DEN STORE FORTÆLLING OM COVID19 BEDRAGERIET – HVORDAN MAN KICK-STARTEDE FRYGTEN OG HYSTERIET

Covid-19
Del artiklen her:

Af Michael Bryant   – oversat af Ole Gerstrøm.

[Artiklen er lang, men uhyre informativ og nu på dansk. NewSpeek har indsat et par ekstra mellemrubrikker for at lette læsningen på skærmen]

ITALIEN 2020: INDE I COVIDS GROUND ZERO

På treårsdagen for at WHO erklærede “Covid” for en “pandemi”, tager vi et detaljeret kig på, hvordan Italien leverede den perfekte platform til at skabe og derefter sprede Covid-fortællingen.

For tre år siden gik den vestlige verden i stå. Den officielle Covid-19-fortælling skildrede en mærkelig pludselig superspredende, dødbringende end influenzavirus, der stammer fra Kina, der landede i Norditalien.

Den 20. februar 2020 blev det første påståede tilfælde af Covid-19 opdaget i Vesten i Lombardiet byen Codogno, Italien. Senere samme dag rapporterede den italienske regering deres første “Covid-19 død.”

Dramatiske medierapporter fra Norditalien blev hamret ind i og på den vestlige psyke, hvilket gav indtryk af, at der var en mystisk “superspredende” og “superdødelig” ny virus, der galoperede over regionen og inficerede og dræbte snesevis af mennesker.

Rystende rapporter fra Bergamo

Rystende rapporter fra Bergamo, en by i den alpine Lombardiet-region i Norditalien, TALTE OM KISTER STABLET HØJT, “covid-relaterede dødsfald, der vokser ubarmhjertigt” og det alarmerende behov for militær assistance til at fjerne den DYSTRE MÆNGDE DØDE KROPPE, DER HOBER SIG OP.

I begyndelsen af marts 2020 rapporterede hospitaler i Norditalien om en “tsunami af dødsfald” på grund af Covid-krisen og overfyldte forhold på grund af “bekæmpelse af coronavirusudbruddet”, som pressede hospitaler og personale til bristepunktet, da læger “stod med døde fra morgen til aften.”

Ved hjælp af hele statsmaskineriet begyndte den italienske premierminister Giuseppe Conte at udstede et rullende sæt regeringsdekreter, der kulminerede med, at Italien blev det første land i verden til at gennemføre en national lockdown. Disse mandater ville sætte scenen for lockdowns i hele den vestlige verden.

Tre år senere

Tre år senere afslører en omfattende evaluering af historien om den påståede italienske medicinske nødsituation i foråret 2020 en fortælling om Norditaliens foruroligende epidemiologiske historie, MASSEMEDIEMANIPULATION og VILDLEDENDE RAPPORTERING, der bruges til at skabe ILLUSIONEN OM EN NY EPIDEMI.

En lang række spørgsmål og UOVERENSSTEMMELSER omkring den italienske historie dukkede snart op. At tilskrive dette mærkelige sæt konvergerende omstændigheder til en viral begivenhed anstrengt godtroenhed.

Var disse overfyldte forhold på italienske hospitaler virkelig resultatet af et unikt viralt patogen, eller var der andre årsagsfaktorer?

Var disse unormale stigninger i antallet af overdrevne dødsfald i Norditalien beviseligt forårsaget af ankomsten og spredningen af en ny dødelig virus?

Hvordan var det, at denne virus spredte sig over tusinder af kilometer inden for få dage og toppede samtidigt på udvalgte steder?

Hvordan var det, at denne virus var i stand til at sprede sig så hurtigt over tusinder af kilometer og toppede på samme tid på de udvalgte steder, men alligevel ikke var smitsom nok til at sprede sig til nærliggende steder?

HVORDAN VAR DET, AT DENNE VIRUS VENTEDE PÅ ET REGERINGSDEKRET OG FØRST DEREFTER BEGYNDTE AT SKABE OVERSKYDENDE DØD?

Hvordan var det muligt, at alle lande i Vesten og videre vedtog lignende “sundhedsforanstaltninger” som udført i Italien, praktisk talt “NATTEN OVER”, foranstaltninger, der lignede en de facto politistat snarere end medicinske initiativer?

Hvorfor Italien? Djævelen er i detaljerne

Hvorfor Italien?

En kort tidslinje over rækken af begivenheder, som de udfoldede sig i Norditalien i foråret 2020:

31. januar 2020 – Det italienske ministerråd erklærer en 6-måneders national nødsituation, der overdrager koordineringen af COVID-19-nødberedskabet til lederen af civilbeskyttelsesafdelingen efter påvisning af de to første COVID-19-positive mennesker i Rom – to kinesiske turister, der rejser fra Wuhan;

20. februar 2020 – Første Covid-19-tilfælde af italiensk statsborger diagnosticeret i Codogno. 78-årige Adriano Trevisan, en pensioneret murer fra landsbyen Vo’ Euganeo nær Padova i Veneto-regionen, blev det første Covid-dødsfald af en europæer, der blev registreret. Den afdøde testede positivt for virussen og døde på hospitalet, mens han blev behandlet for LUNGEBETÆNDELSE.

23. februar 2020 – Den italienske regering indfører de første bevægelses- og adgangs- / udgangsbegrænsninger omkring hotspots, kendt som ‘lockdown røde zoner.’ Samme dag udstedte det italienske sundhedsministerium PCR-testvejledning til 31 laboratorier i hele Italien. Sagerne stiger.

25. februar 2020 – Yderligere restriktive foranstaltninger indført i hele Italien.

27. februar 2020 – Et nationalt overvågningssystem, koordineret af ISS (National Institute of Health) oprettes for at overvåge indsamling og indsamling af daglige data.

1. marts 2020 – Oprettelse af ‘lockdown røde zoner’ udvides.

4. marts 2020 – Landsdækkende lukning af skoler og universiteter erklæres i Italien.

8. marts 2020 – Dekret fra præsidenten for Ministerrådet udvider restriktionerne til hele Lombardiet og store områder i Norditalien.

9. marts 2020 – Italiens regering under premierminister Giuseppe Conte udvider nedlukningen til hele Italien og begrænser befolkningens bevægelse undtagen nødvendighed, arbejde og sundhedsmæssige omstændigheder.

11. marts 2020 – Verdenssundhedsorganisationen erklærer udbruddet af ny coronavirus (COVID-19) for en global pandemi. Italien erklærer lukning af alle restauranter, pubber, teatre og sociale aktiviteter.

18. marts 2020 – Den Europæiske Centralbank annoncerer et enormt pengeudskrivningsprogram for at holde det finansielle system i gang. 750 milliarder euro i redningspakke givet til den finansielle sektor for at bekæmpe “coronavirus-krakket”.

22. marts 2020 – Ophør af alle ikke-væsentlige produktive aktiviteter, FULDSTÆNDIG NEDLUKNING, FABRIKKER LUKKES, OG AL IKKE-VÆSENTLIG PRODUKTION STOPPES I HELE ITALIEN.

25. marts 2020 – Yderligere begrænsninger pålagt folks bevægelser undtagen af væsentlige årsager (f.eks. Arbejde, sundhed og få forsyninger).

27. marts 2020 – Peak i antallet af daglige Covid-dødsfald i Italien.

9. april 2020 – ‘Liquidità’ dekret træder i fuld kraft, herunder midlertidige foranstaltninger for at lette adgangen til lån, støtte forretningskontinuitet og virksomhedslikviditet og foranstaltninger til støtte for eksport, internationalisering og erhvervsinvesteringer.

4. maj 2020 – Genåbning af de fleste fabrikker og forskellige engrosvirksomheder inden for forudindstillede sundhedssikkerhedsprotokoller.

Mens en sådan kronologi kan tjene til at genopfriske vores hukommelse og give en sammenhængende forståelse af rækkefølgen af begivenheder, er det ikke en erstatning for ægte historie.

Som de siger – djævelen er i detaljerne.

Detaljerne starter med massive forureningsproblemer

Detaljerne i Norditalien starter med massive forureningsproblemer og de ledsagende langvarige kroniske helbredstilstande, der har plaget regionen i årevis.

FORURENING OG KRONISK SYGDOM

Hverdagen i Lombardiet-regionen er plaget af farlige levevilkår og sundhedsmæssige udfordringer – talrige akutte sundhedsproblemer, som en aldrende befolkning står over for, er blevet dokumenteret i lang tid.

Po-floddalen i Norditalien nævnes som den dårligste luftkvalitet i hele Europa. Luftkvaliteten i regionen er blevet forværret i mange år. Byerne i Po-floddalen nævnes som havende de højeste dødelighedsbyrder forbundet med luftforurening i hele Europa.

Sammen med den store mængde forurenende stoffer er Po-floddalen kendt for sine unikke egenskaber ved lav vind og langvarige episoder med klimatiske inversioner, der gør den til en holdingtank for luftforurening.

Lancet Planetary Health-rapporten fra januar 2021 estimerede dødsrater forbundet med fine partikler og nitrogendioxidforurening i 1000 europæiske byer.
Brescia og Bergamo i Lombardiet-regionen havde den sygelige ære at have den højeste dødelighed fra fine partikler i Europa.
To andre norditalienske byer, Vicenza og Saronno placeret henholdsvis fjerde og ottende, på listen over top ti byer i denne kategori.

Disse placeringer svarer nøjagtigt til de højeste tilfælde af øvre luftvejsinfektioner, der forekommer i Norditalien som rapporteret i den officielle pandemifortælling.

Igangværende og accelererende “epidemier” af idiopatisk lungefibrose (en alvorlig og progressiv lungesygdom), interstitiel lungesygdom og høje satser for bronchial og lungekræft var signaturepidemiologiske træk ved Norditalien LÆNGE FØR EN PÅSTÅET VIRUS VOVEDE SIG IND PÅ SCENEN.

I Lombardiet-regionen er der også et vedvarende asbestproblem som følge af erhvervsmæssig eksponering for asbest i 1960’erne og 1970’erne. En undersøgelse fra 2016, “Incidence of mesotheliom in Lombardy, Italy: exposure to asbestos, time patterns and future projections”, forudsagde en stigning i malignt mesotheliom (MM), en aggressiv og dødelig form for kræft, der primært påvirker foringerne i brystet og maven.

Denne undersøgelse dokumenterede en høj byrde af MM hos begge køn i Lombardiet, hvilket afspejler omfattende erhvervsmæssig (hovedsagelig hos mænd) og ikke-erhvervsmæssig (hovedsageligt hos kvinder) eksponering for asbest tidligere. Incidensraterne er stadig stigende; en nedgang i forekomsten af MM forventes at forekomme efter 2019.”

En yderligere undersøgelse, “Undersøgelse af influenzaens indvirkning på overdødelighed i alle aldre i Italien i de seneste sæsoner (sæsonerne 2013/14–2016/17)”, afslører, at dødsraterne på grund af den almindelige influenza er steget markant i løbet af det sidste årti. Denne undersøgelse beskrev en næsten firedobling af influenzadødeligheden i den dækkede periode. I sæsonen 2016/17 steg det samlede antal til 24.981 overskydende dødsfald, der kan tilskrives influenzaepidemier.

Tilføjelse til de igangværende problemer med luftforurening er beboere i Po-floddalen plaget af høje niveauer af industriel husdyrsudstrømning i floder og bifloder.

Lombardiet-regionen skaber enorme mængder animalsk affald, da den producerer mere end 40 procent af Italiens mælkeproduktion, mens over halvdelen af Italiens svineproduktion ligger i Po-floddalen.

Forgiftet jord og tung industriel aktivitet

I hele Italien har problemer med forgiftet jord forårsaget af tidligere og nuværende industrielle aktiviteter og ulykker plaget landet og dets befolkning.

Tung industriel aktivitet og tidligere industriforgiftninger i Norditalien rammer regionen med endnu en masse giftige eksponeringer.

I 1976 oplevede Seveso, Italien, “en af de værste arbejdsulykker i det sidste århundrede”. Seveso-katastrofen opstod i en kemisk fabrik 12 miles nord for Milano i Lombardiet-regionen i Italien. Det resulterede i den højeste kendte eksponering for 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) i boligområder i historien og blev et “vidnesbyrd om de varige virkninger af dioxin.”

Dioxin er et kendt kræftfremkaldende middel, og mange mennesker, der boede i og omkring Seveso på det tidspunkt, ville have øget risiko for kræft senere i livet. En person, der fyldte 20 år i 1976, ville nu være i 60’erne i Covid-æraen.

Dette er i overensstemmelse med, hvad der er blevet bredt rapporteret blandt Nembro-mænd, hvor kræft er den største dødsårsag i denne demografiske og lungekræft er den mest almindelige form for kræft.

SPAREFORANSTALTNINGER OG SUNDHEDSINFRASTRUKTUR

Oven i de afgrundsdybe miljøforhold, som befolkningen i Norditalien står over for, er nedskæringer i de sidste to årtier, som har decimeret de italienske offentlige tjenester og alvorligt reduceret sundhedsressourcerne.

Når man undersøger tilstanden på hospitalerne i Norditalien, længe før “pandemien”, begynder et mønster at dukke op.

En gennemgang fra 2019 af den aktuelle tilstand af italienske hospitaler, “Sundhed og hospitaler i Italien. 17. årsrapport”, bemærkede en “betydelig stigning i 2019 af personer på ventelister og i længere tid sammenlignet med den allerede problematiske situation i 2018” og en “udtalt forringelse i løbet af de sidste 5 år af” forbindelsen ” -systemerne mellem almen medicin og hospitaler og mellem disse og post-hospitalsindlæggelsestjenester (rehabilitering, langtidspleje, plejehjem og hjemmepleje).”

Den ladede atmosfære og den deraf følgende ildstorm skabt af en udbasuneret “viral invasion” afslørede brutalt virkningerne af 20 års nedskæringer på det nationale sundhedssystem.

En Oxfam-rapport fra 2013 om virkningerne af spareforanstaltninger, “THE TRUE COST OF AUSTERITY AND INEQUALITY Italy Case Study” fremhævede nedgangen i det italienske sundhedsvæsen.

Rapporten bemærkede, at Italien i 2000 var 2. i verden for sundhedsdækning. Rapporterne citerede, at i 2011 på grund af årlige fald i sundhedsudgifterne “erklærede mere end ni millioner mennesker, at de ikke kunne få adgang til nogle sundhedsydelser af økonomiske årsager.”

Yderligere nedskæringer forstørrede en allerede ustabil situation. I perioden 2010-19 led det italienske nationale sundhedsvæsen økonomiske nedskæringer på mere end 37 milliarder euro, da det oplevede en progressiv privatisering af sundhedsydelser. De offentlige udgifter til sundhedspleje, der faldt i årevis, faldt til en sats under, hvad WHO anså for at være i stand til at tilbyde grundlæggende sundhedspleje.

Omfattende nedskæringer

Disse omfattende nedskæringer havde også alvorlige konsekvenser for sundhedspersonalet og tilgængelige hospitalssenge og -udstyr, hvilket effektivt hæmmede plejefaciliteternes evne til effektivt at behandle patienter.

I perioden fra 2009 til 2017 blev 5,2 procent af sundhedspersonalet skåret ned. I de sidste 10 år er 70.000 senge gået tabt. På akutmedicinske afdelinger faldt sengetilgængeligheden fra 922 pr. 100.000 indbyggere i 1980 til 262 pr. 100.000.

Data fra 2020 viser i alt 5.179 senge på intensivafdelinger (ca. 8,9 senge pr. 100.000) for hele Italien, en befolkning på lidt over 60 millioner i 2020.

På regelmæssigt operationelt niveau i 2020 havde de 74 Lombardiet-hospitaler, der betjener en befolkning på 10 millioner, ca. 720 Intensiv-senge, hvoraf op til 90% normalt var optaget om vinteren.

Den 10. marts 2020 var der 877 mennesker indlagt på intensivafdelinger, enheder i Lombardiet var mættede, og anmodninger om at overføre patienter til andre regioner var udbredt.

Nettoeffekten af disse radikale nedskæringer i hospitalsinfrastruktur og -tjenester i forbindelse med covid-hysteriet var forudsigelig; i årevis har italienske ICU-læger rapporteret, at influenzaudbrud får intensivafdelinger til at fylde op, som det var tilfældet over hele verden.

DEN BRØLENDE TAVSHED FRA MEDIERNE OM DISSE UBELEJLIGE FAKTA HOLDT OFFENTLIGHEDEN I UVIDENHED om realiteterne i det smuldrende italienske sundhedssystem.

Kun “virussen”.

I lyset af disse data er det ikke overraskende, at personer med rutinemæssige og for det meste reversible sæsonbetonede luftvejsinfektioner, når de først er indlagt på hospitaler, muligvis ikke behandles korrekt eller med succes.

IATROGENE DØDSFALD/HOSPITALSPROTOKOLLER

I foråret 2020 indførte italienske sundhedsembedsmænd hidtil usete sundhedsprotokoller specifikt til Covid.

Disse nye protokoller, herunder tidlig intubation og ledsagende sedation, blev anset for nødvendige for at beskytte læger og sygeplejersker på et tidspunkt, hvor virusbelastningen af det påståede dødelige patogen angiveligt var lavere.

Var disse nye protokoller egnede til behandling af øvre luftvejsproblemer?

Respiratorer, der blæser ilt ind i patienter, hvis lunger svigter, blev hurtigt den accepterede go-to-praksis i hele det italienske hospitalssystem. Læger fremsatte ekstravagante påstande om, at respiratorer var “blevet som guld.”

Anvendelse af ventilatorer indebærer at berolige patienten og placering af et rør i halsen. Lægemidler såsom midazolam, morfinsulfat og propofol anvendes i akkompagnement med denne procedure; lægemidler, der kommer med kontraindikationer og advarsler om bivirkninger, herunder respirationsdepression og åndedrætsstop. MIDAZOLAM og propofol er to lægemidler, der regelmæssigt bruges til at ASSISTERET SELVMORD OG TIL AT AFLIVE INDSATTE PÅ DØDSGANGEN.

Under den første bølge af hysteri i marts 2020 anmodede den italienske regering om og modtog et nødindkøb af MIDAZOLAM fra Tyskland, da deres hospitaler “pludselig havde brug for 3-4 gange den normale mængde af dette lægemiddel.”

Den italienske civilbeskyttelse foretog et hurtigt offentligt indkøb for at sikre yderligere 3800 respiratorer.

Allerede i april 2020 kom afhængigheden af resiratorer under beskydning fra italienske eksperter. Luciano Gattinoni, en verdenskendt italiensk intensivspecialist, foreslog, at “respiratorer blev misbrugt og overbrugt.”

Marco Garrone, en akutlæge på Mauriziano Hospital i Torino, Italien bemærkede: “Vi startede med en one-size-fits-all holdning, som ikke betalte sig,” sagde Garrone om praksis med at sætte patienter på respiratorer med det samme, kun for at se deres forhold forværres. “Nu forsøger vi at forsinke intubation så meget som muligt.”

Selv da nogle sundhedsembedsmænd pressede på for at få flere respiratorer til behandling af coronaviruspatienter, undgik nogle læger at bruge dem.

Usædvanligt høje dødsrater for patienter i respiratorer

Spørgsmål omkring faktiske årsager til “Covid-dødsfald” hos skrøbelige og ældre placeret i respiratorer begyndte at dukke op af den simple grund, at læger bemærkede USÆDVANLIGT HØJE DØDSRATER FOR CORONAVIRUSPATIENTER I RESPIRATORER.

Kunne det være, at det var medicinsk embedsmisbrug og ikke et nyt patogen, der antændte denne fyrtøjskasse på hospitalerne og skabte en feedback-sløjfe af offentlig panik?

Kunne det være, at det, der spredte sig gennem de italienske hospitaler i foråret 2020, var en epidemi af iatrogenese?  (“Iatrogen betegner sygdom og lidelse som er et resultat av en læges uttalelser, undersøgelser eller behandling OG)

Var det muligt, at dødelighedshændelserne i foråret 2020 i Norditalien ikke var en epidemiologisk eller biologisk afvigelse, men resultatet af et hidtil uset sæt administrative mandater fra den italienske regering og folkesundhedsembedsmænd?

NØDFORANSTALTNINGER OG NEDLUKNINGSVIRKNINGER FOR BEFOLKNINGEN

Den italienske regering, folkesundhedsembedsmænd og regionale læger, der proklamerede, at en “ny virus” var landet i Norditalien, insisterede på, at nødforberedelser blev aktiveret for at forberede sig på denne “massive” stigning i C0vid-nitten-patienter. At disse prognoser var spekulationer ved hjælp af lineære modelprognoser, der kom fra læger med interessekonflikter, var af ringe interesse for journalister.

Et progressivt sæt restriktive dekreter, herunder nedlukning af landsbyer og byer, blev hurtigt implementeret. Disse direktiver tjente til yderligere at skræmme og desorientere en allerede panikslagen befolkning.

Borgerne blev bedt om at blive hjemme og fik forbud mod at komme ind i visse områder. Der blev opkrævet bøder for dem, der overtrådte. De fleste butikker og virksomheder blev beordret til at lukke.

Beboere beskrev de forladte gader som surrealistiske og “frygtelige”.

Gårdejer Rosanna Ferrari sagde: “Vi oplever lidt panik. Supermarkeder er blevet stormet siden sidste fredag. Der er køer uden for apoteket. De sagde, at de vil komme, hus til hus, for at indsamle spytprøver i dag.”

Angelo Caperdoni, borgmester i Somaglia, beskrev den alarmerende situation: “Det var svært at begrænse panikken i starten, især da der cirkulerede mange falske nyheder på sociale medier, som folk troede var sande. Der er stadig panik med hensyn til fødevareforsyninger. Mange mennesker tog til Codogno i går for at forsøge at fylde op.”

Franco Stefanoni, borgmester i Fombio, også under lockdown, beskrev den chikanerede scene i militære termer, da han bemærkede, at byens to minimarkeder var blevet “belejret”, da “folk har kørt til supermarkedet for at købe 20 kg pasta eller 30 kg brød.”

Tidligere præsident for Italiens højere sundhedsråd, Roberta Siliquini, gav en mere rimelig forklaring på spændingen: “Vi har fundet positive tilfælde hos mennesker, der sandsynligvis havde få eller ingen symptomer, og som måske har overvundet virussen uden selv at vide det.”

Køligere hoveder, der rådede til ro, blev systematisk begravet under en spærreild af drakoniske regeringsdekreter, fabrikeret hype fra særinteresser og det vedvarende stormløb af medieagitation og vildledende rapportering.

VILDLEDENDE RAPPORTERING

Mainstream nyhedskanaler og sociale mediekanaler sparkede i højt gear og advarede om “bølger af død”, der skar over Norditalien fra en hærgende virus, der skabte overfyldte skadestuer og krævede KONVOJER AF MILITÆRKØRETØJER TIL AT TRANSPORTERE LIG.

TV-BILLEDER AF STABLEDE KISTER I BERGAMO blev katapulteret ud over æteren og rapporteret i lockstep, hvilket skræmte den italienske befolkning og store dele af verden.

En detaljeret inspektion af disse rapporter afslørede, at mediernes frygtmageri stædigt undgik alle rimelige forklaringer, når de ikke direkte løj.

Medierne tav om det faktum, at hospitaler i Milano så sent som i 2018 blev oversvømmet med virale lungeinfektioner. På grund af de førnævnte forureningsproblemer, decimeret sundhedsinfrastruktur og aldrende befolkning er oversvømmede hospitaler blevet et sæsonbestemt træk ved Italiens nationale profil i løbet af de sidste par årtier.

Mainstream-nyheder afholdt sig også fra at nævne virkeligheden af mangel på hospitalsarbejdere og årsagerne til dette. På grund af panikmageri og regeringens planer om grænselukninger flygtede den østeuropæiske arbejdsstyrke af sygeplejersker, der udgør en stor del af arbejdsstyrken i det italienske sundhedsvæsen, hurtigt ud af landet og efterlod hospitaler og plejecentre med skeletbesætninger.

Dette resulterede i pludselig opgivelse af de skrøbelige ældre og handicappede af dem, der normalt tager sig af dem, HVILKET FØRTE TIL EN LAVINE AF SKADELIGE KONSEKVENSER, DA MANGE AF DE FORLADTE ÆLDRE FRA PLEJEHJEM BLEV SENDT TIL ALLEREDE OVERBELASTEDE HOSPITALER.

Denne onde cirkel af mangel på arbejdstagere på plejehjem, der førte til kørsler på underbemandede hospitaler, førte til FULDSTÆNDIG SAMMENBRUD I PLEJEN AF ÆLDRE OG HANDICAPPEDE, hvilket tilføjede kaoset i hospitalssystemerne i regioner, hvor hårde regeringspolitikker blev vedtaget.

OPRETTELSE AF COVID-SAG

Ved indlæggelse på hospitalet var de facto-responsen for indkommende patienter den allestedsnærværende PCR-vatpind, der blev brugt til at bestemme, om patienten havde “Covid-19.” Hvis det blev betragtet som et “positivt tilfælde”, aktiverede dette implementeringen af dødbringende hospitalsprotokoller – endnu en OND CIRKEL AF MEDICINSK EMBEDSMISBRUG, som sikrede, at den korrekte dosis af frygt ville fortsætte.

Selvom det allerede i marts 2020 blev bemærket, at der var STORE PROBLEMER MED PCR som et diagnostisk værktøj, accepterede medierne og offentligheden for pålydende gyldigheden af denne teknik som en diagnostisk metode.

Høje cyklustærskler var et af de nævnte problemer. Dette skabte absurde tal, så højt som 97%, af “FALSKE POSITIVE”, hvilket førte til et groft overdrevet antal Covid-tilfælde og dødsfald.

Endnu tidligere, i februar 2020, blev der sat spørgsmålstegn ved testlæsninger fra PCR-resultater i Italien. da de brugte et enkelt SARS-CoV-2-målgen som klinisk bevis for en “positiv” test.

Den italienske nobelpriskandidat Dr. Stefan Scoglio bemærkede dette VIDENSKABELIGE BEDRAGERI:

“I dag opdagede jeg et nyt element i DENNE VIRKELIGE SVINDEL, VALGET OM AT REDUCERE POSITIVITETEN TIL VATPINDEN VED KUN AT OPDAGE ET AF DE TRE GENER, DER VILLE DEFINERE SARS-COV-2. HVIS VIRUSSEN VAR TIL STEDE, SKULLE ALLE 3 FINDES, FOR HVIS VIRUSSEN ER INTAKT, DET ENESTE TILFÆLDE, HVOR DEN KAN HAVE EN PATOGEN ROLLE OG INFICERE, SKAL TESTEN FINDE ALLE 3 GENER.

Misbruget af PCR førte til det forvirrende spørgsmål om, hvorvidt folk på de italienske hospitaler faktisk døde af “Covid” eller af virkningerne af massesocialt sammenbrud og derefter fejlagtigt blev mærket som en “Covid-død” som bestemt af denne SVIGAGTIGE PROCES.

FREMSTILLING AF COVID-DØDSFALD

Svaret på dette spørgsmål findes i senere rapporter, der gjorde det klart, at næsten alle “Covid-dødsfaldene” faktisk ikke var forårsaget af et viralt patogen – næsten alle de personer, der døde af det påståede patogen, havde flere comorbiditeter (Andre sygdomme – OG).

En rapport fra 17. marts 2020 fra det italienske sundhedsinstitut (ISS) bemærkede, at 99.2% af Covid-relaterede dødsfald var fra mennesker, der havde allerede eksisterende kroniske tilstande.

En uge senere, som rapporteret i en artikel den 23. marts 2020 i UK Telegraph, bemærkede professor Walter Ricciardi, videnskabelig rådgiver for Italiens sundhedsminister:

“Den måde, hvorpå vi koder dødsfald i vores land, er meget generøs i den forstand, at ALLE DE MENNESKER, DER DØR PÅ HOSPITALER MED CORONAVIRUS, ANSES FOR AT DØ AF CORONAVIRUS. Ved revurdering af National Institute of Health har kun 12 procent af dødsattesterne vist en direkte årsagssammenhæng fra coronavirus, mens 88 procent af de patienter, der er døde, har mindst en præmorbiditet (tidligere dødelige sygdomme OG) – mange havde to eller tre.

Ricciardi citerede en opfølgningsrapport fra 20. marts 2020 fra ISS (på engelsk her) og enten fejllæste de faktiske tal i rapporten eller blev fejlciteret. MENS 12% MED NUL COMORBIDITETER ANGAV EN GROV OVERDRIVELSE AF VIRKNINGERNE AF “COVID”, VAR DET NØJAGTIGE TAL I RAPPORTEN 1.2%, HVILKET BETYDER, AT 98.8% AF DE ANFØRTE “COVID-DØDSFALD” HAVDE ALLEREDE EKSISTERENDE KRONISKE TILSTANDE.

I BEGYNDELSEN AF SOMMEREN 2020 INDRØMMEDE SELV MAINSTREAMPRESSEN, AT STORT SET ALLE COVID-DØDSFALD FRA ITALIEN LED AF TIDLIGERE KRONISKE TILSTANDE.

I oktober 2021 rapporterede den italienske avis Il Tempo, at det italienske sundhedsinstitut reviderede antallet af mennesker, der er døde “af covid” snarere end “med covid” fra 130,468 til 3,783.

Det er en veletableret kendsgerning, at Italien mærkede enhver, der døde med en “bekræftet SARS-CoV-2-infektion”, BEKRÆFTET VIA ET TVIVLSOMT PCR-RESULTAT UANSET DE REELLE DØDSÅRSAGER, som offer for “Covid-19.”

Samtidig var der ifølge Istat (National Institute of Statistics) en generel stigning i dødeligheden af alle årsager fra 1. marts til 4. april 2020 sammenlignet med gennemsnittet for samme periode i 2015-2019. Bergamo sad øverst i væksten i dødeligheden blandt kommuner med en svimlende stigning på 382,8% i dødsfald.

Denne dødelighedsstigning skyldtes ikke en lang række årsager forbundet med påstået SARS-CoV-2-infektion, men fra flere andre faktorer. Aflyste kræftscreeninger, forsinkede behandlinger, modvilje mod at ringe til ambulancetjenester i tilfælde af en ulykke eller nødsituation blev almindeligt midt i Corona-hysteriet, så forholdene kunne forværres ud over mulig behandling.

Forsinket lægehjælp er kendt for at øge sygelighed og dødelighed forbundet med både kroniske og akutte helbredstilstande.

BLOT TO DAGES FORSINKELSE I AT SØGE BEHANDLING AF ET MYOKARDIEINFARKT KAN GØRE EN ENKEL OG BEHANDLINGSBAR TILSTAND TIL EN FARLIG OG LIVSTRUENDE DEFEKT.

Forskning fra det italienske kardiologiske selskab fastslog, at dødeligheden af hjerteanfald mere end tredoblede under Covid-nødsituationen, da patienter, der frygtede infektion, holdt sig væk fra hospitalet.

Ciro Indolfi, professor i kardiologi ved Magna Graecia University of Catanzaro, bemærkede, at:

Organiseringen af hospitalerne… i denne fase var næsten udelukkende dedikeret til Covid-19, og mange kardiologiske afdelinger blev brugt til smitsomme patienter. Desuden forsinker patienter af frygt for smitte adgangen til skadestuen og ankommer til hospitalet under stadig mere alvorlige tilstande, ofte med arytmiske eller funktionelle komplikationer, hvilket gør behandlinger, der har vist sig at være livreddende, såsom primær angioplastik, meget mindre effektive.

Rapporter om overdrevne og manipulerede “dødsfald fra covid” blev holdt langt fra offentligheden OG BESTEMT IKKE MATCH MED HISTORIER OM MILITÆRE LASTBILER, DER TRANSPORTEREDE MENNESKELIGE KROPPE OG BILLEDER AF STABLEDE KISTER I BERGAMO, DER BLEV BRÆNDT IND I FOLKS HJERNER.

Altid og kun “virussen”.

BERGAMOS LØGNE

DET NU BERYGTEDE BERGAMO-BILLEDE AF TRE LANGE RÆKKER AF OPSTILLEDE KISTER SPREDTE SIG SOM EN LØBEILD OG CHOKEREDE VERDEN UDEN NOGEN UNDERSØGELSE AF RIGTIGHEDEN AF BILLEDERNE AF DE DOBBELTTYDIGE MEDIEHYÆNER, DER I STEDET FANATISK PUSTEDE TIL COVID-FLAMMERNE VED HVER TUR.

ANSVARLIG RAPPORTERING VILLE HAVE BEKRÆFTET, AT DET PÅGÆLDENDE FOTO BLEV TAGET I EN HANGAR I LAMPEDUSA LUFTHAVN TILBAGE DEN 5. OKTOBER 2013.

Kisterne på dette foto var fyldt med lig af AFRIKANSKE MIGRANTER, DER OMKOM I ET SKIBSVRAG, antallet af døde var anslået 360 dødsfald ud for Lampedusas kyst, en italiensk ø ud for Tunesiens kyst.

Rapporterne om lastbiler, der transporterede lig og krematorier i Lombardiet, der blev løbet over ende, havde mere verdslige forklaringer, som var bandlyst for den fremherskende mediefortælling.

Behovet for lastbiler til at transportere lig væk, som medierne gentog andetsteds, blev let forklaret med en kombination af kongruente faktorer. DE DØDE BLEV FJERNET AF MILITÆRET, DA BEDEMÆND, DER FRYGTEDE “DRÆBERVIRUSSEN”, NÆGTEDE AT HENTE LIGENE, SOM DE VILLE GØRE UNDER NORMALE TIDER.

Den fabrikerede og forstørrede frygt, der fik bedemænd til at undgå deres normale pligter, blev forstærket af en national nødlov, der forbyder civile og religiøse ceremonier, herunder begravelser. Dette hidtil usete skridt for et overvejende katolsk land, der normalt var afhængig af rituel begravelse, blev sat i kraft i begyndelsen af marts.

Faren for en “meget overførbar og dødelig ny sygdom”, der nu er ætset fast ind i italienske borgeres psyke, tilføjede den vanvittige situation.

Familier, der normalt ville følge den katolske begravelsespraksis, valgte kremering af den afdøde i hidtil uset antal af frygt for at fange sygdommen fra de døde.

I det nordlige Italien var der en stigning på 50% i anmodninger om kremering, hvilket hurtigt overvældede de få små krematorier, der eksisterede i Italien.

EN REGIONAL NYSGERRIGHED

Interessant nok blev ikke hele Italien ramt af den angiveligt “superspredende” virus. De overdrevne dødsfald i foråret 2020 var begrænset til Norditalien og til specifikke områder i Norditalien.

Epicentret for covid-virussen var angiveligt placeret i Lombardiet-regionen. Den lokaliserede Lombardiet-krise, portrætteret for verden som den “italienske” zombieapokalypse, dukkede ikke op i gaderne, butikkerne eller hjemmene i Lombardiet, men udelukkende på hospitaler og plejehjem beliggende i bycentre.

Hvordan gik det påståede dødelige patogen uden om Central- og Syditalien, som har lignende demografi?

Data fra 26. marts 2020 bekræfter, at “virussen” ikke migrerede sydpå og respekterede jurisdiktionsgrænser. Fire regioner i Norditalien tegnede sig for 89 procent af alle Covid “tilfælde”. Dette mønster ville forblive det samme, selv da et angreb af test blev rullet ud over hele landet.

En teori, der dukkede op, foreslog, at da Lombardiet har et stort antal kinesiske arbejdere i beklædningsindustrien, blev “virussen” bragt til Italien af kinesiske vandrende arbejdstagere og spredt gennem regionen. Denne hypotese faldt fra hinanden, da det blev bemærket, at Toscana, en region i det centrale Italien, som har den største koncentration af kinesere i Italien og hele Europa, på en eller anden måde ikke blev ramt af “virussen”.

Det faktum, at Syditalien ikke blev ramt af “virussen”, vendte også den officielle fortælling på hovedet.

En væsentlig forskel i de sociale strukturer mellem Nord- og Syditalien medfører, at de fleste ældre i Syditalien bor sammen med eller meget tæt på deres børn. Denne tradition for udvidet familiær støtte er kendt for at skabe forhold, der fremmer trivsel og sikkerhed.

Per indbygger er der flere langtidsplejefaciliteter (LTCF’er) i det nordlige Italien, hvor mange flere beboere lever under disse usikre forhold.

Med det, vi nu ved, er det rimeligt at konkludere, at for et stort antal individer i nord, der bor i LTCF’er, hvor forholdene ofte er uhygiejniske, ernæringen er dårlig, og plejen ofte er uagtsom, blev der skabt en perfekt storm for engrosdød.

Skabelsen af masseangst

Den efterfølgende masseafgang af overbebyrdet og rædselsslagent personale og skabelsen af masseangst i en handicappet, skrøbelig og forladt befolkning garanterede praktisk talt en massedødshændelse i denne sektor af den norditalienske befolkning.

Kritisk tænkning viser os, at med 50 procent af “COVID-dødsfaldene” i Italien, der forekommer blandt plejehjemsbeboere, og gennemsnitsalderen for “Covid-død” er på eller over normal forventet levetid, var dette bestemt ikke et spørgsmål om “COVID-dødsfald” i sig selv, men et spørgsmål om sociale forhold.

Terrorisering og isolering af ældre, der bor på plejehjem, nægtelse af besøg fra pårørende og reduktion eller eliminering af personlige besøg fra sundheds- og socialplejere kombineret med enhver luftvejssygdom kunne og gør feje gennem ethvert uhygiejnisk plejehjem og udslette et betydeligt antal skrøbelige.

Der var ingen grund til at opfinde en ny smitte for at forklare, hvorfor folk døde.

Den sociale smitte af regeringsmandater og mediehysteriet fra sociale netværk blev en sygdom, der var farligere end nogen påstået biologisk smitte. – men statens maskineri kan bekvemt feje disse faktorer ind under gulvtæppet ved at kurere “Virussens” hvirvlende vanvid.

HVORFOR ITALIEN?

For at antyde, at der ikke var nogen afvigende viral begivenhed i Norditalien i foråret 2020 og teoretisere, at Italien blev valgt som affyringsrampe for Covid-operationen, som beviserne indikerer, er vi nødt til at spørge: “Hvorfor blev Norditalien valgt som scenen for dette pandemiske manuskript?”

Havde Italien midlerne og motivet?

For at lancere chok-og-ærefrygt-fasen af Covid-operationen i den vestlige verden var det nødvendigt at skabe illusionen om en viral invasion.

For at fremmane en postmoderne Potemkin-pest og det opfattede behov for at lukke et lands sociale og økonomiske orden havde Italien alle de færdige ingredienser. Med sine allerede skyhøje satser for lungebetændelse, panoply af forurening induceret øvre luftvejsproblemer og høje kræftfrekvenser, behøvede Norditalien kun en lille flamme for at antænde en løbeild af dødsfald.
Denne gnist kom i form af MEDIEGENERERET HYSTERI, LOCKDOWN-ORDRER OG DØDBRINGENDE HOSPITALSPROTOKOLLER.

Italien havde også motivationen, som bliver tydelig, når du forstår Covid-historien gennem linsen med penge, magt, kontrol og formueoverførsel.

Et finansielt bankerot land med en finanssektor, der er desperat efter redningspakker, og en kommandostruktur ledet af centralbankfolk skabt til en villig og føjelig regering.

Af årsager, der ikke er relateret til borgernes dårlige helbred, er Italien blevet kaldt “den syge mand i Europa” i det sidste årti af EU’s finansielle sektor.

Ligesom store dele af Europa stod den italienske regering over for ekstremt økonomisk pres i 2019.

Mens Europa som helhed var økonomisk stillestående, gled Italien officielt ind i recession i begyndelsen af 2019. Bekymringerne i eurozonen var store med bekymring for, at det “italienske problem” ville sprede sig og udløse en nedsmeltning på tværs af en allerede vaklende global økonomi.

Italiens statsgæld var eksploderet til den fjerdestørste i verden og den største i EU. Denne knusende gæld lagde pres på EU og skabte spændinger mellem Rom og Bruxelles.

I maj 2019 blev Italiens finanskrise sagt at “udgøre store trusler mod Den Europæiske Centralbanks monetære mål” og kan, hvis den ikke tøjles, “knuse markedets tillid til hele euroområdet og sætte EU i store problemer.”

Den forudsagte “tsunami af finansielt sammenbrud”, der stirrede de europæiske centralbanker i ansigtet, kulminerede i 2019.

Uden tid til overs blev den afprøvede og sande redningsordning foreslået for at redde store investorer. EU’s kommissær for økonomi, Paolo Gentiloni, advarede om, at der kunne være behov for hele 1,5 billioner euro (1,63 billioner dollars) for at “håndtere denne krise”.

Al snak om, at finansindustrien drev nationen bankerot ved at plyndre offentlige midler, politikere, der ødelægger offentlige tjenester på foranledning af store investorer og plyndringen af kasinoøkonomien, blev skyllet væk med den friske fortælling om en krise udløst af ‘udbruddet af Covid-19’.

Rovdyr, der så deres finansielle imperier falde fra hinanden i sømmene, besluttede at lukke samfundet ned og plyndre verden i et forsøg på at redde deres smuldrende finansielle imperier.

For ikke at løse de problemer, de skabte, havde disse finansielle rovdyr brug for en dækhistorie.

En dækhistorie, der er stor nok til at skjule de utallige økonomiske forbrydelser, de begik, og undertrykke de sociale problemer, de skabte.

DENNE DÆKHISTORIE DUKKEDE MAGISK OP I FORM AF EN NY VIRUS

I sidste ende gik Den Europæiske Centralbank (ECB) med til en redningspakke på 1,31 billioner euro (1,46 billioner dollar) til europæiske banker, efterfulgt af at EU gik med til en genopretningsfond på 750 mia. euro for europæiske stater og virksomheder.

Denne fede pakke med “langsigtet, ultrabillig kredit til hundredvis af banker” blev solgt til offentligheden som et nødvendigt og velvilligt program for at afbøde coronaviruspandemiens indvirkning på virksomheder og arbejdstagere.

Som led i EU’s genopretningsplan blev de 750 mia. € delt i to dele. Den ene omfattede 500 mia. €, der skulle tildeles som tilskud baseret på hvert lands “genopretningsbehov”. Italien ville få den største skive af kagen.

Europas “syge mand” fik en tiltrængt infusion – strenge påsat.

KONKLUSION

Tre år senere er den uundværlige sandhed i den italienske historie, at når du kradser under overfladen af den officielle fortælling om Covid-pandemien, viser det sig at være en BUNDLØS SLANGEGRAV AF FORVRÆNGNINGER, MANIPULATIONER OG DIREKTE LØGNE.

EVENTUELLE OVERSKYDENDE DØDSFALD I FORÅRET 2020 I NORDITALIEN VAR EN ARTEFAKT AF ALLEREDE EKSISTERENDE SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD I EN ALDRENDE BEFOLKNING, UDSLETTELSEN AF DEN EKSISTERENDE SUNDHEDSINFRASTRUKTUR, MASSIV INDUSTRIEL FORURENING, DER SKABTE KRONISKE TILSTANDE, MEDIEGENERERET HYSTERI, VILDE REGERINGSNEDLUKNINGER OG ADMINISTRATIVT MORD PÅ DE ALLEREDE SKRØBELIGE.

Disse iatrogene (lægeskabte OG) dødsfald hos skrøbelige mennesker var resultatet af den sociale orden og folkesundhedsdespotisme og plejede derefter at give indtryk af, at der var “en dødelig virus” i omløb.

DEN ENESTE PANDEMI VAR EN VOLDELIG REGERING OG BIOMEDICINSK ANGREB PÅ MENNESKER.

BEVISERNE FRA ITALIEN I 2020 AFSLØRER DEN OFFICIELLE “COVID” -FORTÆLLING FOR, HVAD DEN ER – ET KOLDBLODIGT ORGANISERET BEDRAG.

DER VAR INGEN PANDEMI.

***

Michael Bryant er freelance journalist / aktivist og forsker

Kilde: https://off-guardian.org/2023/03/11/italy-2020-inside-covids-ground-zero/

Del artiklen her: