DR-SØNDAGSFROKOST SERVERET AF OG FOR MENIGHEDEN

Danmarks Radio
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

En stor del af DR’s politiske nyhedsdækning og debatprogrammer lider voldsomt af slagside til fordel for multi-kulti-positionen. Læsere af fx Den Korte Avis og NewSpeek kender problemstillingen ud og ind, men lad mig for god ordens skyld lige repetere i form af et uddrag af min kronik trykt i Jyllands-Posten (d.2.2.14), hvor udgivelsestidspunktet viser, at miseren har stået på i efterhånden mange år:

Journalisters skæve verdensbillede

Det er en kendsgerning, at DR er i frit fald. Kritikken kommer mange steder fra og går dels på det populistiske programknæfald i knopskydende kanaler, dels på det endimensionale verdensbillede, som et stort flertal af DR-journalister bekender sig til. Skyklap-perspektivet gælder også for det i egen selvforståelse intellektuelle flagskib Deadline på DR2, og det gælder for en række udsendelser på P1, der ikke forspilder nogen lejlighed til at promovere sig som den ”kloge kanal”. Med programmer som P1morgen, Europa lige nu og Orientering kan man næsten altid være sikker på, at ”modstanderen /fjenden” er de mennesker, som sætter spørgsmålstegn ved: 1. Den menneskeskabte andel i klima- og miljøforandringer, 2. EU, herunder asyl- og socialpolitikken skubbet frem af en aktivistisk domstol, 3. FN (et organ i dag domineret af muslimske / afrikanske lande), 4. Israel som skurken i Palæstina-konflikten, 3. Indvandring fra 3. verdenslande, 4. Ligestilling og det moderløse samfund, 5. Vuggestuer og omfattende institutionalisering, 5. Den rummelige folkeskole, 6. Socialkonstruktivisme, 7. Romaer og asylansøgere som pr definition ofre, 8. Nedgøringen af Danmark som et (kultur)kristent land, 8. Modersmålsundervisning (fx tyrkisk, arabisk), 9. At fattigdommen i 3. verdenslande skyldes vestlig imperialisme og ikke en ukontrolleret befolkningsvækst, korrupte (politiske) ledere og analfabetisme, 10. At et dårligt liv altid er samfundets skyld og aldrig et resultat af den enkeltes indsats og uhensigtsmæssige valg, 11. Undermineringen af ægteskabet, 12. Frihed til at gøre, hvad man har lyst til, 13. Ulandshjælp, 14. Indoktrinering af skoleelever funderet i en multikulturalistisk lærertilgang (48 procent af lærerne i København siger, de stemmer på Enhedslisten), 15. Latterliggørelsen af traditioner og klassiske borgerdyder, 16. Den generelle offergørelse, 17. Autoritetstabet (det faderløse samfund, hvor få voksne vil tage voksenheden på sig).   

Et stort flertal af såvel DR-journalister som journalistprofessionen som sådan tænker, skriver og bevæger sig i mere eller mindre lukkede kredsløb.

(kronikuddrag slut)

Vedr. programmet Søndagsfrokosten

Jeg hører som regel altid P1-debatprogrammet Søndagsfrokosten, hvor ubalancen også alt for ofte er fremherskende. Søndag d. 4.8.19 var ingen undtagelse, men dog endnu mere katastrofal end sædvanligt. Selv politisk kommentator på Weekendavisen, Arne Hardis, der tidligere har været leveringsdygtig i skarpe analyser, er faldet til den politisk korrekte patte og havde ikke held til at hæve niveauet. 

Efter at have lyttet til udsendelsen sendte jeg følgende mail til P1debat-redaktionen, som Søndagsfrokosten hører under:

Emne: Kritisk kommentar til Søndagsfrokosten d. 4.8.19

Til red. af ’Søndagsfrokosten’ – med copy til Jesper Termansen (ingen klage, den får jeg aldrig medhold i – men den obligate, kritiske oplysningskommentar)!

Det var forstemmende – som så ofte før – at høre dagens Søndagsfrokost (d. 4.8.19). Mit bedste billede til at illustrere, hvad der foregår i studiet er en cirkel, hvor kun halvdelen af skiven er spil. Inden for denne halvdel kommer man arealet fint-fint rundt, men den resterende del, der giver et ganske andet perspektiv på verden, henligger i mørke:

Den afbalancerede fremstilling af klima- og miljøproblemer (læs fx her),  islamkritikken (de tre gæster lader alle til at være mellem hel- og halvblanke på islam), og Anna Thygesen er stadig ikke nået længere end til at sætte islam og kristendom på fællesnævner som religion. Efter 20 års debat, (der godt nok nu bliver lukket stadig mere ned for i den etablerede, statsstøttede presse) har hun endnu ikke fattet, at islam er en dødsensfarlig politisk ideologi forklædt som religion. 

Jeg har de sidste 10-15 år skrevet utallige artikler og redigeret en bog om emnet, men her må I nøjes med en lidt ældre artikel fra Den Korte Avis (her). Den Korte Avis er nemlig et medie, DR’s journalister med fordel kunne læse regelmæssigt for at rette op på slagsiden i deres nyhedsorientering og debatprogrammer, der primært tager afsæt i Politikens dybt kritisable og ideologiske journalistik.

Hvilket minder mig om: Har I nogen sinde inviteret Ralf Pittelkow og Karen Jespersen som deltagere i Søndagsfrokosten – frem for the usual suspects? 

Eller Mikael Jalving? Eller Morten Uhrskov Jensen? Eller Bent Jensen? Eller Kai Sørlander? Eller Helle Merete Brix? Eller Jeppe Juhl? Eller Helmuth Nyborg? Jeg kan fortsætte listen i det uendelige….

Til orientering: Fronten går ikke mere mellem ’borgerlige’ og socialdemokrater / socialister (de er mere eller mindre et fedt) – den går først og fremmest (for der skal flere parametre på) mellem globalister & multikulturalister på den ene side, på den anden side mennesker, der ønsker at bevare suveræne nationalstater, hvor danskerne – ikke EU og internationale organisationer – selv bestemmer, hvordan vi (de -sic!) indretter vores land.

Det vil DET STORE FLERTAL af etniske danskere, men de bliver indoktrineret af bl.a. DR, fordi I ikke kommer skiven rundt. Også fordi jeres ’eksperter’ alt for ofte viser sig at være ideologer. Marlene Wind er mit yndlingseksempel, men jeg har masser af andre i godteposen.

***

”Vi (sic!) kan bare bedre lide demokraterne end republikanerne”.  Sådan falder ordene i dagens udsendelse.

Javel så, kan VI det? Denne indforståethed i ekkokammeret er præcist, hvad min kritik retter sig imod.

Knud Foldschack var som altid øretæveindbydende, når man som jeg afskyer kommunismen, der har forvoldt så ufatteligt store ulykker, og som er grundlaget for denne venstreorienterede socialists fanatiske udskamning af Trump.

Foldschack skal endelig inviteres fremover, men hvornår finder redaktionen ud af, at jeres deltagere bevæger sig inden for et snævert politisk spektrum – og der stort set aldrig er en person, der repræsenterer et nationalkonservativt synspunkt. Jf. min forslagsliste ovenfor. (Og nej, det er slet ikke nok med Anna Libak, der i øvrigt har bekendt kulør ved at stille op for Venstre. Ikke meget nationalkonservatisme dér!).

Den sædvanligt Trump-bashing fra alle tre debattører, uden en eneste i studiet til at skille ’fjolset’ fra hans politik. Jeg må gentage: Det er nedslående.

Her kommer et link til professor Bent Jensens første gennemgang af Tucker Carlsons bog SHIP OF FOOLS på det alternative medie NewSpeek, og DRs journalister kunne også her blive lidt klogere på verden uden for ekkokammeret ved at læse samtlige indlæg i sommerføljetonen. Ja, i det hele taget ved at orientere sig på NewSpeek. Det kunne måske betyde, at lytterne kunne få et mere nuanceret billede af Trump, end den defamering, der har været første bud i DR-loven, siden Trump blev præsident.

Endnu bedre: Læs bogen selv, den er glimrende 🙂  

Del artiklen her: