JYLLANDS-POSTEN UDØVER CENSUR, SÅ DET BASKER

Censored
Del artiklen her:

Her er nok et eksempel på, hvordan redaktører holder sandhederne ude af de statsfinansierede og statskontrollerede medier. Forløbet er som følger:

Jeg bliver opmærksom på denne kommentar af Svend Lings i Jyllands-Posten:

Bedrevidende makværk, Etisk Råd
Etisk Råds nye udtalelse om aktiv dødshjælp ligner de gamle.

SVEND LINGS

Fhv. overlæge, formand, Læger for Aktiv Dødshjælp, Kværndrup

Etisk Råds nye udtalelse ligner til forveksling de gamle ved udpræget enøjethed. Det giver mig næsten kvalme. Det er, som om de seneste års offentlige diskussioner fuldstændig er gået hen over hovedet på rådsmedlemmerne. Man kommer med de samme argumenter mod aktiv dødshjælp, som vi har hørt i årtier, og har f.eks. overhovedet ikke hæftet sig ved, at professor i filosofi ved Københavns Universitet Klemens Kabbel så sent som i december 2022 i en kronik i Politiken gennemgik alle argumenterne et for et og konkluderede, at argumenterne mod aktiv dødshjælp ikke holder. Kronikken er ikke engang nævnt i litteraturlisten.

Et andet eksempel: I Danmark er der udgivet fire bøger om aktiv dødshjælp. Den første af Lone Nørgaard fra 2002 støtter aktiv dødshjælp. Den anden af Lise-Lotte Norup og Hans-Georg Møller udkom 2009 og støtter også aktiv dødshjælp. Den tredje af undertegnede udkom i 2014 og er for. Den fjerde og sidste fra 2015 er skrevet af laboratorieoverlæge Ole Hartling, tidligere formand for Etisk Råd. Den bog går som den eneste af de fire imod aktiv dødshjælp. Ikke desto mindre er det den eneste, der er nævnt i Etisk Råds udtalelse! Den nævnes til gengæld adskillige gange, og Ole Hartling har fået lov til selv at deltage i rådets arbejde … I tråd hermed ignorerer man fuldstændig befolkningens holdning.

Udtalelsen foregiver objektivt at belyse spørgsmålet fra begge sider. Men når man på den måde sorterer og tendensudelukker foreliggende relevant dansk litteratur, fordi den modsiger ens egne holdninger, er det en grov, bevidst fejl, der må formodes at være begået i flere sammenhænge. Ingen seriøs forfatter ville bære sig sådan ad, videnskabelig eller ikke. Det er endt med noget forældet, bedrevidende snak, som jeg ikke kan tage alvorligt. Jeg synes, at man i stedet for Etisk Råd skulle nedsætte en borgerforsamling til at behandle sagen på en rationel og demokratisk måde.”

***

Da mit navn er nævnt, og min holdning til aktiv dødshjælp er ændret siden 2002, henvender jeg mig til Jyllands-Postens debatredaktion for at høre, om jeg kan få et indlæg i spalterne, der forklarer mit standpunkt.

Jeg får dette svar:

Kære Lone Nørgaard. Debatredaktionen har sendt dig følgende besked:

gerne. Max 1.000 tegn, alt ink.

LINK: Kommuniker med debatredaktionen og se hele dialogen om dit indlæg: Åbn chat-vindue

***

Så vidt så godt. Jeg går til tasterne og bruger en hel del tid på at koge min argumentation ned til 1000 tegn, som faktisk ikke er ret meget.

Her kommer mit fremsendte læserbrev:

Aktiv dødshjælp eller depopulations-agenda?   

D. 8.10 skriver formand, Læger for Aktiv Dødshjælp, Svend Lings, indlægget ”Bedrevidende makværk, Etisk Råd”. Mit navn figurerer i teksten som forfatter til en bog, der støtter aktiv dødshjælp ”Aktiv selvhjælp – et forsvar for aktiv dødshjælp”. Titlen var træffende, da bogen udkom i 2002.
Godt 20 år senere er jeg vendt 180 grader under indflydelse af en udvikling, hvor et demokratisk folkestyre er afløst af en totalitær formynderstat. [Dette link var ikke oprindeligt med, men dokumenterer min påstand].
I 2002 fik samtlige argumenter for-og-imod mig til at konkludere:

”Hvad der taler tungtvejende til forsvar for frivillig eutanasi ligger i en kombination af 1) respekt for dét personen vil, 2) autonomien hos den der beslutter sig for eutanasi, 3) et klart rationelt grundlag for selve beslutningen.”

I 2023 er sagen imidlertid den, at den globalistiske mafia har gang i et depopulations-projekt med mRNA-indsprøjtninger solgt under den falske varebetegnelse vacciner. Aktiv dødshjælp skal ikke være nok et døds-redskab i WHO, FN og EU’s værktøjskasse.

***

Hvis man går ind på de angivne links, er dokumentationen ikke til at komme udenom. Men surprise-surprise – læserbrevet kommer ikke i en af de følgende dage, og da der er gået endnu et par dage, spørger jeg på debatredaktionens chat-tråd, hvornår mit indlæg kommer på.  I første omgang radiotavshed – skal teksten mon omkring chefredaktøren, fordi sandhederne svier for meget? – og så kommer svaret:

Kære Lone Nørgaard. Debatredaktionen har sendt dig følgende besked:

Kære Lone Nørgaard. Vi kan ikke udgive dit indlæg med den begrundelse, som vel må være noget i retning af en konspirationsteoretisk tilgang, der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

LINK: Kommuniker med debatredaktionen og se hele dialogen om dit indlæg: Åbn chat-vindue

***

Da jeg forsøger at komme i dialog om, hvem der har taget beslutningen om censur, er chattråden lukket ned.

Konklusionen: Det er godt nok op ad bakke at få de ubekvemme sandheder ud til en bredere befolkning. Og Jyllands-Posten har igen-igen vist sit sande ansigt som magthavernes mikrofonholder, som presstitute.

***

Perspektivering

Danmark bliver en digital udgave af Gaza

The Mystery of Israel – SOLVED!

Del artiklen her: