FINGRENE VÆK!

(Foto: Svenskere danser ved midsommer)
Del artiklen her:

I Sverige altså…

Kommentar af Ole Hasselbalch, juraprofessor

I Sverige sker der så meget mærkeligt. For nylig har indflydelsesrige kredse i den svenske kirke villet afskaffe Vorherre, fordi navnet er kønsdiskriminerende. Det seneste påhit er, at man skal kunne dømmes for såkaldt uagtsom voldtægt.

Det bliver således forbudt at have sex med en person, der ikke udtrykkeligt har sagt ja eller på anden måde har udtrykt, at han eller hun er indforstået.

Hvordan det lader sig bevise, hvad der er foregået dunkle steder ud på de små timer, og hvad af det foregåede, der er strafbart, vil vise sig i domstolspraksis.

Det fremgår således ikke helt, hvornår man risikerer at famle sig ind i denne form for kriminalitet. Men for at undgå, at det i forvejen af tilvandrede arabere overbelastede svenske domstols- og fængselssystem kommer til at tage sig af unødigt mange gerningsmænd/kvinder/andet med mulig utilsigtet voldtægt på samvittigheden, kan vi foreslå vort svenske broderfolk/søsterfolk/kønsløse folk at afklare tingene i tide ved brug af en blanket.

Denne kan udformes således:

Samtykkeerklæring til ønsket seksuel aktivitet

Jeg undertegnede … (fulde navn, adresse og fødselsdato) , der er mand/kvinde/begge dele/ved ikke (det ikke gældende udstreges), accepterer herved følgende aktiviteter med medundertegnede … (fulde navn, adresse og fødselsdato) … , der er mand/kvinde/begge dele/ved ikke (det ikke gældende udstreges). Sæt kryds:

… Almindelig hygge og samtale uden berøring

… Vebale antydninger … (grovhedsgrad anføres)

… Kysseri(sted/er på kroppen anføres) …

… Råhygge med nærgående famleri (sted/er på kroppen anføres) …

… Klask i … (legemsdel og antal anføres) … med … (evt. redskab, alternativt flad hånd anføres)

… Videregående sex accepteres … (art og varighed anføres)

… Det virkeligt uartige accepteres, dog med følgende tidsbegrænsning …

Jeg erklærer i øvrigt at være myndig og ved mine sansers fulde brug.

Min underskrift er gældende for i dag/denne uge/ denne måned/ følgende tidsrum/ ubegrænset i tid (det ikke ønskede udstreges).

Underskrift og dato …………………………………………………………………….

Underskrift og dato …………………………………………………………………….

Vejledning:

Husk at verificere den anden parts identitet med billedlegitimation (pas, kørekort el. lign.)

Husk at udfylde ny blanket, såfremt aktiviteten udvikler sig ud over det på blanketten anførte.

Husk ved gruppesex at udfylde en blanket for hver partner.

Husk at medtage blanketten i to eksemplarer til udfyldning ved julefrokoster og andre særlige lejligheder. NB! Udfyldning skal her ske, inden der indtræder en sådan grad af beruselse, at bekræftelsen mht. sansernes fulde brug ikke mere kan anses gyldig.

Husk at udfylde blanketten samtidig med vielsesattesten.

Erklæringen er unødvendig til almindelige kram af slægtninge i ret op- og nedadstigende linje samt af venner og veninder med over 20 års anciennitet, forudsat at bagdelen og for kvinders vedkommende også forsiden ikke berøres.

Husk af hensyn til en evt. senere presseomtale at opbevare blanketten på et sikkert sted, f.eks. i bankboks, i ubegrænset tid eller i det mindste indtil udløbet af straffelovens forældelsesfrist.

Del artiklen her: