:

Halal handler ikke kun om unødvendigt grusomme slagtemetoder. Overskuddet fra halalcertificering af alt fra cornflakes til banklån går til udbredelsen af sharia og jihad. Danske virksomheder og forbrugere støtter dermed terror.

Kommentar af Nicolai Sennels

En lang række ting er ifølge islamisk lov urent (“haram”), og dermed strafbart ifølge de religiøse love. Enten falder straffen i dette liv i form af æresvold, udstødelse eller det, som er værre, eller også i det næste, hvor en evig ild ifølge Koranen venter syndige muslimer.

Særligt kvinder og ikke-muslimer mærker konsekvenserne af islams stærkt diskriminerende love, sharia, et religiøst lovsystem, som desværre i pengeiver nyder opbakning fra mange vestlige virksomheder. Sharia er nemlig meget andet end tørklæder og halal, det er også stening af kvinder og pligten til hellig, fysisk krig mod vantro.

Nærmest alt lige fra chokolade til ferierejser kan være haram eller halal ifølge sharia, alt afhængigt af produktionsmetoder og regler. Vidste du f.eks., at Kelloggs cornflakes er halalcertificerede? Renter er f.eks. ulovligt ifølge islam, hvilket betyder, at halallån rent teknisk er skruet anderledes sammen, selvom en muslimsk bankkunde skal betale det samme som en “vantro” kunde. Det lyder måske fjollet, men sharia-banking, som det populært kaldes, er i dag en multi-milliardforretning.

Der er mange penge i halal, og derfor er det ikke underligt, at virksomheder bakker op om systemet ved selv at indføre det.

Men den går ikke, for en del af overskuddet går til at støtte radikal islam, endda terror.

Den Saudiarabiske myndighed Muslim World League er en af de få religiøse autoriteter, som har lov til at udstede halalcertifikater. Det gør de ikke gratis, tværtimod. Både deres mellemmænd, i Danmark bestående af radikale islamistiske foreninger som Islamisk Kulturcenter, og Muslim World League selv, skal have penge for certifikaterne. Ifølge Landbrug & Fødevarer betaler danske slagterier typisk 15.000 kr. til Muslim World League for en førstegangscertificering. Derefter betales der løbende, afhængigt af, hvor meget kød der eksporteres.

Både de islamistiske mellemmænd og Muslim World League selv bruger pengene på udbredelse af deres stærkt radikale, med andre ord bogstavtro, forståelse af islam. Sidstnævnte donerer til en række terrorbevægelser, herunder Hamas og Al Qaeda.

Det er muligt, at de mest radikale muslimer vil forlade Danmark, såfremt vi ikke længere tillader virksomheder at sælge halalcertificerede varer og ydelser her til lands. Det må vi, og de tilbageblevne moderate muslimer, som dermed bliver fri for de radikales sociale kontrol og religiøse trusler, så prøve at leve med.

Det kan vi nok.

Del artiklen her: