I BLIVER IKKE GENVALGT!

Del artiklen her:

Et boom i skyderier, vold og radikalisering har pludselig gjort vore politikere handlekraftige. Det svarer til en ejerforenings bestyrelse, der – efter at alle beboernes kælderrum er blevet oversvømmet – siger: ”Nu skal vi have sikret vores ejendom mod skybrud”.

Af cand.mag. Christian Nicholas Eversbusch

Vi læser om “Mette Frederiksen i brutalt opgør: Luk alle muslimske friskoler”, om at rumænske kriminelle i Danmark gør Løkke “harmdirrende“. Og vi læser om, at “Partierne har fået nok af bandeskyderier”. I det politiske teater er hårde udmeldinger blevet populære. Journalisterne fortæller historierne og vore folkevalgte drager konklusionerne: Nu skal der handles! “For der er jo snart kommunalvalg; vi må hellere vise, at vi gør noget”, tænker de folkevalgte. “Det skulle I have gjort for længe siden”, tænker vi vælgere. Ja, politikernes pludselige udtryk for handlekraft svarer til en ejerforenings bestyrelse, der – efter at alle beboernes kælderrum er blevet oversvømmet – siger: “Nu skal vi have sikret vores ejendom mod skybrud”.

For at begribe omfanget af de folkevalgtes svigt må sammenligningen dog udbygges: ejerforeningens bestyrelse havde i årevis modtaget advarsler fra DMI om ekstremt vejr. Og fra VVS-folk om for få og for små afløb i kælderen. Ja, tilmed valgte bestyrelsen ti år i træk at spare tømningen af ejerforeningens kloakbrønde væk. Det var altså kun et spørgsmål om tid, før oversvømmelsen ville indtræffe, og alligevel blev bestyrelsen chokeret, da det skete.

Således også på Christiansborg: vore folkevalgte er chokerede. Over hvad? Over følgerne af deres egne svigt. Med den ene hånd har de folkevalgte jo i årtier uddelt statsborgerskaber til tusindvis af uintegrérbare analfabeter med før-middelalderlige tankesæt, alt i mens de med den anden hånd har rykket betjente væk fra gaderne og ind bag skriveborde fjernt fra borgerne. I en senere fase af Politireformen valgte man endda at spare masser af betjente væk, samtidig med at man gav de tilbageblevne mange flere opgaver, så de gik ned med stress og nu søger væk fra korpset. Af samme grund bliver det kun til nogle stikprøvekontroller ved den dansk-tyske grænse, skønt vore politikere fra efterretningstjenesterne ved, at østeuropæiske hjemmerøvere dagligt krydser grænsen, og at mindst 1.600 terrorberedte islamister p.t. befinder sig i Tyskland og let kører ind i Danmark.

Ja, selv om Rigspolitiet har meddelt Justitsministeriet, at væbnede indvandrerbander fra Malmø flittigt bruger Øresundsbroen til at gæste ligesindede i København , og selv om den svenske efterretningstjeneste Säpo i juli afslørede, at der befinder sig tusinder af jihadister i Sverige, har Folketinget ikke indført grænsekontrol af rejsende fra Sverige. Og selv om Rockwool Fondens forskningsenhed allerede for et år siden estimerede, at ca. 18.000 fremmede lever illegalt i Danmark, herunder afviste asylansøgere og rumænske “strejfere”, der ernærer sig ved sort arbejde og kriminalitet, har Folketinget systematisk forsømt at indføre mere kontrol.

Og selv om Folketinget ydermere – takket være bl.a. TV2s dokumentarrække Moskéerne bag sløret – for længst har fået indsigt i, hvordan prædikanter i danske moskéer underviser i stening af utro kvinder, udklækker radikaliserede Syrienskrigere og systematisk opfordrer trosfællerne til at begå socialt bedrageri – så fortsætter rabiate imamer uantastet deres virke i Danmark. Således bruger de bl.a. indvandrerbanderne som tæskehold mod dem, der ikke overholder sharia i ghettoerne, hvilket vore politikere har vidst siden 7. december 2014, hvor Ekstra Bladet bragte en artikel om det.

I årevis har man ladet problemerne vokse sig større og større. Ubeslutsomhed, utilstrækkelige lappeløsninger og en fej berøringsangst har hersket på Christiansborg. Kort sagt: uduelighed. Og i dag ser vi følgerne: hjemmerøverier, daglig dødsvold, vilde skyderier og utallige terrortrusler. Et kaos, vi ikke har set mage til siden 1945.

Det kan godt være, bestyrelsen i vores ejerforening nu vil imponere med sin skybrudssikring, og jo, bedre sent end aldrig. Men kære venner, vores kælder er allerede oversvømmet, vandet er på vej op i stueetagen – og det er jeres ansvar. I burde for længst have forebygget dette. I bliver ikke genvalgt på næste generalforsamling.

Del artiklen her: