ET HALALFORBUD VIL FÅ RADIKALE MUSLIMER TIL AT VÆLGE DANMARK FRA

Del artiklen her:

Halal, islamiske friskoler og muslimske plejehjem tæller alle sammen på plussiden, når udvandrende muslimer skal vælge nyt land.

Familier, hvor kvinderne forventes at gå religiøst maskeret, vil formentlig fremover vælge Danmark fra, når de overvejer hvilket land, de skal flygte eller udvandre til. Det er godt for danskernes velfærd og sikkerhed. Men Danmark strækker sig stadig langt for at gøre landet beboeligt for radikale muslimer.

Halal i børneinstitutioner, muslimske friskoler, kønsadskillelse i svømmehaller, tørklæder på offentlige arbejdspladser, muslimske plejehjem og islamiske gravpladser gør, at radikale muslimer kan leve fra vugge til grav uden at skulle give afkald på det religiøse regelsæt, der afholder dem fra at integrere sig i det danske samfund.

Læs også: HVAD KOSTER INDVANDRINGEN?

Bortset fra de værdipolitiske ekstremister i Enhedslisten, Alternativet og Det Radikale Venstre er folketinget enigt om, at vi skal forsøge at undgå enhver form for indvandring af mennesker, som ikke kan integrere sig kulturelt i Danmark.

Læs også: MED DEN UDVIKLING VIL DET TAGE 49 GENERATIONER, FØR IKKE-VESTLIGE GIVER ØKONOMISK OVERSKUD

En ikke-vestlig indvandrer koster i gennemsnit danske skatteydere 2 mio. kr. i løbet af et liv, netto. I denne beregning trækker ikke-muslimske flygtninge og indvandrere op, mens de muslimske trækker ned. Dertil kommer det kedelige faktum, at indvandrerbander, som har vist sig i stand til at dræne politiets ressourcer i en sådan grad, at selve grundlaget for vores demokratiske samfund – retsstaten – vakler, næsten udelukkende består af personer opdraget i et islamisk værdisæt.

Derfor giver det rigtig god mening at kigge på, hvordan vi kan skrue på samfundet for at gøre det mere attraktivt for personer med islamistisk værdisæt at flytte herfra end at flytte hertil. Burkaforbudet er et skridt i den rigtige retning, og der sidder uden tvivl personer med islamistisk værdisæt rundt om i verden, der fra nu af vil fravælge Danmark den dag, de vælger at flygte eller udvandre.

Læs også: SKAL HALAL VÆRE HARAM? KOMMENTAR AF SENNELS

Men det er langt fra nok. Sålænge skatteyderne stadigvæk skal betale for velfærd tilpasset islamisk lov, sharia, vil langt de fleste radikale muslimer verden over stadig se Danmark som et attraktivt land, der gør en indsats for, at der kan være plads til det værdisæt, der umuliggør integration. Et værdisæt, som langt fra kun handler om svinekød og tildækning af kvinder, men som også ser demokrati og ytringsfrihed som blasfemi, kvinder og vantro som mindreværdige og dermed integration i vores demokratiske og vantro samfund som syndigt.

Når det gælder integrationspolitik, kan ingen politiker tages seriøs, hvis ikke de modarbejder samfundsmæssig tilpasning til islamistiske regler.

Efter burkaforbudet vil et forbud mod halal være et naturligt næste skridt imod at gøre Danmark uvelkomment for islamistiske kræfter. Det vil tilmed gøre verden mere sikker. En del af overskudet fra de islamistiske organistationers halal-certificering af virksomhederne går nemlig til udbredelse af deres radikale fortolkning af deres religion. Noget, enhver politiker med respekt for folkestyre og menneskerettigheder på enhver måde bør modarbejde.

Læs også: RETTELSE: ANTALLET AF VOLDTÆGTER ER STEGET MED HELE 196 PROCENT!

 

Del artiklen her: