‘DET ER BEDST AT HOLDE SIG TIL SANDHEDEN – DEN BLIVER SJÆLDENT OPDAGET’

Info
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz. 

Titlens vittighed, som min far regelmæssigt fyrede af, kom jeg i hu, da jeg en morgen sad og spekulerede over, om sandheden om corona- og mRNA-‘vaccinerne’ nogensinde kommer frem.
Det er faktisk min store bekymring, at sandheden aldrig vil blive opdaget af andre end de få, der har haft mulighed for – og tid og ikke mindst lyst til (behov for) – at udføre deres egen research. 

Sandheden bliver sjældent opdaget

Det er min vurdering, at det er en absolut nødvendighed, at sandheden om ‘pandemien’ og ‘vaccinerne’ kommer til alles kendskab, hvis menneskeheden skal have chancen for at vinde over de onde kræfter, der står bag the Great Reset. Ovenstående vittighed har større filosofisk dybde end som så, for det synes næsten at være en egenskab bygget ind i verdensordenen, at sandheden sjældent bliver opdaget. Sådan ser det i hvert fald ud, når man har været tilstrækkeligt langt nede i kaninhullet og er blevet klar over, hvor mange store løgne der gennem historien har styret verdens gang. 

Fx sidder vi stadig her 20 år efter 9/11 og venter på, at sandheden, om hvad der egentlig skete i bl.a. New York dengang, skal blive afsløret. Jeg har stor respekt for folk som lektor emeritus Niels Harrit, der i årevis utrætteligt har kæmpet for sandheden angående 9/11. Jeg forestiller mig, at det må være med opbydelsen af alle sjælelige kræfter, at Harrit nu har kastet sig ind i kampen mod de nye store løgne på et tidspunkt, hvor han endnu ikke har set sandheden om 9/11 komme for en dag. 

Det er som om, sandheden altid støder mod en gigantisk, men usynlig forhindring. Jeg mindes særligt i forbindelse med 9/11 at have forsøgt at ‘vække’ et familiemedlem ved at vise en kort video med bygning 7, der kollapser ved det, der efter alt at dømme kun kan betegnes som en kontrolleret nedrivning. Denne åbenlyse evidens for, at den officielle 9/11-forklaring ikke kunne være sand, gjorde imidlertid intet indtryk på denne i øvrigt intelligente og særdeles videbegærlige person, som hårdnakket insisterede på, at intet i dette kollaps så mistænkeligt ud, og at der givetvis var en naturlig forklaring på det.

Enhver kritisk tænkning er som lammet

Jeg ser desværre hele den samme psykologi udfolde sig omkring corona- og vaccine-scenariet, hvor enhver kritisk tænkning er som lammet. Bliver de seneste 2 års begivenheder et nyt 9/11, hvor forbryderne i kraft af store økonomiske ressourcer til stadighed formår at få blokeret kritisk tænkning? Kigger vi på historien, er der kun ganske lidt håb, for det er som sagt mere undtagelsen end reglen, at sandheden bliver opdaget.

Mit håb er, at denne gang er anderledes. 9/11 var, på trods af store konsekvenser for flere lande og befolkninger, stadig en ret isoleret forbrydelse. Corona- og vaccine-sagen er af en helt anden dimension, fordi hele verden her har været under direkte indflydelse. Visse personer i de alternative medier, fx informationsanalytiker Cliff High, forudser, at en enorm vrede snart vil blive vakt i millioner af mennesker, når de erkender, at de er blevet gjort syge af de såkaldte vacciner. 

Jeg håber selvfølgelig ikke, at folk bliver alvorligt syge, men jeg håber så sandelig på, at vreden på en eller anden måde bliver vakt i en så stor del af befolkningen, at vi ikke skal se corona- og vaccine-forbrydelsen ende som et nyt 9/11, hvor der nu på 21. år kæmpes for at få sandheden frem.  

Del artiklen her: