FORSKNING: “MODERATE” ISLAMISKE GRUPPER SKABER FLERE TERRORISTER END DE RADIKALE

120 Shares

(Foto: Soldater belgiske gader. Belgien har et stort antal “moderate” moskeer)

Et flertal af terrorister kommer fra såkaldte “moderate” miljøer, særligt ungdoms- og studenterorganisationer nævnes som en risikofaktor.

Der er ingen grund til at tro, at såkaldte moderate islamiske moskeer og organisationer ikke er en trussel imod samfundet.

Ny forskning viser faktisk, over lidt over halvdelen af terrorister kom fra moskeer og foreninger, som var ikke-voldelige.

“51 procent af de terrorister, som indgik i forskningsprojektet, havde tilknytning til islamiske grupper, der betegnes som ikke-voldelige”, herunder islamiske“foreninger ungdomsforeninger og studenterorganisationer.”

Rapporten MILESTONES TO MILITANCY What the lives of 100 jihadis tell us about a global movement, som er udgivet af Tony Blair Faith Foundation, bør således vække politisk årvågenhed.

[sociallocker]

Hvis moderat islam producerer så mange terrorister, er det så ikke relevant at spørge, om det overhovedet giver mening at tale om “moderat islam”?

Og når både fundamentalistisk og “moderat” islam producerer terrorister, er der så en rød tråd igennem alle typer af islam, som opfordrer til vold? Og undlader de mange islamiske ungdoms- og studenterforeninger i virkeligheden at frasige sig de hundredevis af opfordringer til vold og terror, som findes i Koranen og sunna?

NewSpeek afslørede fornyligt, hvordan den radikale ungdomsorganisation Muslim Student Association (MSA) låner skatteyderbetalte lokaler på Københavns Universitet. Her kunne både universitetets ledelse og Statsforvaltningen, som er den myndighed er har tilsynspligten med offentlige institutioner ift. hvorvidt de samarbejder med anti-demokratiske organisationer (herunder jf. Folkeoplysningsloven), vise større nysgerrighed.

[/sociallocker]

120 Shares

Comments

comments