EUROPA I ET KVÆLERGREB. VIL KRIGEN I UKRAINE SENDE EUROPA TILBAGE TIL EFTERKRIGSTIDEN?

NordStream2
Del artiklen her:

Af Bitten-Kirsti Nielsen. 

 

Kan man redde Ukraine ved at bringe den europæiske økonomi i knæ? Nej selvfølgelig ikke, men vi ved, at den form for argumenter bliver der ikke lyttet til.  

Som bekendt har Tyskland lukket sine atomkraftværker af “hensyn til klimaet” og er gået tilbage til kul og gas, hvilket har betydet en stigende økonomisk afhængighed af Rusland. Men nu protesterer tysk industri højlydt, fordi Tyskland har lukket for gasledningen Nord Stream 2, der var klar til at forsyne Europa med russisk gas, hvorved de har ødelagt det både for dem selv og flere andre europæere.

Resultatet af dette forløb er, at Tyskland nu har måttet gå til Canossa eller nærmere til Moskva for at købe gas direkte fra Gazprom mod betaling med rubler til en pris, som er meget højere end før. Denne handel vil EU’s kommandocentral i Bruxelles naturligvis ikke acceptere, men man har lov at gætte på, at de vil skifte mening, når kulden bider til næste vinter.

“Dollaren fortærer euroen”
”Dollaren fortærer euroen”.
Det er titlen på en artikel af Michael Hudson, amerikansk økonom, hvori han forklarer, at energimanglen vil føre til en kraftig stigning i verdensmarkedsprisen på gas og olie. Nato-landene vil desuden optrappe deres våbenkøb fra USA, hvilket vil drive prisen på våben i vejret. Også prisen på fødevarer vil stige på grund af stop for importen fra Rusland og Ukraine. 

Krigen mod Rusland vil medføre en svækkelse af euroen og indtil videre styrke dollaren. Nu hvor Europa praktisk taget er ophørt med at bestå af politisk uafhængige stater – en stat udsteder sin egen valuta for at kunne siges at være en stat – kan det forventes, at euroen vil blive erstattet med dollaren.

Eftersom eurozonen blev skabt med “håndjern” – en ordning som forhindrer den i at skabe penge til brug ud over grænsen på de 3% af dens BNP – er det nærliggende at udskifte euroen med dollaren for at give udenlandske investorer sikkerhed mod depreciering af valutaen i deres handel med Europa.

Men det er vanskeligt at spå om udfaldet af denne økonomiske og militære krig, som USA og dets allierede har erklæret Rusland, og det kan blive en usikker tid for dollaren pga. rublen som betalingsmidlet for råvarer fra Rusland, og hvad deraf måtte følge. Værd at bemærke er det, at rublen er støttet af guldet og andre råvarer, og at Rusland har erklæret euro, dollars og amerikanske statsobligationer for værdiløse som betalingsmidler. (Jf. her og her) 

Europa betaler for sin egen undergang
Europas indflydelse synes at være ringe og uden mulighed for at tage beslutninger alene – og da slet ikke for de enkelte lande. Men en ting er desværre sikker: Den europæiske nedtur foregår for europæernes egne penge. 

Så også her som med indvandringen betaler Europa for sin egen undergang. 

Det mest absurde er for mig at se, at det ikke er det nuværende Rusland, Kina eller Indien, Europa bør frygte. Disse magter søger næppe at ødelægge Europa, men ønsker handelsforbindelser med Europa. Det, jeg frygter, er EU i rollen som den trojanske hest i Europa for Klaus Schwabs World Economic Forum.
Nej, jeg siger ikke, at Schwab har en finger med i spillet i Ukraine, for det er der vist ikke belæg for, men et smadret Europa vil unægteligt bane vejen for WEF’s program. 

Denne krig er ikke Europas krig – som det så ofte før heller ikke har været, når Nato er rykket ud. Og uden at kunne henvise til et link, der bekræfter den bemærkning, mener jeg, at Nato spiller med et sted i kulisserne ud fra de mange tekster, jeg har læst om denne krig. 

Krigen i Ukraine ser jeg først og fremmest som en borgerkrig, men dernæst som en stormagtskrig mellem Rusland og USA (EU følger med) – og endelig kan den lægge vejen åben for en total omvæltning af Europa under nye herremænd.

Klaus Schwabs nye stab, fremtidens “young leaders”, som vil bestemme over dit liv i fremtidens New World Order. 

Schwab

YGL

Del artiklen her: