FORDUMMER DEN GLOBALISTISKE ’ELITE’ BEVIDST FOLK? NOGET KUNNE TYDE PÅ DET…

AgentsProvocateurs
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Jeg blev opmærksom på denne artikel The Deliberate Dumbing Down of America: 7 Ways the Ruling Elite Are Making Us Dumber [’Den bevidste fordummelse af Amerika: 7 måder den herskende elite gør os dummere på’] i et bidrag af Erik Refner.  

I første omgang skimmede jeg kun artiklen, i anden gik det op for mig, at det faktisk er såre vigtige informationer, der gemmer sig i den pågældende kommentar. Følgende illustration, der optræder i teksten, anslår samme tema:  

NoamChomsky

Noam Chomsky har i øvrigt tidligere demonstreret, at han går op imod mainstream, bl.a. i ’TRE OPLYSENDE CITATER OM KRIGEN I UKRAINE’:  

“It’s quite interesting that in American discourse, it is almost obligatory to refer to the invasion as the ‘unprovoked invasion of Ukraine’. Look it up on Google, you will find hundreds of thousands of hits. Of course, it was provoked. Otherwise they wouldn’t refer to it all the time as an unprovoked invasion.” 

*** 

Den bevidste fordummelse af Amerika
Her følger de 7 hovedpunkter i artiklen ’Den bevidste fordummelse af Amerika: 7 måder den herskende elite gør os dummere på’ skrevet af Paul A. Philips. 

Introduktionen lyder: 

If you want to hijack a planet, what could be a better way of doing it than by controlling the populace without them ever knowing? Unaware that anything’s going on, the populace would never revolt.
[Hvis man ønsker at bemægtige sig en planet – hvilken bedre vej end at kontrollere befolkningerne uden deres vidende? Ikke-vidende om hvad der foregår, vil folk aldrig gøre oprør.]
Such is the nature of our world’s hijack by the invisible enemy — the ruling ‘elite’ and their silent war on humanity. 

In this gross deception, the elite’s carefully orchestrated plans have two distinct purposes. The first purpose is to deceive the populace into believing that their manufactured lies — psy-ops, falsehoods, distortions, manipulations — are real. To prevent any of this from being found out, a number of deceptions and distractions have been manufactured to take the populaces’ attention elsewhere. The second is to advance their agenda for total global domination with minimal resistance, because the populace don’t know that they’ve been deceived by the first purpose.

A minority, such as those of us frequenting the alternative media, do indeed know this, but as a safeguard to prevent the ‘sleeping masses’ from waking up in numbers and causing a revolt, the ruling elite are systematically working to make our society on the whole, dumber!

Here are 7 disturbing examples showing how this is happening, and what you can do about it 

  1. Increased Toxins 

 (…) 

  1. More Mind-Altering Drugs 

(…) 

  1. Psychiatry and the ‘Mental Disorder’ Diagnosis fraud

(…) 

  1. Toxic Food

(…)

  1. ‘Common Core’ Education 

(…)  

    6. The Suppression of Free Speech

 

7. The Mainstream Media [statsstøttede medier / corporate media] 

Finally…

Although this article is by no means a complete A-Z, these 7 examples clearly show how the ruling elite are systematically working to make our society dumber.

Those who genuinely care to see these things as they are know: if we are going to reclaim our minds, we have no other choice than to take the necessary opposing action.

We Are Change: The Deliberate Dumbing Down of America

I slutningen af artiklen optræder en video, som er værd at lytte til: Hvornår og hvordan begyndte den bevidste fordummelse i USA?   

*** 

Man skal ikke have en grad i atomfysik for at kunne overføre beskrivelsen af amerikanske tilstande til danske. 

Forleden hørte jeg, at man i 1. klasse i det danske skolesystem underviser eleverne i FN’s verdensmål. De små mennesker bliver manipuleret og indoktrineret fra dag 1 i vores institutioner (vuggestuer, børnehaver, skoler). 

Måtte flere snart begynde at vågne op – og organisere hjemmeskoling af deres børn!  

Del artiklen her: