HEDEGAARD CITERER: GLÆD DIG IKKE TIL DEN NYE VERDENSORDEN

NWOagenda
Del artiklen her:

Af Lars Hedegaard.

Min ven, Philip Brandt, har skrevet et tankevækkende indlæg, som jeg tillader mig at viderebringe. Det har ikke overraskende fremkaldt et ustyrligt raseri blandt en flok hårdnakkede ignoranter, der hverken vil se eller høre.

Jeg ved ikke, om den nye verdensorden kan kaldes fascistisk (som det er kommet på mode), for fascisterne var nationalister, mens vore nye herrer er globalister. Bortset fra det, er jeg helt enig i synspunktet, at hele hurlumhejet med “klima” og “verdensmål” har til formål at omfordele verdens rigdomme fra de fattige (som ikke må eje noget) til de rigeste, som vil eje alt, reducere den jævne befolkning til livegne og eliminere folkestyret.

Uanset, hvad vi vælger at kalde det nye samfundssystem, bliver det ikke kønt at se på. Verdensmåls-propagandisternes og klimasvindlernes mål er et verdensdiktatur, hvis lige vi aldrig har kendt.

Her er Philips tekst:

YOU WILL OWN NOTHING AND BE HAPPY

Ovre i FN har de opfundet noget de kalder “Agenda 2030”, som de skamsælger til de troskyldige masser med honningtale om “17 verdensmål”, lighed, bæredygtighed, tryghed samt en vis herre og hans pumpestok.

I virkeligheden handler det om fascisme på steroider, som har til formål endegyldigt at flytte al økonomisk magt og frihed fra almindelige borgere og tidligere suveræne nationer til en lille, iskold global politisk elite. Godt bakket op af korrupte organisationer som WEF, WHO, Bilderberg, Trilateral Commission, Club of Rome, etc.

For at opfylde disse globalisters våde drøm om en spritny verdensorden (“New World Order”) – og ultimativt en egentlig verdensregering, som meget snart endegyldigt vil centralisere al magt på ganske få, ekstremt magtfulde hænder – er det naturligvis nødvendigt at opfinde nogle gode grunde til at folket skal opgive deres borgerrettigheder frivilligt, “for deres eget og planetens bedste”.

Frygt er som bekendt en rigtig god motivator for at drive undersåtterne i den ønskede retning, hvad enten det drejer sig om frygt for sygdom, krig, død eller andre katastrofer, som frit og ukritisk udlægges af velbetalte og systemloyale “eksperter” 24/7 i samtlige statsdrevne propagandamedier.

En af tidens største, superhypede frygtmotivatorer er således den frit opfundne og komplet uvidenskabelige myte om en nært forestående klimakatastrofe, hvis vi ikke gør vores yderste for at eliminere udledning af det for planeten hidtil livsvigtige CO2 i atmosfæren. Derfor skal økonomien smadres ved lovbestemt klimaaflad, landbruget nedlægges, virksomheder brandbeskattes, privatbilismen og den frie bevægelighed afskaffes og pøblen tvinges til at æde insekter og laboratoriedyrkede køderstatninger.

Det seneste påfund er, at erklære en stor del af boligmassen for CO2-fjendtlig, hvorfor EU for nylig har dikteret, at en meget stor mængde boliger skal udfases og eksproprieres i nær fremtid, i klimaets hellige navn. Hvis planerne gennemtvinges vil en stor del af vores lokalsamfund snart være nedlagt og beboerne stuvet sammen i fagre nye 15-minute “smart cities” med begrænset bevægelighed og overvågning 24/7 – alt sammen for planetens bedste og for vores egen trygheds skyld, naturligvis…

Mens der stadig er tid, er det nok på høje tid at indse dette:

Grundloven er for længst død og mere end 80% af vores lovgivning overdraget til et ikke-valgt, teknokratisk tyranni nede i EU. Vores joke af et folketing er reduceret til et rent administrativt skuespil, som alene lystrer globalisternes diktat, frem for at arbejde for folket og nationen.

Vores nationale selvstændighed og umistelige borgerrettigheder er de facto en by i, nå ja, Ukraine. Vi ledes af en samling korrupte landsforrædere – og hovedparten af vores medborgere finder sig gladeligt i det. Det er desværre de sørgelige kendsgerninger.

Hvad skal der egentlig til, før folk vågner op?

https://via.ritzau.dk/…/eu-kommissionen-slut-med-at

Del artiklen her: