JA TIL VACCINATIONER – NEJ TIL TVANGSVACCINATION

LoneNørgaard-Vaccinationer
Del artiklen her:

Den officielle fortælling lyder, at vaccination mod Covid-19 er det middel, der skal bringe verden tilbage til ’det normale’.  Men hvad er op og ned i denne sag, ikke mindst i forhold til vaccinationer?

 

På NewSpeek er vi [Peter Jørgensen & Lone Nørgaard] imod tvangsvaccinationer. Vi er ikke imod vaccinationer generelt, for det kan være såre relevant med vacciner. Eksempelvis er vi tæt på at udrydde polio (Note 1), og hvis man skal rejse til fx Indien, kan det være relevant med visse vacciner.

Altså: Vi er ikke imod vaccinationer, men vi er imod tvangsvaccinationer. Det gælder både direkte tvang og indirekte tvang, og det er der foreløbigt følgende syv grunde til:

1. Vi er imod enhver form for tvang, fordi tvang formentlig er både usundt og sygdomsfremkaldende. Tvang fremkalder stress. Før man indfører tvangstestning eller tvangsvacciner, må man først dokumentere ved langtidsstudier og såkaldte kohorteundersøgelser over 20-30 år, at det ikke er sundhedsskadeligt med et tvangs-aspekt.

2. Vacciner kan muligvis svække vores immunforsvar. Læge Claus Hancke fra Vitalrådet advarer imod, at vi vaccinerer for alle mulige sygdomme, fordi vaccinationerne fremkalder påført Immunologisk invaliditet (Note 2). Dvs. at jo mere vi vaccinerer, jo mindre kan immunforsvaret selv finde ud af at gøre. EU arbejder desværre frem imod at gøre menneskers overlevelse afhængige af vacciner (Note 3). Det er uheldigt, for når der så kommer en ny virus – og det vil der gøre hele tiden – vil ingen være beskyttet, fordi vi har svækket vores immunforsvar ved vacciner.

3. Vacciner bliver hurtigt forældet, især vacciner mod virus (Note 4). Statens Serum Institut og Aalborg Universitet slår fast, at alle virus vil mutere, også corona (Note 5). Virus er mestre i mutationer. Det ser vi hos influenzavirus, og det har vi set i minksagen. Vaccinerne bliver derfor lynhurtigt forældet, og vi kan ganske enkelt ikke følge med.

4. Vacciner kan medføre skader. Årsrapporter fra Patienterstatningen viser i 2018, at over 1000 børn fik i alt 30 mio. kr. i erstatning for stærkt ubehagelige bivirkninger af selv de velkendte vacciner (Note 6) .  Ugeskrift for læger oplyser om, at uventede bivirkninger såsom narkolepsi (2009) og Guillan-Barrés syndrom (1976) – begge efter vaccination mod svineinfluenza – understreger vigtigheden af frivillig vaccination på et informeret grundlag. (Note 7).

5. Tvangen ved vaccinen gør den mistænkelig. Hvis vaccinen er så god, som man påstår, hvorfor er det så nødvendigt at gøre det til tvang? Alle ville jo helt naturligt gerne vælge den.

6. Cochrane Center og Dansk Sundhedsinstitut er af den opfattelse, at Statens Serum Instituts dobbeltrolle er problematisk (Note 8). Anbefalinger om vacciner baserer sig ofte på Statens Serum Institut, og de er ikke uvildige, da de jo selv er vaccinefabrikant. De har store økonomiske interesser i vacciner.  Det samme gælder udenlandske firmaer. Eksempelvis kan man ikke få stivkrampe-vaccine længere – man kan kun få stivkrampe og difteri sammen i én pakke, selv om det ikke er lægefagligt anbefalet. Difterivaccinen er helt unødvendig at få i det hele taget, og da helt sikkert ikke nødvendigt her i landet.

7. Nye vacciner, der er hastefremstillet i panik, er ikke time-testet, og man har muligvis ikke undersøgt bivirkningsprofilen grundigt nok (?), og helt klart ikke langtidsvirkningerne.                                                  Nye vacciner bruger helt andre teknologier end før set, og derfor er det i sig selv utrygt. De gamle velkendte vacciner er levende svækket virus. Men de nye typer er helt anderledes, kunstigt fremstillet og bliver indsat i vores arvemateriale.

Et væld af forskellige vaccineteknologier er taget i brug
212 forskergrupper fra private virksomheder og universiteter er i øjeblikket i gang med at udvikle vacciner mod coronavirussen (Note 9). EU har lavet forhåndsaftaler med de seks vaccineproducenter AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Moderna, Cure Vac samt Pfizer.                                       Danmark og de øvrige medlemslande har mulighed for at købe vacciner fra de producenter, EU laver aftaler med.

Eksempler kommer her: (Note 10)

Corona vaccine 1: Oxford (Note 11)

Coronavaccine 2: Pfizer (Note 12)

Et væld af forskellige vaccineteknologier er altså taget i brug i kampen mod coronavirussen.

Mutationer i værten eget DNA?
Man bruger eksempelvis injektion af antistoffer eller virus fremstillet ved gensplejsning. Dette kan muligvis føre til et øget antal mutationer i værtens eget DNA.

Man bruger også virus fra dyr, selv om vi ved at de alvorligste virusinfektioner er opstået, når virus kommer fra dyr til mennesker, som HIV, fugleinfluenza, svineinfluenza etc.

Noter

Note 1:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/afrika-udrydder-sygdommen-polio-efter-aartiers-indsats

Note 2:
http://www.vitalraadet.dk/da/mink-panik/

Note 3:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

Note 4:

https://www.berlingske.dk/videnskab/her-er-skraemmescenariet-en-uvirksom-vaccine

Note 5:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/ny-corona-mutation-i-mink-hvad-ved-vi-egentlig

Note 6:

https://www.berlingske.dk/samfund/boern-kloer-sig-til-blods-over-1.000-faar-erstatning-for-vaccineskade

Note 7:

https://ugeskriftet.dk/debat/covid-19-tvangsvaccination-er-en-absurd-magtbefojelse

Note 8:

https://www.information.dk/indland/2010/01/seruminstitut-tjener-millioner-paa-anbefale-vaccination

Note 9:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/corona-vacciner-her-opdaterer-vi-loebende-og-svarer-paa-de-vigtigste-spoergsmaal

Note 10:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/fjerde-aftale-om-forhaandsindkoeb-af-potentiel-vaccine-mod-covid-19/

Note 11:

https://videnskab.dk/krop-sundhed/danmark-er-sikret-adgang-til-covid-19-vaccine-hvad-er-den-egentlig-lavet-af

Note 12:

https://videnskab.dk/forskerzonen/krop-sundhed/saadan-skal-du-forstaa-nyheden-om-pfizers-corona-vaccine

Del artiklen her: