FORSKNING: 170 MOSKEER OG 300.000 MUSLIMER I DANMARK

Moske Rovsingegade Københavns Stormoské wiki
(Foto: Moskeen på Rovsingegade i København, der er sponsoreret af det islamistiske styre i Qatar)
Del artiklen her:

Ny kortlægning af islam i Danmark viser enorm stigning i antallet af islam og dens følgere.

Et forskningsprojekt under Aarhus Universitet af forsker Lene Kühle har undersøgt antallet af moskeer i Danmark. Det viser sig, at antallet af moskeer i Danmark – i en tid, hvor stadig flere kirker lukker – de seneste 10 år er steget fra 115 til 170. Det er en stigning på 67 procent.

Det vurderes, at antallet af muslimer i Danmark i samme periode er steget fra 200.000 til 300.000. Det er en stigning på 50 procent på blot 10 år. Antallet af moskeer vokser altså hurtigere end antallet af muslimer, hvilket kan tolkes som et tegn på stigende religiøs interesse blandt indvandrere og efterkommere.

Læs også: PISK OG STENING: SÅ BRUTAL ER DEN TYRKISKE ORGANISATION BAG STORT MOSKÉ-FREMSTØD I DANMARK

“Man kan se, at moskeerne er spredt ud over landet endnu mere, end vi så tidligere. Når en lille by som Skælskør har en moské, siger det noget om, i hvor forskellige kontekster, de fungerer. Og jo flere moskéer der er, jo nemmere er det jo at smutte forbi til den daglige bøn,” siger Lene Kühle til Berlingske.

I moskeerne udbredes de islamiske skrifter, Koranens (Allahs åbenbaringer) og haditherne (Muhammeds sædvaner), der påbyder muslimer at angribe vantro.

Den danske forsker Tina Magaard har har sammen med et hold af assistenter analyseret teksterne hos de 10 største religioner i verden for at se, om de skulle have opfordringer til vold. Forskernes konklusion er klar:

Læs også: KOMMUNE UNDERSØGTE IKKE BAGMÆND FOR FORBINDELSER TIL STENINGS-ORGANISATION FØR MOSKÉ-GODKENDELSE

“Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp. Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,” siger Tina Magaard, som sammen med sit hold af assistenter fandt “hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende” i de islamiske skrifter.

Et eksempel er Koranens 47:4, der bl.a. beordrer muslimer til at halshugge vantro: “Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter!”

Læs også: MINISTER ADVARER OM FARLIGE IMAMER: FOLKESKOLER SKAL UNDERSØGE MOSKEER FØR KLASSEBESØG

Del artiklen her: