ER EN MENNESKELIG KATASTROFE UNDER OPSEJLING?

Vaccine
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Praktiserende læge i Canada dr. Charles Hoffe er, ligesom Texas-professor Peter McCullough, begyndt at advare mod mRNA-vaccinerne efter at have oplevet egne patienter udvikle uforklarlige og bekymrende symptomer. Hoffe igangsatte en grundig research, som han håbede kunne gøre ham i stand til at hjælpe sine patienter. Invaliderende træthed og åndenød var nogle af de bivirkninger, som især bekymrede ham.

Dr. Hoffes research har ført til konklusionen, at bivirkningerne skyldes mikroskopiske blodpropper fremkaldt af det giftige spike-protein, som RNA-sekvensen koder for, og som produceres af kroppens celler dér, hvor vaccinen havner. 

62 % af de undersøgte patienter kunne konstateres at have disse mikroskopiske blodpropper, som fremkaldes når kroppen forsøger at reparere de skader i blodkar, som er fremkaldt af spike-proteinet. Skader på blodkar kan ses overalt, da 75 % af vaccinen cirkulerer ud i hele kroppen. Kun ca. 25 % bliver i overarmen, hvilket ikke var meningen og heller ikke det, verdens befolkning var blevet informeret om, ville ske.

Beskadigede blodkar i lungerne

Hoffe konstaterer, at den invaliderende træthed og åndenød skyldes beskadigede blodkar i lungerne – skader, som desværre aldrig vil udbedres, da vævet i lungerne ikke kan regenerere. De mikroskopiske blodpropper forårsager på det sted et forhøjet blodtryk, som vil føre til hjerteproblemer og død indenfor 3 år, forudser Hoffe.

Professor i mikrobiologi Sucharit Bhakdi advarede sammen med kolleger meget tidligt om risikoen for dannelse af blodpropper induceret af spike-proteinet. Det er således ikke en løs og enestående hypotese, Hoffe har begivet sig ud i.
Research fra USA og Australien bekræfter da også, at de mikroskopiske blodpropper er en realitet hos vaccinerede. Omtågethed og hovedpine kan synes som harmløse bivirkninger, men også disse symptomer er formentlig fremkaldt af blodpropper, hvis langtidseffekter vil kunne ende med at være katastrofale.

Personlige angreb er ikke funderet i videnskab

Bhakdi er ligesom alle andre kritikere af de eksperimentelle vacciner blevet udsat for ad hominem-angreb og censur i stor stil. Det siger sig selv, at personlige angreb ikke er funderet i videnskab, og vi skal derfor starte med helt at ignorere den form for kritik og fokusere på de udtalelser fra fagfolk, som bunder i research og facts.

På en ‘American Frontline Doctors’-konference med titlen ‘White Coat Summit’ opfordrede patolog dr. Ryan Cole til, at vaccinenationer standses øjeblikkeligt. Cole ser nu i sit arbejde de fatale effekter af den behandling, som han vægrer sig ved at kalde en vaccine. At dømme efter tilråb og bifald er det tydeligt, at han ikke er alene med det syn. Udtryk som ‘fake vaccines’ og ‘needle rape’ hørtes fra salen.

Er disse fagfolk blot sindssyge konspirationsteoretikere? – I think not!

Også tyske patologer råber vagt i gevær

Også tyske patologer råber vagt i gevær. Chefpatolog dr. Peter Schirmer fra universitetet i Heidelberg kræver nu obduktioner på dødsfald hos vaccinerede.

   Schirmer er sikker på, at der gemmer sig et stort antal vaccinefremkaldte dødsfald, som ikke kommer til vores kendskab pga. manglende indberetning og efterforskning.   

   Dr. Schirmer basere sin formodning på fund han har gjort ved egne obduktioner, og igen er der altså tale om en ekspert, der udtaler sig med baggrund i videnskab og empirisk evidens.

Folk i forreste frontlinje oplever nogle af de skrækscenarier, mange, mange advarede om 

Trenden over hele verden, kan jeg konkludere, er, at fagfolk i forreste frontlinje nu oplever nogle af de skrækscenarier, som prof. Bhakdí, prof. Dolores Cahill, dr. Judy Mikovits og mange, mange andre advarede om allerede inden, vaccinerne blev taget i brug. Efter flere hundrede timers research og efter igennem et år dagligt at have konfereret med nogle af mine udenlandske samarbejdspartnere (en professor i biologi, en professor i biokemi og en læge) ser jeg en massiv lavine opbygges lige nu. En menneskelig katastrofe af verdenskrigsproportion kan meget vel være under opsejling, og opråbene fra samvittighedsfulde fagfolk vil i de kommende måneder tage til eksponentielt.

Selvom vore mainstream-medier har fungeret som göbelske propagandahåndlangere for en regering og et folketing, hvis dagsorden synes at være styret, hvem ved hvorfra, vil den vaccineinducerede død og lemlæstelse måske blive så voldsom, at de (altså medierne) ikke vil kunne blive ved med at holde sandheden tilbage. 

Del artiklen her: