‘EUTANASI’ I PANDEMIEN?

Campbell
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Apropos ‘godartede hensigter’ omtalt her: Dr. Campbell har i to videoer afsløret, at hospitalerne i UK, som del af coronaresponsen, fra myndighederne fik udleveret en behandlingsprotokol, som synes intentionelt at være designet til at skulle koste patienter livet.
Overskriften på denne første video lyder: Eutanasi i pandemien? Eutanasi betyder aktiv dødshjælp, men altså ikke den slags, hvor patienten selv ønsker “hjælpen”.

Begrebet dækker den slags “hjælp”, som blev givet til handicappede i 30’ernes Tyskland!!!

Og her er den anden video af dr. Campbell.

Del artiklen her: