HVOR JEG DOG SAVNER EN DANSK BORIS JOHNSON

brexit
Del artiklen her:

Brexit er ikke bare Englands anliggende, det er i høj grad også Danmarks. Den danske presses dækning af Boris Johnson og hele processen omkring Brexit lader meget tilbage at ønske: Således er EU ikke længere til diskussion, og EU-tilhængernes grovheder og lemfældige omgang med sandheden berøres sjældent, eller aldrig.

Men Danmarks medlemskab af EU er dybt problematisk, og det bliver ikke mindre problematisk, når England forhåbentlig snart siger farvel til unionen. Tysklands magt vil styrkes endnu mere, og Tysklands interesser på migrationsområdet og landets gamle politiske forbindelser til Tyrkiet går stik imod Danmarks interesser. Dansk eksport til England vil afgøres af unionens forhandlingsvilje, og den har indtil videre været meget lille. Derfor svigter dansk presse sin opgave, når den ikke stiller vore politikere relevante spørgsmål om vort forhold til EU.

Her følger en artikel af Marianne Wagner, der uddyber argumentationen.

»Brexit kan føre til spredning af infektionssygdomme såsom super-gonoré!« Således advarede lederen af National Health Service briterne sidste år. En vanvittig advarsel, som mig bekendt ikke blev refereret herhjemme. I stedet gør pressen sig munter over det kaos, der hersker i parlamentet, man udstiller Boris Johnson som en klovn med storhedsvanvid, og man godter sig på en nationalistisk selvfed måde over, at vi her i Danmark har formået at klare en folkelig konflikt om EU meget bedre end briterne; det store, nationale kompromis fra 1992 er et skoleeksempel på politisk klogskab og takt, som hele verden kunne lære noget af.

Der er noget på spil

Sagen er imidlertid, at situationen i det britiske parlament skyldes, at der er noget på spil, medens vore politikere hader det nationale kompromis. De har i alle årene kun ventet på en lejlighed til at afskaffe de danske forbehold. Forbeholdet for EU-borgerskabet er allerede forduftet, vi har to gange været ved stemmeurnerne for at stemme om to andre forbehold, og det er ikke sidste gang. Ej heller er det sidste gang, EU-tilhængere vil komme med »argumenter« som f.eks. Bendt Bendtsens antydning af, at folk, der stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet, havde sympati for pædofile.   

En afskaffelse af forbeholdene vil gøre vor indflydelse meget større på hele processen i Bryssel, siges det.

Den danske regering har måttet acceptere øremærket barsel til mænd

Jeg ønsker at have indflydelse på processen i København, og den bliver mindre og mindre. Den danske regering har p.g.a. EU netop måttet acceptere at indføre øremærket barsel til mænd, selv om den og et flertal i folketinget ikke ønsker det. Så var der børnepengene, som EU-borgere skal have lov til at modtage, selv om de ikke bor i landet. Så var der associeringsaftalen med Tyrkiet, som fulgte med medlemskabet af EF, og som giver tyrkiske statsborgere vidtgående rettigheder i alle EU-lande. Lissabontraktaten indeholder charteret for grundlæggende rettigheder, der stadfæster asylretten. Det gør det svært for Danmark at føre en selvstændig udlændingepolitik. Med samme traktat blev det muligt for EU at bestemme, at man vil gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser. For mange lande – bl.a. Danmark og Storbritannien – var vetoretten en vigtig betingelse for at blive medlem af EF. Et stort flertal af briterne ønskede netop at hente beslutningsmyndigheden hjem, da de stemte for Brexit i 2016, og hvis man følger parlamentsdebatterne, så vil man se, at selvstændigheden og respekten for resultatet af en demokratisk folkeafstemning er det helt afgørende for de konservative, der ønsker at forlade unionen.

Parlamentet underløber den demokratiske beslutning fra 2016

Medens britiske skatteyderbetalte milliarder fosser ned i EU’s kasse, taler oppositionen til gengæld om amerikanske klorskyllede kyllinger, som vil oversvømme landet efter Brexit. Den puster sig op og tror, at Storbritannien kan få en hvilken som helst aftale med EU, bare fordi parlamentet nu har bestemt det. Det ved Boris Johnson, at det kan Storbritannien ikke, og derfor holder han så stejlt på, at landet skal forlade EU den 31. oktober. Det er det eneste pressionsmiddel, landet har for at få en anden aftale med EU end den, hans forgænger kom hjem med, og som parlamentet ikke vil vide af. Dette må Johnson atter og atter gentage uden at det siver ind på den modsatte side. Og han må gentage, at parlamentet underløber den demokratiske beslutning, som folket tog i 2016.

Det er alt sammen logisk og sandt, og det er derfor, et stort flertal af de menige konservative valgte Johnson til formand. Men den danske presse fortsætter, hvad man efterhånden må opfatte som en kampagne mod Johnson. Han beskyldes for at lyve, fordi han har sagt, at det kunne indebære både økonomiske og politiske fordele at forlade unionen.

Poul Schlüter løj

Hvad gjorde Poul Schlüter, da han før afstemningen om det indre marked i 1986 sagde: »Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag!«?  Han løj, og siden har vi været fedtet ind i en union, som ifølge danske forskere ikke betyder noget for den økonomiske vækst, og hvis politiske fordele er til at overskue.

Udover ovennævnte eksempler kan man tænke på Merkels manglende ledelse under migrantkrisen i 2015 og den evigt »iskiasramte« Juncker, der uddelte lussinger til medlemslandenes ledere og hev blondiner i håret. Det er den union, den danske presse synes, vi skal være med i, og som de nægter at forholde sig kritisk til.

Hvor jeg savner en dansk Boris Johnson og en dansk britisk presse!

(Artiklen har været trykt i Jyllands-Posten d. 13.09.19)

*******

Nedenfor links til diverse påstande om end ikke alle.

https://www.standard.co.uk/news/uk/brexit-could-lead-to-spread-of-infectious-diseases-such-as-supergonorrhoea-health-chief-warns-a3898186.html?fbclid=IwAR1xQGGMEWIDruQcLyDxk1oBobETKjdwJxaiHkepDZzk0DstovzGoaSaJEQ

https://videnskab.dk/kultur-samfund/danske-forskere-eu-medlemsskab-har-mange-fordele-men-oekonomisk-vaekst-er-ikke-en

https://www.facebook.com/watch/?v=1125362260847630   Unionen er stendød!

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/man-er-ikke-tilhaenger-af-paedofili-fordi-man-er-imod-lovbrud

Del artiklen her: