KRIGEN MOD DRENGE

gender
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Jeg har i årevis været optaget af køn, kønsidentitet, og relationerne mellem de to køn, såvel i mit lange arbejdsliv som HF-underviser som i mit privatliv, hvor jeg – ulykkeligvis – er blevet skilt fra faderen til vores to sønner.

Mine erfaringer og viden omsatte jeg bl.a. i to bøger ”Sex, løgn og kvinder” (1993) og ”Børn, løgn og kvinder – et opgør med ligestillingsbegrebet” (2001), og her knapt 20 år senere konstaterer jeg, at det da godt nok er gået i en helt forkert retning. Altså set fra mit hjørne af haven. 

Jeg er blevet stadig mere pas på en udvikling, der kort, kontant og firkantet kan karakteriseres som en feminisering af vores institutioner (familie, børnehave, skole, kirke mv.). Autoritets- og myndighedstab, omsorgs-omklamring, intet-må-gøre-ondt er nogle andre ord at sætte på sagen. Dannelses- og autoritetstabet bliver i øvrigt og heldigvis analyseret i flere glimrende publikationer, bl.a. her.

Denne udvikling har været ødelæggende for alt for mange drenge, yngre, unge og midaldrende mænd, jf. fx udsendelsesrækken “Mandefald”.  Det er ikke kvinder, der er det svage køn, det er mændene. Alfahannerne svømmer selvfølgelig som altid ovenpå, men de udgør kun en ganske lille procentdel og er derfor i denne sammenhæng ikke så interessante. Alt for mange mænd er blevet afmaskuliniseret, ja faktisk kastreret af kvinder, læs fx her

Jeg vil gerne slå nogle slag for en bedre kønsbalance mellem de to køn frem for at se passivt til, mens det, som forfatteren Marianne Stidsen (hende med metoo-bogen og balladen med Det Danske Akademi) kalder ’feministisk kommunisme’ eller      ’matriarkalsk socialisme’, får lov til at brede sig som totalitær statsideologi. 

Sat på slogan-formel: Lad os kæmpe for en gen-maskulinisering af vores samfund! 

Handling giver forvandling, og man skal begynde et sted. Og hvorfor ikke med at formidle viden om den amerikanske anti-feminist (anti-etiketten er et ridderslag!) Christina Hoff Sommers. Hun var meget tidligt ude allerede i 1990’erne og har holdt fanen højt lige siden. Læs her

Del artiklen her: