EN LIGE HØJRE TIL VERDENSSITUATIONEN

WorldMap
Del artiklen her:

Af Klaus Ewald. 

Udenrigspolitik 

Kineserne har ligesom russerne opbygget et militærapparat, der har overhalet det, Pentagon styrede med hestelængder. Al væsentlig forskning og økonomi i Kina og Rusland baseres fortsat på militær udvikling. Kineserne og russerne har i al hemmelighed udvekslet efterretningsoplysninger om USA i over 30 år. Amerikanerne ved det. Alligevel tror USA, at man kan spille Kina og Rusland ud mod hinanden. Amerikanerne har opbygget en afhængighed af leverancer af billig kinesisk teknologi og vareimport. Samtidig har USA opbygget en astronomisk gæld til Kina, på grund af den skæve handel, underskuddet på statsfinanserne og de kinesiske toldsatser. De toldsatser Trump ændrede på, hvilket medierne har gjort alt for at nedtone.

Grundet coronanedlukningen er vareleverancer til USA og vesten fra Kina udsat eller blevet væsentligt forsinket. Priserne på guld, mineraler og fast ejendom er som følge heraf eksploderet. Det sidste mærkes også i Danmark. Markedet for forbrugsvarer og investeringer er tilsvarende bremset op på grund af folks usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien.

Den stigende kinesiske dominans på verdensmarkedet viser, hvilken slange der agerer på verdensscenen. Kina har dygtigt infiltreret sig ind på alle ledende fakulteter på amerikanske universiteter, hvorfra man suger viden til eget brug. Samtidig indgår man aftaler med såvel vestlige som 3. verdenslande, der ene og alene har verdensdominansen som endemål for Kina.

At Biden og hans søn under Bidens tid som vicepræsident under Obama administrationen fløj til Kina i 2009 i Airforce 2 og indgik handelsaftaler i privat regi, er velkendt. Det er den måde, hvorpå kineserne køber sig indflydelse, og i værste tilfælde pression mod de implicerede. Typisk er det, at en af Bidens første handlinger var at genoptage USA’s tilskud til den Kina-venlige Verdenssundhedsorganisationen, uden i øvrigt at stille krav om frigørelse fra kinesisk uafhængighed. Ren symbolpolitik fra Biden side i trods over Trump.

USA har i årevis postet penge i Kinas viruscenter i Wuhan via WHO, hvor fra COVID-19 opstod. Dr Anthony Fauci, lederen af det amerikanske sundhedsvæsen, var vidende om, at COVID-19 var udviklet som et biologisk våben, uden at han i øvrigt har afsløret det, før CNN offentliggjorde hans mailkorrespondance for nylig. At det var det venstreorienterede CNN, der gjorde det, er nærmest urkomisk. Måske har CNN-ledelsen indset, at tabet af 2/3 af seerne siden det amerikanske valg har givet skår i troværdigheden?

Big techs økonomiske afhængighed af at få adgang til det lukrative kinesiske marked har gjort dem til en klump ler i hænderne på kineserne. Fravalget af den nationalistisk indstillede Trump og tilvalget af en svag, aldrende, desorienteret, og globalistisk indstillet leder som Biden, bekommer Kina som fod i hose. Kina har uden tvivl også påvirket udfaldet af det amerikanske valg. KGB’s engelsktalende afdelinger, CIA og FBI, vil aldrig røre en finger i den anledning. Og medierne kan fortsat ikke få armene ned over Biden. Om det så havde været Pol Pot, der havde været Trumps modkandidat, så havde medierne støttet ham. Så meget for mediernes troværdighed.

En Biden vil aldrig som Trump stille Kina til ansvar for Covid-19. Kineserne har givetvis for meget på Biden, og Biden er samtidig så alderssvækket, at han enten ikke ved, hvad foregår, eller også fortæller hans rådgivere ham, hvad der bedst behager det yderste venstre i USA. Kineserne ville aldrig selv tillade den destabilisering, som det liberale og marxistisk indstillede politiske segment i USA tilføjer landet lige nu. Det være sig fra top til bund i den amerikanske nation. Kina initierer destabiliseringen, og mainstreammedierne snorksover eller bifalder det, der sker, i den politiske korrektheds navn. Her kalder man blot kinesisk indflydelse for BLM, Antifa, Metoo og woke, uden at man ser slangens hoved.

Kineserne har givetvis med vanlig snuhed betalt både Fauci og og andre for at holde tæt med deres viden om COVID-19’s ophav, mens kineserne bevidst har ville teste sårbarheden i verdensøkonomien med en pandemi. Koste hvad det vil. Tanken ligger lige for. Næste skridt kan være en krig i cyberspace, ved at lægge så meget af vestlig kommunikation, sundhedsvæsen og infrastruktur ned, at den vestlige økonomi bryder sammen. Muligt i forening med yderligere biologisk krigsførelse, som med COVID-19, nu blot med et mere skæbnesvangert udfald.

Indenrigspolitisk 

Danmark har været nedlukket i et år og 3 måneder, det være sig socialt, undervisningsmæssigt og i øvrigt. Tilsvarende som resten af verden. Danmarks socialistiske regering og dens parlamentariske flertal har groft udnyttet situationen politisk, bl.a. med misbrug af politi og militær ved bortskaffelsen af et helt minkerhverv i kombination med et klokkeklart grundlovsbrud ved at handle uden lovhjemmel. Uforståelige regler er blevet påført befolkningen med tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder. Folkesundhedens mantra har overtrumfet almindelig sund fornuft. Opposition har der ikke været meget af.

I forhold til kuren mod COVID-19, så tager den typiske vaccine 12 år at udvikle, og af alle vacciner i udvikling, forventes kun 2 % nogensinde at komme gennem til den kliniske fase. Eksperimentalvaccinerne fra Johnson og Johnson, Pfizer, AstraZeneca m.fl. destabiliserer menneskets naturlige immunsystem. Test på forsøgsdyr har vist allehånde skrækscenarier i form af høje dødsrater og bivirkninger. Big Pharma tier, og politikerne tøver. Der er astronomiske summer involveret i udvikling af vaccine.

4.500 danskere er ifølge Sundhedsstyrelsen døde af bivirkninger og 2.500 af corona. Coronadødsfaldene har oftest været i kombination med andre bestående sygdomme. Gennemsnitsalderen på corona-relaterede døde har været over 80 år. Tallene er officielle fra Sundhedsstyrelsen.

Til trods herfor promoverer myndigheder og medier ukritisk brugen af det, der kan lægge en bombe under det danske sundhedsvæsen og vores økonomi, og til med hele verdens sundhedsvæsen og dertil hørende økonomi. Det i form af massevaccination. Medier og politikere optræder p.t. som var folk umælende får på vej til slagtebænken. Fagfolkene tier om risikoen ved vaccination af frygt for stigmatisering. Al kritik og alle advarsler på de sociale medier undertrykkes. Som om Zuckerberg og hans anløbne samarbejdspartnere i øvrigt skulle have nogen særlig lødighed midt i den deep state-virksomhed, de befatter sig med?

Det kan blive en brat opvågnen til nogle katastrofale eftervirkninger rent sundhedsmæssigt. Eftervirkninger, som vil få poliovaccinefejltagelserne i 50’erne, til at ligne en søndagsskole. Antallet af sklerose, kræft, blodpropper og andre livstruende diagnoser kan eksplodere som en bivirkning af de menneskelige eksperimenter, der foregår, hver gang en corona-vaccinenål bliver stukket i armen. Omkostningerne til COVID-19 nedlukningen kan vise sig at have været minimale, sammenlignet med hvad der kommer. De menneskelige omkostninger og tragedier uomtalt.

Verden har altid villet bedrages, og denne gang kan det være hele verden, der er blevet trukket rundt i manegen af politikere, der ligesom fagfolk har optrådt som naive, tåbelige og dybt uansvarlige skarprettere over for dem, de var valgt til at passe på. Tiden fremover vil vise, hvad vej vinden blæser.

(Artiklen har været trykt i 24nyt) 

Del artiklen her: