DET DANSKE MEDIE ’TJEKDET’ FAKTATJEKKER ARTIKEL PÅ NEWSPEEK

fbPoliti
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

Nedenfor følger den uredigerede mail, som NewSpeek har fået tilsendt med kritik af en artikel skrevet af Christer Ericsson og oversat af Erik Refner. Artiklen bærer overskriften: 

TVUNGEN VACCINATION ER IKKE TILLADT – STRIDER MOD NÜRNBERG-KONVENTIONEN

***

From: Nikolaj Rodkjær Kristensen <nrk@tjekdet.dk>

Subject: Artikel om Europaråd-resolution

Date: 7 April 2021 at 10.47.11 CEST

To: kontakt@newspeek.info

Hej,

Jeg er journalist ved det danske medie TjekDet. Jeg skriver angående jeres artikel ’Europarådet slår fast i resolution: Vaccinationer får inte vara tvingande och ingen ovaccinerad får diskrimineras’, skrevet af Erik Refner. Artiklen spredes en del på sociale medier.

I artiklen skriver I om en resulotion fra Europarådet:

“Dette stopper effektivt de planer, som for eksempel Danmark har, for indførelse af “vaccinepas” til at styre, hvem der har lov til at rejse eller besøge bestemte steder.”

Jeg har fået et par juraeksperter til at vurdere artiklens konklusion. De påpeger, at Europarådet ikke har kompetence til at skabe regler, der kan binde medlemsstaterne. Det betyder, at det ikke juridisk er muligt at holde medlemsstaterne op på om de følger resolutionen.

Længere nede i artiklen, skriver I da også:

“Europarådet (Council of Europe) er en mellemstatslig europæisk samarbejds-organisation med 47 medlemsstater, som trods navn og samme flag er skilt fra EU. Organisationens beslutninger er ikke juridisk bindende”.

Eksperterne påpeger videre, at resolutionen godt kan få politisk betydning, men påpeger, at det (i hvert fald i den danske udgave af vaccinepasset) ikke kun er vaccination, der kvalificerer én til et pas (tidligere smitte og negative test gør det samme), og derfor er der ikke tale om, at folk indirekte tvinges til at blive vaccineret.

Er det så ikke forkert at skrive, som I gør, at resolutionen effektivt stopper planerne om vaccinepas, når nu resolutionen ikke er juridisk bindende, og man i øvrigt kan indrette passet på en måde, så der ikke er tale om indirekte tvang?

I skriver videre, at vaccinationerne strider mod Nürnbergkonventionen. Her siger eksperterne, at Nürnberg-koden (som det egentlig hedder) en samling af forskningsetiske grundprincipper, og således handler om medicinsk research og udvikling. Det har vaccinepas eller coronapas ikke noget med at gøre, for det handler ikke om de forsøgspersoner, der har deltaget i udviklingen af vaccinen.

Desuden er det urigtigt, når I skriver, at Modernas og Pfizers vacciner ikke er testet på dyr og kun i begrænset omfang er afprøvet på mennesker.

Ifølge forskerne er det altså forkert, når I skriver, at vaccinepasset/vaccineudrulning er i modstrid med Nürnbergkoden, fordi disse ikke har noget med research og udvikling af vacciner at gøre.

Jeg kan se, at jeres artikel i al væsentlighed er en oversættelse fra det svenske medie Nya Tider. Bør I ikke sikre jer, at artikler er korrekte før I bringer dem?

Har I gjort noget for at sikre, at den svenske artikel var korrekt?

Vil I på baggrund af ovenstående bringe rettelser af jeres artikel?

Med venlig hilsen

 

Nikolaj Rodkjær Kristensen

Journalist

+ 45 30 73 62 98

nrk@tjekdet.dk 

*** 

NewSpeek har svaret følgende:

”Tak for din mail. NewSpeek er glad for din ulejlighed, for vi ønsker hele tiden at informere og formidle med afsæt i fakta.  Derfor vil vi gerne have lov til at lægge din mail til os på platformen i morgen [8.4.21]– med et link til artiklen (…)
For god ordens skyld bedes du bekræfte, at vores følgere kan få del i dit grundige arbejde, så de kan danne sig deres egne meninger.”

Den tilladelse har NewSpeek fået, og kritikken kan evt. perspektiveres af denne  dokumentarfilm, der lægger op til, at TjekDet måske også skulle faktatjekke sig selv?  

Del artiklen her: