HVIS MIGRATION GIVES FRI?

Perpetuum Mobile
Del artiklen her:

Af Helle Andersen

I Århus er der i skrivende stund (d. 22.10.19) en udstilling om migration af kunstneren Gudrun Andersen.

Udstillingen viser bl.a. video-interviews med 8 relativt kendte danskere. De 8 danskere bliver spurgt, hvad de mener, der vil ske, hvis grænserne pludselig blev åbne. Alle de interviewede er akademikere.

En af de interviewede er juraprofessor Eva Smith. Eva Smith udtaler, at hun mener, der straks ville komme millioner af migranter. De vil migrere ind i de vestlige lande, og som konsekvens vil danskerne skaffe sig våben fx ved at storme våbenlagre. Danskerne vil bevogte grænsen og i yderste nødsfald skyde. Eva Smith mener også, at danskerne ville sejle migranterne hjem og sætte dem i gummibåde ud for Afrika, så de kan se Afrika og sejle resten af vejen hjem.

Professor Eva Smith er ellers kendt for at tale for retssikkerhed for kriminelle gerningsmænd, der har begået alle slags forbrydelser, så tankevækkende er hendes kommentar, der i hvert fald af venligboerne vil blive udråbt som ’ekstremt ikke-humant’.

Ole Wæver, professor i International Politik ved Statskundskab på Københavns Universitet, har den opfattelse, at der ville ske en overnational overtagelse af nationalstaterne, af fx et organ som eller noget lignende FN.

  

Filosof Ole Fogh Kirkeby mener, at en grænseløs verden uden nationalstater ville kræve en meget etisk adfærd af alle folk, hvis de skal til at dele alt ligeligt. Han så ud til at blive noget betænkelig ved en globalistisk verden uden grænser, som ville kræve, at alle mennesker pludselig skulle opføre sig meget venligt og selvopofrende, fx ved at skulle dele alt – uanset indsats.  En vision om, at alle mennesker i verden pludselig skulle opføre sig meget etisk uden ønske om at få magt og i fred og fordragelighed dele goderne. Denne utopiske verden skulle bestå af meget etiske mennesker – en verden uden nationalgrænser og uden privat ejendomsret.

Steen Nepper Larsen er statsansat forsker på Århus Universitet. Steen Nepper Larsen agiterer for sin grænseløse verden uden nationalstater, uden kapitalisme, uden ejendomsret og uden landegrænser, og det lyder måske ”lidt kommunistisk”, tilføjer han. Men han er sikker på, at det kan lade sig gøre! At alle ville dele (uanset indsats), og alle ville arbejde uden at have mulighed for at få ejendomsret til noget og uden nationalstaten til at passe på sig og sine – samt at alle magtmennesker i verden og ideologier og religion ville forsvinde, som dug for solen (sic!).

Jeanette Varberg, arkæolog, slår til lyd for, at mennesket altid har vandret og migreret. Sådan er historien, og det er en uafvendelig udvikling. Hvad hun glemmer at gøre opmærksom på er, at migration alene skete frit, før der var 7 mia. mennesker i verden, og før der opstod nationalstater. Det var også før, der fandtes fanatiske religioner, totalitære ideologier og rå totalitære regimer. Og før nogle lande, bl.a. Danmark, har arbejdet hårdt for at lave et civiliseret samfund og knoklet for at dele med andre og skabe det mest lige og trygge samfund i verden.

De øvrige interviewede er af den samme surdej, som hylder opfattelsen, at vi bare skal lære at leve sammen og dele, at nationalstaterne vil forsvinde, og at ejendomsretten og ikke mindst kapitalismen og grænserne skal fjernes, så vi alle kan blive lige. 

Opsummering 

Stakkels historieløse globalist-tosser. En verden uden nationalgrænser er en klar opskrift på anarki og krig. Hvis grænserne ikke fandtes, og vi tillod milliarder af udlændinge at migrere ind i de vestlige lande, ville vores lande blive fejlslagne stater a la Mellemøsten og Afrika.

Flere af globalist-tosserne udsiger, at kapitalismen skal afskaffes, men de glemmer at sige, at der ikke findes ren kapitalisme i nogen vestlig stat. Alt indenfor erhvervslivet i DEN VESTLIGE VERDEN er totalt gennemreguleret.

Kun i Kina findes den rene, rå kapitalisme krydret med et benhårdt diktatur og statsstøtte af virksomhederne, mens alle lader som om der er konkurrence på lige vilkår. At det også bare er kapitalisme. Alle køber med ren samvittighed billige varer produceret af de kinesiske lavtlønnede arbejdere, hvis arbejdsvilkår er horrible.

En gang kommunistisk, totalitær, globalist-pladderhumanisme

Men interessant at høre fantasterne klart proklamere deres vision om globalisme, det utopiske samfund og det etiske menneske, som reelt ikke findes. Det er en gang kommunistisk, totalitær globalist-pladderhumanisme. Indførsel af en verden uden nationalstater, uden ejendomsret og uden kapitalisme vil ikke være smukt – det er den klare opskrift på anarki, hvor den stærkeste eller mest fanatiske vil vinde ret. Der findes ikke etiske mennesker, men mennesket indgår i en samfundskontrakt for at få tryghed og et rimeligt liv under ordnede forhold. Kun under de vilkår kan mennesket finde ud af at passe på sig og sine.

De interviewede akademikere lever i en boble og ser ikke integrationsproblemerne. De tror, at en fremmed er en veluddannet, ’etisk’ ven, og det er de veluddannede globalister måske også på de bonede gulve, hvor forskerne befinder sig. Det er den boble, som de højtuddannede befinder sig i – benægtende og farligt insisterende på, at de vestlige værdier og samfund ikke er helt unikke i den rå ubarmhjertige verden, som er realiteten i 2019.

Føj for en gang realist-resistent utopi og totalitarisme ad globalist-vejen. Blind for historien og kommunismens sorte bog.

***

Udstillingen løber til den 1. november 2019 på Kalkbrænderivej 5b, Århus. Udstillingen hedder ’Perpetuum Mobile’, hvilket betyder ’noget, som til stadighed er i bevægelse’.

Kunstneren er i gang med at planlægge en engelsk version, så utopierne kan nå endnu flere ubefæstede sjæle.

Del artiklen her: