PUNDITOKRATERNE – EN BLOG DET ER VÆRD AT LÆGGE MÆRKE TIL

Punditokraterne
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.

NewSpeek har i flere omgange gjort opmærksom på bloggen Punditokraterne, der udmærker sig ved en nøgtern, saglig og faktabaseret tilgang til diverse samfundsfænomener. Meget ofte med en økonomisk tilgangsvinkel.

Især læser vi Christian Bjørnskov med stor fornøjelse, og han har igen lagt en lille perle op om den politiske værdi af frygt (læs her).

Men også det i skrivende stund seneste opslag af Jonas Herby under overskriften ”Det er ikke ovre, før vi har flokimmunitet” kan anbefales (læs her).

Begge indlæg handler i denne omgang om Covid, og om forhåbentligt ikke så længe kan bidrag på Punditokraterne – suppleret med bl.a. NewSpeek og andre platforme, der stiller sig stærkt kritiske over for de statslige myndigheder og regeringens krisehåndtering – få aktiveret den sunde fornuft og det kølige overblik.

Pt er vi ved at læse Dr. Karina Reiss & Dr. Sucharit Bhakdis bog ”Corona. False Alarm? Facts and Figures” (2020), som enhver politiker / beslutningstager burde konsultere frem for at lade sig tryllebinde af trumfkortet ’folkesundheden’ og ’Covid-er-en-meget-farlig-pandemi.

Stadig mere tyder på, at det ikke er sygdommen, der er farlig – det er de kræfter, der puster til ilden med credoet: Vaccinen skal redde verden og bringe os tilbage til ’det normale’.

De ENESTE, der har noget ud af den indfaldsvinkel er medicinal-industrien – og totalitære kræfter med blikket stift rettet på at udøve kontrol over befolkningerne.

Mundbindet, der gør bærerne mere eller mindre utilpasse – i det omfang masken ikke gør syg – er et klokkeklart eksempel på ren statslig disciplinering, da effekten ift. smitte-spredning er lig nul.

Del artiklen her: