KLART FLERTAL AF DANSKERNE: ILLEGAL INDVANDRING “MEGET ALVORLIG” TRUSSEL

(Foto: Flygtninge (arkivfoto, Wikimedia commons)
Del artiklen her:

Trods alvorlig bekymring har regeringen kun indsat kontrol ved et fåtal af Danmarks grænser.

En stor tværeuropæisk undersøgelse viser, at et klart flertal af europæerne er dybt bekymrede over migration. Undersøgelsen har adspurgt 1000 repræsentative borgere i samtlige 28 EU-lande om deres holdning til illegal indvandring. Undersøgelsen er udført af Századvég Foundation og har titlen Projekt 28.

48 procent af europæerne svarer i undersøgelsen, at de anser det som et “meget alvorligt” problem. Yderligere 30 procent anser det som “noget problematisk”.

Alligevel hjælper EU i samarbejde med private organsiationer fortsat hundredtusinder af migranter til Europa.

I Danmark svarede 54 procent, at de anser illegal indvandring som et “meget alvorligt” problem og yderligere 26 procent ser det som “noget problematisk”.

(Data: Project 28’s tværeuropæiske rundspørge om illegal indvandring)

Læs også:

TVÆR-EUROPÆISK UNDERSØGELSE: HALVDELEN AF EUROPÆERNE VIL LUKKE GRÆNSERNE FULDSTÆNDIGT FOR FLYGTNINGE

MÅLING: 55 PROCENT AF EU’S BEFOLKNING ØNSKER “FULDT STOP” FOR MUSLIMSK INDVANDRING

UNDERSØGELSE: KÆMPE FLERTAL AF EUROPÆERNE MENER, AT INDVANDRING SKADER DERES LAND

Del artiklen her: