DEN NYE VERDENSORDEN. REGERINGER VERDEN OVER FØRER KRIG MOD DERES EGNE BEFOLKNINGER

JohnAdams
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Verden over fører regeringer i coronaens navn krig mod deres egne befolkninger. Med Australien som indtil videre værste eksempel må det være åbenlyst for enhver, at massetiltagene aldrig har handlet om bekæmpelsen af en pandemi.

Den nye verdensorden er ved at blive implementeret

”Den nye verdensorden” er ved at blive implementeret – og endda med vore egne politikere som medvirkende marionetdukker. Det, der i mange år var en ”Alex Jones-konspirationsteori”, er nu et foruroligende konspirationsfaktum: Verden forsøges i dette øjeblik overtaget af en lille elite af folk, der bekender sig til mørkets fyrste – ham, som pudsigt nok bærer et navn, der betyder lysbærer. Når dette forhåbentlig snart bliver alment kendt, vil de, der gladelig takkede ja til den statsautoriserede indsprøjtning, erkende, at der er meget lidt at råbe hurra for.

Strategien

Strategien, der følges, er denne: 

1) Man giver befolkningen et objekt, som den til enhver tid eksisterende underbevidste frygt kan placeres i.

2) Man udruller derefter en række tiltag, som skal eliminere truslen – tiltag, som, snedigt nok, i sig selv indeholder implementeringen af det nye autoritære system. 

Man har fabrikeret en trussel, som alle hurtigt blev enige om måtte bekæmpes, og den hypnotiserede befolkning har nu villigt opgivet ytringsfrihed, bevægelsesfrihed og myndighed over egen krop, hvilket var bagmændenes egentlige mål.

Masseformation, som indenfor psykologi er betegnelsen for det, vi har set det forløbne år, er aldrig båret alene af frygt. Ifølge psykologiprofessor Mattias Desmet er den også motiveret af en pludselig opblomstring af fællesskabsfølelse og følelsen af mål og mening med livet. https://newspeek.info/mattias-desmet-hvorfor-koeber-saa-mange-corona-fortaellingen/. 

Med fælles accept af masker, lockdowns og indsprøjtninger står vi sammen om at besejre truslen. Med disse positive følelser involveret fuldendes hypnosen, og det er nu blevet næsten umuligt for de advarende stemmer at bryde trancen. 

Jeg oplever, at selv hårde videnskabelige facts ikke mobiliserer den mindste smule skepsis overfor, om det, der udspiller sig i hele verden, nu også er godt og rigtigt. Klaus Schwabs nye verdensorden, hvor ”du vil intet eje, og du vil være lykkelig”, er et scenarie, som den ivrige eksperimental-indsprøjtnings-entusiast måske snart vil komme til at opleve som et veritabelt mareridt.

Australien er nu åbenlyst en politistat

Australien er nu åbenlyst en politistat, hvor der dagligt begås overgreb på civile, der protesterer mod at få frataget selvbestemmelsen over egen krop. 

Økonom John Adams fortæller, hvordan han og hans familie blev indespærret i 1½ uge i eget hjem, fordi et barn i datterens børnehave var testet positiv for COVID-19. Han selv og hans familie var alle testet negative, men blev alligevel beordret i husarrest, hvor selv den korte tur på egen matrikel hen til postkassen var forbudt. Adams fortæller, at bevæbnet politi regelmæssigt lagde vejen forbi for at kontrollere, at karantænen blev overholdt, og havde de fundet ham siddende i sin have, ville han være blevet arresteret.

https://www.youtube.com/watch?v=-gaCyNO97NI&t=300s (se fra ca. 5 min. inde i videoen).

Fyring fordi de takker nej til indsprøjtningen 

Jeg har venner i USA og Canada, som står overfor fyring, fordi de takker nej til indsprøjtningen, og jeg venter med gru på den dag, hvor vi uvaccinerede danskere stilles overfor det samme ultimatum.

I Danmark er implementeringen af den nye verdensorden tilsyneladende for en stund sat på pause, men lur mig om ikke en genopblussen af COVID-19, en helt ny virus (eller det allestedsnærværende klimabedrag) snart vil blive brugt som undskyldning for at genoptage de autoritære tiltag. 

Alle disse tiltag er ikke en rationel og proportionel respons på en sygdom, som har vist sig mindre farlig end den almindelige influenza, og den person, der ikke kan se, at en helt anden dagsorden er på spil, trænger gevaldigt til at få pudset brillerne.

 

Del artiklen her: