DET ER PÅ TIDE AT FORLANGE AT KOMME UD AF EU – FOR AT REDDE DANMARK

EUflag
Del artiklen her:

Af Kirsten Sletbjerg.

Jeg er blevet spurgt om hvordan EU blev til.

EU’s HISTORIE EFTER 2. VERDENSKRIG

EU opstod efter 2. verdenskrig med Tysklands nye forbundskansler Konrad Adenauer i spidsen, embedsperiode fra 15. september 1949 til 16. oktober 1963.

Kansler Konrad Adenauer var katolik og stærkt antikommunistisk og i sin udenrigspolitik bestræbte han sig til stadighed på at knytte Vesttyskland til Vestmagterne.

Han sikrede Vesttysklands optagelse i Europarådet, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), NATO samt og ikke mindst Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF).
Efter 2. verdenskrig var han en førende skikkelse i forbindelse med skabelsen af en ny tysk stat i de tre vestlige besættelseszoner.

I tilknytning til det nye Europa, DEN NYE VERDENSORDEN, er forklaringen her på den muslimske indvandringsindustri til Vesten, herunder Europa:

Kalergi-planen
Efter 2. verdenskrig i 1947 kom politikeren, greve og filosof Richard von Coudenhove-Kalergi på banen med sin bog “Paneuropa”(1922), hvori han fordrede en europæisk sammenslutning på linje med USA.
Han lagde stor vægt på at skabe varig fred i det krigshærgede Europa.

Kalergis RACE-MIGRATIONSPLAN gik ud på at blande europæerne med afrikanere og asiater/muslimer.

“Disse krydsninger ville i takt med at de mister deres nationale rødder blive mere impulsive, karakterløse, tøjlesløse og hæmningsløse.
Det globale, internationaliserede næringsliv ville få størst glæde af krydsningerne.
Blandingsracer har ingen traditioner, de kan påvirkes af og kan nemt flyttes rundt på”.

Grev Richard von Coudenhove-Kalergi regnes af mange som det moderne EU’s fader.
Han foreslog Beethovens hymne som EU’s sang og var meget aktiv ved udformningen af EU’s logo. Kæmpede tilsyneladende for, at korset skulle være i midten. Bemærkelsesværdig er det, at modstanden og den udløsende årsag til, at vi i dag har en stjernecirkel uden kors, skyldes, at Tyrkiet protesterede.

Hvilken vægt Tyrkiet blev tillagt den gang kan overraske i dag.
Ligesom det er interessant, at Tyrkiet lige siden har været i forhandlinger om optagelse i EU.

Bilderberg-gruppen
I 1954 blev DEN INTERNATIONALE BILDERBERG GRUPPE stiftet, som er
VERDENSREGERINGEN.

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab blev grundlagt i 1951:

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) var en international organisation bestående af seks stater:
Frankrig, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Vesttyskland og Italien.

Organisationen tjente til at forene Vesteuropa under den kolde krig og skabte fundamentet mellem europæiske nationalstater, som udviklede sig til EF i 1972 og den Europæiske Union, EU, i 1993 for Danmarks vedkommende.

ROM-TRAKTATEN i 1957, med ikrafttrædelse 1958.

Danmarks JA til EF-afstemningen i 1972.

Den EUROPÆISK -RABISKE DIALOG blev ratificeret i 1973.
Den var startskuddet til den muslimske indvandringsindustri til gengæld for olieleverancer til Vesten til rimelige priser. Dette forehavende pågår stadig  UDEN en forudgående demokratisk FOLKEAFSTEMNING om den EUROPÆISK- ARABISKE DIALOG.

EU med fire FORBEHOLD i 1993 – efter danskernes NEJ til EU i 1992.

MAASTRICHT-TRAKTATEN 1992.

BARCELONA-ERKLÆRINGEN 1995.

AMSTERDAM-TRAKTATEN 1997.

LISSABON-TRAKTATEN 2009, som er EU’s FORFATNINGS-TRAKTAT, i hvilken Danmarks suverænitet er blevet indsnævret.

MARRAKECH-ERKLÆRINGEN, 2.maj 2018, underskrevet af tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen.

FN-MIGRATIONS-PAGTEN, 10. december 2018, underskrevet af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i byen Marrakech.

Ovenstående er alle kontraktaftaler mellem EF/EU, herunder med vore folkevalgte politikere/henholdsvise regeringer siden 1972, Mellemøstens ledere og USA.
I hvilke vi kun har haft FOLKEAFSTEMNINGER om EF i 1972 og EU i 1992, hvor vi sagde NEJ til EU, som politikerne ved en snydeafstemning fik til et JA til EU med fire FORBEHOLD i 1993 og AMSTERDAM-TRAKTATEN 1997.

Kontraktaftaler foregået bag den danske befolknings ryg
De øvrige KONTRAKTAFTALER er alle foregået bag den danske befolknings ryg.

Hvilket burde udløse en RIGSRETSSAG mod samtlige regeringer siden 1973 med påstand om tilsidesættelse af Danmarks- og den danske befolknings tarv ved handel bag ryggen af den danske befolkning med fremmed magt i henhold til Straffelovens paragraf 106.

Dronningen burde have grebet ind allerede i 1973, da indvandringsindustrien begyndte UDEN befolkningens accept og uden en demokratisk folkeafstemning om den EUROPÆISK-ARABISKE DIALOG ratificeret i 1973.

Den Europæiske Union (EU) er en økonomisk og politisk union mellem 27 europæiske stater ud af 52 mulige europæiske stater.

EU er et partnerskab mellem europæiske lande, men optræder som en stat, der lovgiver og tiltager sig mere og mere magt, der mindsker EU-medlemslandes suverænitet.

EU’s magt har medført ødelæggelse af EU-landene ved indvandringsindustrien, der har afstedkommet, at flere lande er kommet i recession.

EU har bevist sin utilstrækkelighed som partnerskabsfaktor, der skulle stå for et sundt HANDELSSAMARBEJDE og VÆKST for sine medlemslande og i dag står med:

STAGNERENDE VÆKST.
ØKONOMISK SVAGE LANDE
STIGENDE KRIMINALITET
STIGENDE ARBEJDSLØSHED
STIGENDE UTILFREDSHED HOS EU-LANDENES BEFOLKNINGER
FORTSAT AFSINDIG INDVANDRINGSINDUSTRI.

Trods ovenstående håbløse EU-resultater holder vore folkevalgte politikere stædigt fast i EU, hvilket er komplet uforståeligt og særdeles uansvarligt og i strid med Danmarks og befolkningens tarv.

Vi er på alle måder blevet bagrendt af vore politikere, der i tillid er valgt til varetagelse af Danmark og den danske befolknings interesser, men har svigtet. Det er på tide at forlange at komme UD af EU for at redde Danmark.

Danmark kan godt klare sig uden EU.  Europa har lande nok at samhandle med – ud over de 26 andre lande i EU.

I hele verden er der over 200 lande.

Del artiklen her: