HOLOCAUST BLIVER BRUGT SOM PROPAGANDA-INSTRUMENT

Propaganda
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

NewSpeek har i flere omgange stillet skarpt på holocaust og er blevet stadig mere overbevist om, at vi også her er blevet præsenteret for historieforfalskninger. Dels hvad angår det officielle drabstal på 6 mio., dels gaskamrene.

Først et citat fra en tidligere artikel APROPOS ISRAEL, JØDEDOM OG ZIONISME:

”Det var oprindeligt Norman Finkelstein, der fik mig på sporet af et ændret syn på staten Israel. Det skete bl.a. via hans analyser af Holocaust som et zionistisk propaganda-værktøj.”

Derpå en række tidligere bragte links i BLANDEDE BOLSJER:

Ilan Pappé on the myths about Israel

David Irving – The Faking of Adolf Hitler for History

The Remarkable Historiography of David Irving

Ovenstående giver baggrunden for at gøre opmærksom på den såkaldte Leuchter-rapport.

***

LEUCHTER-RAPPORTEN

“In 1988, Ernst Zündel asked Fred Leuchter to visit Poland to examine “the alleged execution gas chambers” in the three concentration camps at Auschwitz, Birkenau and Majdanek. The conclusion of the first Leuchter Report was quite clear: no such gas chambers ever existed in those three places.” (citat fra Leuchter-rapporten – min fremhævelse, LN)

  • altså:

Konklusionen i den første Leuchter-rapport var helt klar: Der eksisterede ikke sådanne gaskamre de tre steder.

Med hjælp fra en følger bringer NewSpeek et sammenkog af de vigtigste konklusioner fra Leuchter-rapporten.

NewSpeek hører meget gerne fra læsere, der mener at kunne påpege fejl i nedenstående.

FAKTA:

Fred A, Leuchter var og er den førende og eneste ekspert i gaskamre og har konstrueret flere af USA’s gaskamre.

Hans team tester Auschwitz-Birkenau i den første rapport. Testeksemplar nr. 32 fra aflusningskamret i Birkenau har det højeste “spor” af Zyklon B, også kaldet “preussisk blå”.

Brug af Zyklon B var helt normalt også før krigen til at afluse bygninger, især lader, skibe mm. mod rotter, lus og lopper. Særligt for at forhindre spredning af tyfus og pest.

De små perler spredes ud over gulvet, og rummet skal opvarmes til 25,5 grader for at virke optimalt. Det skal virke i 12-24 timer, og hvis temperaturen er lavere, bliver tidsrammen betydelig længere for at opnå resultat.

Efterfølgende skal der luftes ud i minimum 10 timer og testes herefter, om der stadig er gas tilstede. Dette gøres iført heldragt for at forhindre, at giften trænger ind i huden, og gasmaske, hvor man kun må opholde sig i rummet i max. ti min.

For at have max. sikkerhed i et gaskammer skal der være undertryk i tilfælde af lækage samt alle midler for, at kammeret er totalt tæt.

Der skal være opvarmningsmidler samt udluftningsmuligheder.

Væggene skal have en temperatur over 25,5 grader for at forhindre, at giften kondenserer og sætter sig i væskeform.

NB! Der er aldrig lavet et gaskammer til brug med Zyklon B., da den er langsomt virkende og langsom om at “koge af”, og så er den højeksplosiv.

Gaskamrene i Auschwitz var ikke tætte, de var ikke opvarmede, hvilket ville betyde, at gassen vil blive til fugt på væggene og dermed dødelige for alle i flere år.

Desuden var der afløb ud derfra, hvor gassen ville blive fordelt i hele lejren og på sigt dræbe alle der.

Gaskamrene var direkte i rummet ved siden af krematoriet, og da disse rum ikke var tætnet for udslip, ville gassen nå ovnen og det hele eksplodere.

Krematorierne
Et moderne krematorium kan kun brænde tre lig om dagen. De brændes ved 1093,3 grader og igen ved 871,1 grader. Ifølge krematorieeksperter findes der ikke et, der kan fungere konstant, dag og nat. Det kan ikke lade sig gøre.

Forholdene i Birkenau ville have en temperatur på 760 grader max.

Preussisk blå

Zyklon B sætter spor i væggene med blå streger. Man fandt en mængde svarende til, at bygningerne på et tidspunkt var blevet afluset. Aflusningskammeret blev brugt til at afluse genstande og tøj.

Det siges, at ovnene lå i kælderen, under 6 meter nede. Men Birkenau ligger på en mosegrund, og grundvandet er helt op til to meter under jorden. Det er fysisk umuligt at grave 6 meter ned, uden at det hele oversvømmes på kort tid.

Gaskammeret er 9 meter x 3, hvilket giver plads til 94 personer. Historien beretter om hold på 600 ad gangen.

Grundet temperaturen ville en gasning vare i 16 timer pr. gang.

Elevatoren fra kælderen kan rumme et lig samt en transportør.

Zyklon B-giften er indkapslet, og denne kapsel opløses meget langsomt. Det er derfor, at luften skal opvarmes, så kapslen hurtigt opløses. Sker dette ikke, er den længe om at virke.

I aflusningskammeret var der opvarmningsfaciliteter og udluftningsfaciliteter. Intet af dette var tilstede i gaskammeret.

Preussisk blå er et så stærkt grundmateriale, at det, når det først har sat sig, aldrig kan nedbrydes igen, uanset hvad det udsættes for.

Ifølge fortællingen var Zyklon B brugt i gaskammeret i langt større grad end i aflusningskammeret. Derfor må man formode, at den største mængde ville findes i gaskammeret. Det er faktuelt omvendt.

Gaskammer var en normal term for aflusningskamre

Ordet gaskammer blev brugt alle steder og var en normal term for aflusningskamre

Forestiller man sig 600 mennesker i dødsangst lukket inde i et rum låst med en simpel lås (og vinduer uden tremmer i Majdanek), uden at en eneste risikerer at bryde ud og tage chancen?

Dørene i krematoriet med forbindelse til gaskammeret kan åbne begge veje. Det er svært at tro, at et par stærke mænd i panik ikke kan bryde en sådan op.

Ifølge vidner er gassen så giftig, at alle dør inden for ti minutter. Hvis det er tilfældet, hvorfor dør den person, der smider gassen ind så ikke?
Når vi ved. at kapslen er længe om at opløses, hvordan kan det så virke så hurtigt, når det blot smides ind i beholderen gennem et hul og ikke spredes ud og opvarmes?

De såkaldte åbninger i taget findes der intet bevis for har eksisteret.

Der er intet bevis for, at der var udluftning i nogen af gaskamrene.

Da vi ved, at giften sætter sig som fugt, vil den således også sætte sig som fugt på de døde. Dvs. at de, der henter ligene, rører ved giften og derefter dør langsomt.

Der er intet der fortæller om dragter samt handsker, heller ikke i de efterfølgende vidneudsagn. Dette vil yderlige bringe SS-vagternes liv i fare.

Ovnene

Da tyskerne skrev alt ned, har de således omhyggeligt noteret brugen af kul til ovnene ned. Der bruges 20 kilo pr. lig svarende til 51.625 lig med 1,032.5 tons kul på en periode af 21 måneder. Dette nummer svarer til de noterede dødsfald i lejren. Intet herudover er noteret.

Det er forfatterens opfattelse, at billederne af lig i bunker og de allieredes billeder af massegrave stammer fra et tyfusudbrud i en tid, hvor det daværende eneste krematoriums skorsten var under renovation. Man brændte og nedgravede de døde for at forhindre smitte.

Efterfølgende lavede man flere ovne i Birkenau og gravede de døde op igen og brændte dem for at undgå spredning til grundvandet. Brugen af kul viser, at de nye ovne blev benyttet i et meget lille omfang herefter.

Intet vidne efterfølgende er nogensinde blevet stillet kritiske spørgsmål overhovedet. Vidner, der engang har udtalt sig, har ikke siden villet udtale sig

Flere officielle fortællinger modsiger sig selv, bl.a. om hvordan gassen blev anbragt i gaskammeret i Dachau.

Gaskammeret i Dachau viser alle tegn på at være et bruserum med vandtilførsel mm.

***

Sikrer

Del artiklen her: